Kósa Károly honlapja
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei és Kárpát-medencei "böngészet"
Kezdőlap Panteon Tücsök & Blogár Irományok Adattár Képtár Vendégoldal


Kósa Károly
A SZOLNOKI SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR
melyet „talán a világ valamennyi Szenthá­romság szobra
közül leggyakrabban örökítettek meg”




Kósa Károly
KANADAI LELKEK MAGYAR PÁSZTORA
Hoffmann Ferenc életútja

Kósa Károly
A SZENT KORONA SZOLNOKON
1849. június 6
–7.






Kósa Károly
NEPOMUKI
SZENT JÁNOS-SZOBROK
ÉS -KÁPOLNÁK

SZOLNOKON




Kósa Károly
„A báránybőrbe bújtatott sátán”
Matuska Szilveszter
Jász-Nagykun-Szolnokban




Kósa Károly
A Balaton szolnoki tündére
1931



Kósa Károly
A SZOLNOKI
SZABADTÉRI SZÍNPAD



Kósa Károly

AZ ELSŐ AUTÓK



Kósa Károly
HOLTAK KERTJE
A szolnoki temetők története




Kósa Károly
"Szent Móric" kápolna a pusztában


Kósa Károly
A zenekar játszik tovább...
ÁLMOK HAJÓJA



Kósa Károly
HERMAN OTTÓ KUTYÁJA



EGY NAP TÖRTÉNETE
A
Magyar Ex Libris Gyűjtők és Grafikabarátok
Egyesületének
szolnoki látogatása
1939. június 18-án.



Kósa Károly
Az „utolsó magyar polihisztor”
HERMAN OTTÓ SZOLNOKON



Kósa Károly
SZOLNOK BOMBÁZÁSAI
1944-BEN



Kósa Károly
Munkácsy Mihály
Szolnokon



Kósa Károly
A SZOLNOKI VÍZHORDÓK
Kner Izidor írta visszaemlékezésében, hogy a könyvkötés mellett feladatai közé tartozott „vállra vetett rúd két végén, láncon lelógó rocskában vizet hordani a Tiszából”



Cikkeit vettük, jóízűen ettük
ABONYI LAJOS,
A NÉPÉLET ÁBRÁZOLÓJA


NEVEZETES SZOLNOKIAK

Harminc szolnoki születésű vagy Szolnokon tevékenykedő jeles személy rövid életrajza


A NAGYKÖRŰI
„PARÁZS SÁSKACSATA”



A Tiszától az óceánig
TITANIC-LEGENDÁK



"...közpártfogás alá vétel elhatároztatott"
SZŰZ MÁRIA-SZOBOR SZOLNOKON




PÁSZTORÜNNEP SZOLNOKON
Nagykunsági Pásztortalálkozó, 1935
"Öt-hatszáz napbarnított arcú, szakállas juhász, subás gulyás és csikós vonult végig a városon, s a népvándorlás egész nap tartott a Móric-liget felé."



MÓRICZ ZSIGMOND A KISGYEPEN
Nagy írónk szenvedélyesen tanulmányozta a magyar nép életét. Egyike volt legszorgalmasabb országjáróinknak. Szolnokon is gyakran megfordult. 1941. szeptember 3-án a Kisgyepre is ellátogatott...



Kósa Károly
„Tornyos kastély” Örményesen
„A Tiszamenti Szemle dr. Biró Zoltán főszolgabíró, földbirtokos fegyverneki (örményesi) tornyos kastélyában kapott hajlékot. Hisszük, hogy a fegyverneki kastély ... vár lesz nemsokára: az Alföld irodalmi életének fellegvára”



Az első számvevőszéki elnök
GAJZÁGÓ SALAMON

Szeretem Túrkevét. Ebből a határból vittem szívemben az erőt az élet szövevényes útaira. Mindig visszavonzott valami. Bizonyosan az ellenállhatatlan szeretet e föld iránt — s visszatértem.


Reménykedve lépdeltek az izzó homokon...
SZÉPSÉGVERSENY SZOLNOKON, 1927-BEN
a Mindnyájunk Lapja című, Budapesten megjelenő újság szervezésében.


