Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Vezéry Ödön
az utolsó szolnoki várnagy

1841. május 2-án született Nagybányán. Jogi tanulmányainak befejezése után, 1861-ben Szatmár vármegye aljegyzője lett. Egy év után a fővárosba ment, ahol a királyi jogügyek igazgatóságánál dolgozott, ám ezt hamarosan a színészi élettel cserélte fel. Shakespeare születésének 299. évfordulóján (1863. ápr. 23.) lépett először színpadra Óbudán. Különböző színtársulatok tagjaként megfordult Kiskőrösön, Baján, Győrött, majd Debrecenben.

1878-ban, Sipos Orbán alispán hívására jött Szolnokra. Előbb aljegyzőként, majd 1881-től várnagyként szolgált a megyeházán. Az 1896-os millenniumi ünnepségek megyei megszervezésében jelentős szerepet játszott, s támogatta a szolnoki állandó színház megteremtését. A századelő politikai változásai miatt nyugdíjazását kérte.

1891-ben átvette a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok szerkesztését, s melyet hosszú élete végéig folytatott. Húsznál több színdarabot — köztük a Denevért — fordított nyelvünkre franciából, németből.

Ha a szép emberöltőt meg lehet mintázni, avagy márványba lehet vésni, úgy Ő lehetne a legszebb modell. Pedig egy évszázad van csaknem a háta megett. Az ezeréves magyar történelem legviharosabb évszázada. Hiszen, mint kisgyermek látta az 1848-as magyar szabadságharcot, s részt vett benne. Bem apó veregette meg a vállát, mint huszárnak, s Petőfi Sándor verte meg léniával, mikor a kis gróf Teleky Edussal délutáni álmában megzavarták. Ismerte a nagy Kossuthot, Deák Ferencet, a Tiszákat. Megérte a világháborút, üldözték a kummün s a román megszállás alatt…” — így méltatták röviddel 1937. január 27-én, városunkban bekövetkezett halála előtt.

Vezéry Ödön is a méltatlanul elfeledett szolnokiak egyike: sem utca, sem szobor, sem emléktábla nem őrzi nevét.

Nyomtatásban: Panel, VII/8. 2004. október, p. 8.
Vezéry Ödön írásai honlapomon: Petőfi és a sasirosokPetőfi Zoltán színész akar lenni és A lengyel menekült.

Kezdőlap
Irományok