Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Varga Sándor Frigyes
a szolnoki társadalom kutatója


1904. november 18-án, Túrkevén látta meg a napvilágot. A Mezőtúri Református Főgimnázium elvégzése után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett filozófiai és pedagógiai doktorátust 1935-ben. Közben az egyetem filozófiai intézetében, majd a főváros lélektani és képességvizsgáló laboratóriumában dolgozott. 1926-tól jelentek meg versei és szakcikkei a Népszava, a Testnevelés és a Magyar Könyvszemle hasábjain. Megírta az ókori görög filozófia történetét, tanulmányban dolgozta fel a költői műalkotás elméletét, verskötetet publikált Ismeretlen sziget címmel.

Az 1930-as évek közepén Szolnokon élt és alkotott. Versei és szociológiai írásai jelentek meg a Szolnoki Tükör című lap 1934. évi számaiban. Legfontosabb közülük A szolnoki társadalom című tanulmánya, melyben tárgyilagos képet rajzol az urbanizáció útján megindult városról, polgárosodó társadalmáról és ifjúságáról. Tagja volt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene című 1935-ben megjelent, általában csak „a Scheftsik” néven nevezett monográfia szerkesztőségének, s ő írta a megye földrajzát és történetét tárgyaló fejezeteket, valamint ő mutatta be Szolnokot és szülővárosát. Szolnoki írók és költők jelentőségét ismertette a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok által közölt sorozatában. Előadásokat tartott pl. A modern filozófia problémái és Az individualizmus bölcselete címmel.

1938-tól Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársaként folytatott jelentős bibliográfusi és tanulmányírói tevékenységet. Művei közül megemlítjük A sport című kultúrfilozófiai írását, Bevezetés a táncirodalomba című monográfiáját és A középkori könyvfestészet színei című tanulmányát. Budapesten hunyt el 1976. augusztus 15-ikén.

Varga Sándor Frigyes, a kiváló bibliográfus, helytörténész, költő és filozófiai író nagyobb figyelmet érdemelne városunktól.

Nyomtatásban: Panel, VII/10. 2004. december, p. 8.
Kunhalom című versét lásd honlapomon!

Kezdőlap
Irományok