1. rész: a szolnoki előkészületek és a választás eredménye

»Hat esztendővel ezelőtt a Színházi Élet szerkesztősége „Balaton” tündére választást rendezett, amelynek győztese — mint ismeretes — Simon Böske lett. Ugyanaz a Simon Böske, akit később Párizsban Miss Európának választottak meg, és akit a Riviérán nem tudott legyőzni Miss Amerika, hanem együtt osztoztak meg a Miss Universe címen. Akkor az egész világsajtót bejárta a „Balaton tündére" győzelmi híre és megfizethetetlen propagandát jelentett Simon Böske a magyar tengernek: a Balatonnak. A Színházi Élet ma megjelent új számában bejelenti a „Balaton tündére” választást. A választás országos. Bárki beküldheti a Színházi Életben levő pályázati szelvény felhasználásával strandfényképét a Színházi Élethez. Itt elfogulatlan zsűri választja ki azokat, akiket levisz a Balaton mellé és ott ugyancsak zsűri előtt választják meg a „Balaton tündérét”.
A Miss Magyarországéhoz hasonló értékű, sőt sokban még azt is felülmúló ajándékokat kap a „Balaton tündére”. A fődíjak: telek a Balaton mellett, gyönyörű weekend-házzal. Egy szobabútor. A weekend-ház felszereléséhez tartozik egy pompás csónak is, de értékes ajándékokat fognak kapni a „Balaton tündére” udvarhölgyei is: női motorbiciklit, repülőgépjegyet Bécsbe és vissza, egy évig tartó Vígszínház bérletet, ha vidéki a nyerő, úgy kísérőjével együtt egy heti ingyen tartózkodás Budapesten, ahol nemcsak lakásról és ellátásról gondoskodnak, hanem színház és mozijegyeket is kap, és ezenkívül igen sok kedves és értékes ajándék van még kitűzve a nyerőknek. A választás a Színházi Életnek most megjelent új számával megkezdődött. Mindenki részt vehet a választáson, aki strandképét — amely lehet akár amatőr, akár műtermi felvétel — beküldi a Színházi Élet szerkesztőségéhez: Budapest, VI. Aradi utca 8. sz.« — biztatta olvasóit a szolnokon kiadott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok 1931. május 25-én megjelent száma „Balaton tündére választás” címmel.

Természetesen a felhívás eredménnyel járt, s a lap július 23-án már »A „Balaton tündérét” a Tisza gyöngyei közül Szolnokon választják a Strandon, aug. 16-án« címmel tudósított az előkészületekről:
»Általános érdeklődés színhelye lesz a jövő hó 16-án a Tisza fürdő R. T. strandfördője. Ekkor választják meg a szolnoki „strand tündérét” aki azután részt vesz a Balaton tündére választásán. A Színház Élet kezdeményezésére indult a nemes vetélykedés 6 esztendővel ezelőtt. Mint ismeretes akkor Simon Böskére esett a választás, aki azután mint Európa szépségkirálynője szerzett dicsőséget a magyar névnek. Az idei választás szükségességet maga Zsilvay Tibor igazságügyi miniszter úr is elismeri, mert ezzel a Balaton propagandáját látja elősegítve, mely pedig mindenkinek szent kötelessége.
A szolnoki választáson Tasnády Fekete Mária az idei „Miss Magyarország” elnöklete alatt összeülő művész zsűri fogja kiválasztani a legszebb szolnoki leányt, aki azután mint a strand tündére fog részt venni a balatoni választáson.
A vidéki győztes leányok értékes, szép ajándékot kapnak, továbbá két napig a Színházi Élet vendégei lesznek a Balaton mellett rendezett ünnepségeken. Ezenkívül a szolnoki választáson két udvarhölgyet is fog választani a zsűri, akik saját költségükön szintén részt vehetnek a Balaton tündére választásán. Reméljük, hogy a szolnoki szépleányok minél tömegesebben fognak a választáson megjelenni, s nem lehetetlen, hogy egy Tisza gyöngye fogja elhódítani a Balaton tündére büszke címét.«