Kósa Károly

Három templom van minálunk...
Szolnoki vallástörténeti mozaik



Prof. Giulio de Magyary, avagy Magyary Gyula professzor
A HÉT KAZETTA TITKA


Utóirat: A feltárult titok



TÓTH TIHAMÉR
"a magyar kultúrdiplomácia első nemzetközi nagykövete..."
Újgörög nyelvre az alexandriai görögkeleti pátriárka fordította írásait.
Egy külföldi nevelő azért tanult meg magyarul,
hogy „Krisztus dalos- madarának” fordítója lehessen.



„Dübörgő ércszekeren megjött a nagy Fejedelem…”
II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala

A nagyságos fejedelem és bujdosó társainak hazahozataláról törvény intézkedett, s országos ünnepségsorozat kísérte nagyjaink hazatérését 1906-ban.



Ötszáz Kolumbusz
Kossuth-zarándoklat Amerikába

1928-ban Kossuth-szobrot állítottak
New Yorkban. Az avatásra félezer
"zarándok" utazott Magyarországról.



Köszöntő az angol királynak
Egy jászárokszállási földműves levele a VI. Györgynek

Újsághír címe: "Oscar 2011: A király beszéde a legjobb film"
A film címszereplője VI. György brit uralkodó, akinek koronázása évében névnapi köszöntő verset írt egy jászsági földműves.


MR. WIPPER SZOLNOKON
"bejárta az egész kontinenst, Ázsiát és Afrikát, felfedezte végre Magyarország szívében Szolnoknál a legszebb eget..."


Megálljon előtte minden ember...
Székely Albert, bukovinai ezermester

"A kijavított orgonán diadalmasan tört fel a templomi ének, s Isten dicsősége mellett Székely Albert tudományát is hirdette..."



A Hurkalyuki Társaságtól a Vidékfejlesztő Szövetkezetig

Balázs Ferenc aranyosszéki utópiája



Szerzetesrendek és házaik Jász-Nagykun-Szolnok megye
területén 1920 és 1950 között

*
Magyar egyháztörténeti vázlatok 3. kötet, 1991.



A múlt időkből reánk maradt
ósdi örökség…

A szolnoki tűzőrség




A SZOLNOKI HONVÉD-SÍREMLÉK
"Csatájuk a védelmezett népjog csatája volt... A szolnoki csatában elvérzett hős honvédek emlékének emelte: a kegyelet 1898. martius 15-én"



ŐSZI VADÁSZAT
Így teltek el a szép napok Bánhalmán...  Öt teljes nap kivadászhattuk és kimulathattuk magunkat, mégis mindnyájan csak azt sajnáljuk, hogy már utána vagyunk a gyönyörű mulatságoknak!



A SZŐLŐTŐL A BORIG
Kétszáztíz család kapott lehetőséget „mérsékelt haszonbér fizetés mellett a városnak által engedett Szanda pusztán mezőföldi borok közt nem utolsó minőségű bort termő szőlőket ültetni”.


SZALAY JÓZSEF, A CSONKA HONVÉD
Bártfa mellett táboroztak 1849. július 19-én, midőn előörsüket kozákok támadták meg a zabovai szorosban. Azonnal a szorult helyzetben lévő bajtársak segítségére siettek s szembeszálltak a túlerővel. A hős hadnagy lándzsaszúrást kapott a jobb oldalán, nyakára két csapást mértek karddal, s a jobb kezét is összevagdalták. Hónapokig feküdt az eperjesi kórházban. A jobb karját könyökig le kellett vágni, bal kezén csak három ujja maradt, s meglőtt lábcsontjai is rosszul forrtak össze...


BIRÓ ZOLTÁN
grafikus, jogász, feltaláló, író, szerkesztő,
földbirtokos stb.
Szolnok. 1898. szept. 1.
Pinkafő, 1979. aug. 23.



100 éve született
75 éve hunyt el
a szolnoki vitorlázó repülősport hősi halottja: LOVAS ISTVÁN


Kezdőlap

Régebbi irományok