Kósa Károly

ŐSZI VADÁSZAT

A kastélyok, kúriák részben megmaradtak. Jobb-rosszabb állapotban ma is sokat láthatunk közülük. Egykori lakóik közül azonban kevesen élnek. Ma már szinte semmit sem tudunk egykori életformájukról. Ezért érdekesek számunkra azok az egykorú beszámolók, melyek segítségével bepillanthatunk ünnepeikbe és hétköznapjaikba. Most a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok című újság 1902. évi cikkei segítségével felidézem egy régi vadászat emlékét.
A „főhadiszállás” Bánhalma volt, ahol gróf Nemes János és felesége, Csáky Natália magyaros vendégszeretettel fogadta a vendégeket, név szerint: „gr. Szapáry Gyula ő excellentiáját nejével és leányával, Emmy grófnővel, özv. gr. Csáky Kálmánnét leányaival, Erzsi és Ily comtessekkel, gr. Szapáry Györgyöt nejével, Magyary-Kossa Gézát és nejét, Sickingen grófnőt, továbbá gr. Waldeck György és Frici, Szűts András, Magyary-Kossa Béla, Ödön és Pál, Végess Árpád, Borbély György és Gábor urakat”.

Az 1900-ban már álló, 1908 előtt bővített Nemes-kastély Bánhalmán.
Fotó: Kósa Károly, 2003.

Az első napon még háttérbe szorult a sport. Így is — tudatja a krónikás — „szép és regényes volt a jövendőbeli tomaji kastély cserjés és fenyves parkjában a fácánozás: 66 darab kakas, mellettük a legnagyobb ellenségük, 3 nagy róka volt az alig másfél órás vadászat eredménye”.

A társaság Molnár uradalmi igazgató tomaji asztalánál értesült a hírről, hogy a kunhegyesi cigányzenészek már hangolnak, így hamar indultak vissza Bánhalmára.

A vadászat napjaiban ülte születésnapját a háziúr, és ez alkalomból ifjú sógorasszonyai meglepték őt és a kompániát egy Csáky Ili grófnő tollából származó kis színdarab előadásával. A szerző szép tapsokat ért el a csalódott leány szerepében, Sickingen grófnő és Csáky Erzsi comtesse precíz előadása szintén nagyban hozzájárult a darab sikeréhez.

Ezután néhány élőkép következett. Az „Egy gyermek álmá”-ban a fiatal háziúr, Lacika alszik az ágyában csendesen, körülötte a három comtesse angyalokat jelképezve ábrázolta a kisfiú álmait.

Kis közjáték — gróf Waldeck György cimbalomjátéka — után egy kocsmai jelenet tárult a szemek elé: Ili grófnő — ki az előbb úgy beleillett az angyalok szerepébe — most az aranyosi csárda borivójában, makra pipával a szájában, egy liter siller mellett búsan húzatja, hogy „Az angyalok is azt mondják, odafent az égbe’, uram, ezt a jó borivót vegye kegyelmébe…” Erzsi comtesse szép csaplárosnéként töltöget a szomorkodó betyár poharába, Sickingen grófnőnek pedig öröme telik a nyalka legényben, és szívesen hozza a bort a kedves vendégnek.

Az 1900-as évek elején épült Magyary-Kossa–Nemes kastély Tomajmonostorán.
Fotó: Kósa Károly, 2003.

Hit, remény és szeretet”-tel, egy igen szép látvánnyal záródott az élőképek sora, hogy aztán megkezdődjék a tánc, olyan kedvvel, melyen nem fog ki még a hajnal sem.

Magáról a vadászatról nem tudunk meg ilyen sokat, csak azt, hogy 2300 nyúl esett áldozatul, s a Keglevich grófok tüntették ki magukat legjobban. Ketten 515 nyulat lőttek, ebből György gróf az egyik napon 154-et puffantott le 160 patronnal.

A vadászatokra a háziasszony is rendesen kikocsizott a comtessekkel, hogy a paphalmi borházban jobbnál jobb étkekkel várhassa vendégeit. A kitűnő tomaji borok mellett rendesen elidőztek a vadászok az esti órákig, úgy, hogy csak a szürkületben tért vissza a hosszú kocsisor Bánhalmára, ahol többnyire az éjjeli órákig maradt együtt a társaság.
Így teltek el a szép napok Bánhalmán — zárja sorait a krónikás. — Öt teljes nap kivadászhattuk és kimulathattuk magunkat, mégis mindnyájan csak azt sajnáljuk, hogy már utána vagyunk a gyönyörű mulatságoknak!


Kezdőlap Írások