A választás idejére minden szükséges előkészület megtörtént, de — ahogy az lenni szokott — az ellenvélemények sem maradtak el:
»A holnapi napon a szolnoki Tisza Strand fürdő nagy érdeklődést keltő esemény színhelye lesz, ugyanis ott fogják megválasztani a „Balaton gyöngye” országos választására Szolnok jelöltjét — kit a strandra megjelenő szépségek közül az ahhoz alakított zsűri jelöl ki. Rendkívüli érdekességet kölcsönöz e választásnak az, hogy a zsűrielnöki tisztet Tasnádi Fekete Mária, a múlt 1930. évben megválasztott bájos Miss Magyarország tölti be, kinek mai fogadtatására a választást rendező bizottság már megtette az előkészületeket.
A bájos Misst, ki Szegedről érkezik Szolnokra, a vasútnál dr. Sárközy György városi tanácsos, h. polgármester és dr. Klebinder Jenő városi jegyző, a Strandfürdő igazgatója küldöttség élén a d. e. 9 óra 10 perckor érkező vonatnál fogják ünnepélyesen fogadni. Magyarország szépségének e fogadtatásánál Kerekes Magdika és Klebinder Jenőke virágcsokrot fognak átnyújtani — a fogadóbizottság Tasnádi Fekete Máriát a Tisza Szállóban megrendelt szállására kíséri. Délután a Strand fürdőben lesz a választás, melynek kedvező kellemes idő esetén nagy várakozással tekintünk elé.
A maradiság sötét odúiból, habár kellemetlen rikoltások akarják megzavarni a Balaton tündére választásának harmóniáját, arra a szolnoki felvilágosodott közönség rá sem hederítve, azon közmondásra gondol: a kutya ugat, a karaván halad.«

Augusztus 20-án már a végeredményt közölte a helyi lap:
»... a Balaton tündérét keresik ma országszerte. Hogy hol találják, a csonka ország melyik részében, az nem lényeges, csak az kívánatos, hogy a megválasztott „Balaton tündére” olyan szép legyen, ki a magyar női szépség dicsőségét kivívja a külföldön is. Ez álláspont mellett síkra szállottak az országos tekintélyek is, hogy a tüzes magyar bor és acélos búza mellett a magyar szép leánynak is elismerést, hírt, dicsőséget szerezzenek.
E téren a kísérlet megtörtént Szolnokon is — mégpedig a cél megvalósítására legalkalmasabb eszközökkel. A szolnoki strandfürdő igazgatósága vállalta a rendezés nehéz munkáját, és az 1930-as Miss Magyarország, a bájos Tasnádi Fekete Mária eljött hozzánk Szolnokra, hogy az itteni választásnak vonzó erőt, mint a szépség egyik reprezentánsa üdeséget, gyönyört kölcsönözzön. Amint a város képviseletében a legnagyobb előzékenységgel, az őtet megillető hódolattal fogadták, még a legszebb jövő reményei, a kis Kerekes Magduska és Klebinder Jenőke, a vasúti fogadtatásnál szép virágcsokorral fejezték ki hódolatukat. A szívélyes fogadtatásban nem volt hiány, de a rendezőségnek számolnia kellett volna Saturnus komával is, aki a választás határnapjára komor, borús, szeles idővel ajándékozta meg Szolnokot és vidékét, hogy némelyeknek gyönyöre teljék a választás meghiúsultában. Ám a kárörvendők sem üríthették fenékig a gyönyör poharát, mert a Szolnokra vidámságot és derűt hozó Miss ellenállhatatlan varázsára délutáni 4 órára eltűntek a fellegek. A viharral fenyegető szeleket derűs napsugár váltotta fel, úgy hogy amidőn Tasnádi Fekete Mária igéző pizsamájában a strandra megjelent, az összegyűlt nagyközönség csak a zsűri szép elnökében gyönyörködött, mert a strandon megjelent versenyzők száma oly csekély volt, hogy a zsűrinek nem volt nehéz a jelentkezők közül a csinos és kedves
Neuländer Sárikát kiválasztani egy Miss Magyarország elnöklése alatt.
A Dr. Kerekes Sándor, h. polgármester, Madarász Imre vármegyei II. főjegyző, Dr. Szalay Szabolcs, dr. Sárközy György, dr. Klébinder Jenő, dr. Karczag Pál, Goór László és Zádor István, Förstner Dénes festőművészekből alakult zsűri Neuländer Sárikát küldi Szolnokról a Balaton tündére jelöltjei közé.
«Neuländer (később Nyári, ill. Némethy) Sári a Színházi Élet 1931. évi számaiban.

Tovább a 2. részhez!

Kezdőlap
Irományok