Kósa Károly

Ötszáz Kolumbusz
KOSSUTH-ZARÁNDOKLAT AMERIKÁBA


1928-ban, az 1848-49-es szabadságharc nyolcvanadik évfordulóján Kossuth-szobrot állítottak New Yorkban az amerikai magyarok áldozatkészségéből. Horvay János — a ceglédi, törökszentmiklósi, karcagi Kossuth-szobrok megálmodója — alkotásának avatására félezer magyar "zarándok" utazott a távoli városba. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye küldöttségének vezetőjévé Alexander Imre alispánt választotta a közgyűlés.

Török Imre esperesAlexander Imre alispánbáró Urbán GáspárnéDr. Markovits Pál
Török ImreAlexander ImreUrbán GáspárnéDr. Markovits Pál
Pólya Tibor rajzai

A különvonat március 5-én indult a Keleti pályaudvarról, s két nappal később szálltak fel a zarándokok az akkori világ negyedik legnagyobb hajójára. A 46.439 tonnás Olympic "Tourist" osztályán együtt igyekezett úrrá lenni a tengeri betegségen báró Perényi Zsigmond, a zarándoklat vezetője a karcagi gazdákkal, dr. Markovics Pál jászberényi esperes-plébános Török Imre kisújszállási református esperessel, vagy báró Urbán Gáspár és felesége (kengyeli földbirtokosok) dr. Szabó József jászberényi bankigazgatóval és feleségével.

Olympic - Biró Zoltán rajza
Ahogy a sirályok az Olypicet látják. Biró Zoltán rajza "Amerika..." című könyvéből.

A hajóút 6 napig tartott. Kossuth Lajos 1851-ben 3 heti hajózás után érkezett Londonból az Újvilágba. Hét hónapos diadalútja során több mint ötszáz beszédet tartott, jórészt angol nyelven, melyeket egy New York-i kiadó népszerű tömegkiadásban is közrebocsátott. Washingtonban bemutatták a szenátusnak és a képviselőháznak. A kongresszus által rendezett estélyen mondta egyik legismertebb beszédét, melyben hazája függetlenségéről mint európai szükségességről szólt. Útjával a nagyhatalmak segítségét kívánta biztosítani egy újabb forradalom esetére. Hogy ezt elérte volna, azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy megismertette a nagyvilággal Magyarországot, sok barátot szerezve hazájának.

Karcagi gazdák - Biró Zoltán fotója
Karcagi gazdák a hajón. Biró Zoltán fotója "Amerika..." című könyvéből.

A XX. századi magyar Kolumbuszokat az amerikai magyarok éljenzése fogadta. Másnap New York polgármestere adott számukra fogadást.

Március idusán, verőfényes tavaszi napon került sor utazásuk legnagyobb eseményére. Három kilométer hosszú menet élén indultak a szoborhoz. A város egyik legszebb terén Amerika, s a világ minden részéről összegyűlt 20000–25000 magyar énekelte a Kossuth nótát. Angol és magyar nyelvű beszédek után, az aradi vértanúk emlékére elsütött 13 ágyú mindent megrázó dörrenése közben, két szép magyar leány — egyikük Magyarország, másikuk az Egyesült Államok megszemélyesítője — közreműködésével hullt le a lepel. Még az ágyúk dörgését is túlharsogta az éljenzés, mely az ércbe öntött Kossuthot köszöntötte. A talapzaton a kormányzó hívó szavára harcba induló fiatal honvéd látványa tárult elő, amint zászlaját előre tartva visszafordul, s utoljára kezet szorít öreg édesapjával. A szabadságharc lelkes hangulata árasztotta el a szíveket.

New York, Kossuth-szobor, Horvay István szobrászművész alkotása, Biró Zoltán fotója
A New York-i Kossuth-szobor. Biró Zoltán fotója.

A leleplezés estéjén közel kétezer estélyi ruhás magyar és magyarbarát amerikai gyűlt össze a 26 emeletes, 2000 szobás Commodore-szálló 100 méter hosszú és 30 méter széles báltermében rendezett Kossuth-bankettre. A világ legnagyobb báltermében a testvéri szeretet, összetartás kívánalma hangzott a magyar, Kossuth Lajos magasztalása, s a magyarok dicsérete az amerikai szónokok ajkáról.

Jász-Nagykun-Szolnok megye küldöttsége, Biró Zoltán
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye küldöttsége a Kossuth-szobor előtt.
(Jobbról Biró Zoltán üdvözli könyve olvasóit.) Fotó: M. T. I.

A következő napokat a várossal, s az ott élő magyarokkal való ismerkedésnek szentelték a zarándokok, majd körutazásra indultak. New York felhőkarcolói, a Szabadság-szobor, a washingtoni Fehér Ház (ahol Coolidge elnök is fogadta őket), a Capitolium, a Lincoln-emlékmű, a pittsburgi Carnegie-acélgyár, a clevelandi (1901-ben emelt, első amerikai) Kossuth-szobor, a Niagara-vízesés, Buffalo látványának élményével, s a kedves fogadtatás örömével szálltak a Majesticre. (Egy különös New York-i álmának ismertetését lásd itt!)

Kossuth-szobor, Cleveland, Török Imre esperes
A clevelandi Kossuth-szobornál beszédet mond Török Imre kisújszállási református esperes.
Fotó: Magyar Filmiroda.

A 291 méter hosszúságával világelső, 56.551 tonnájával második úszó város 5000 utasa között, április 6-án érkeztek Cherbourgba, honnan hazájukba vonatoztak.

Biró Zoltán
Pólya Tibor
báró Urbán GáspárDr. Szabó József
Dr. Biró Zoltán
Pólya Tibor
báró Urbán Gáspár
Dr. Szabó József
Pólya Tibor rajzai

A zarándoklatnak méltán nevezhető utazás során számos barátság köttetett. Útleírások, albumok, cikkek sora örökítette meg a bő hónap eseményeit. A békési Faragó László emlékkönyvet szerkesztett. Dr. Biró Zoltán fegyverneki földbirtokos 250 — jórészt saját — fotóval, rajzzal illusztrált "Amerika. Magyarok a modern csodák világában" című könyve két kiadást ért meg. Pólya Tibor grafikus, a szolnoki művésztelep tagja minden zarándokot, fontosabb eseményt megörökített, s a "A nagy zarándokút" című albumban közzé is tett.


Az iromány karcagi vonatkozásokkal bővített, a Karcagi Kalendárium 2001. évi kötetében
(Karcag; szerkesztő: Körmendi Lajos) megjelent változata letölthető innen pdf-ben!

Kezdőlap Irományok