Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Dr. Laki Kálmán
a New York-i és a washingtoni tudományos akadémia tagja


1909. február 1-én született Szolnokon. Édesapja hősi halált halt az első világháborúban, így igen szerény körülmények között telt ifjúsága édesanyjával és három testvérével. Az elemi iskolát Abádszalókon végezte. Középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte s Cegléden folytatta, ahol 1929-ben érettségizett. A szegedi egyetem orvosi karának másodéves hallgatójaként Szent-Györgyi Albert előadásait látogatta, s a világhírű tudós munkatársává is fogadta. Tanulmányait az egyetem természettudományi és matematikai karán fejezte be. Vegyészi oklevelét 1935-ben, a biokémiai doktori fokozatot 1936-ban nyerte el, az utóbbit elsőként hazánkban. A Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával 1938-1939-ben egy évet töltött a manchesteri egyetem kémiai intézetében. 1941-ben egyetemi magántanárrá habilitálta a szegedi egyetem. 1947-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Budapestre költözött Szent-Györgyi Intézetben.

1948-ban a leedsi egyetem vendégprofesszora. Innen már nem tért vissza hazájába. Kutatásait az Egyesült Államokban folytatta. Tudományos pályafutása során több egyetemen vendégkutatóként, ill. vendégprofesszorként munkálkodott.

A Szent-Györgyi iskola tagjaként a biológiai oxidációk és az izomkutatás területén értékes eredményekkel járult hozzá a kutatócsoport nemzetközi sikeréhez. Saját fő kutatási területe a véralvadás biokémiája. Kiemelkedőek a trombin (a véralvadás központi enzime) hatásmódjára vonatkozó vizsgálatai. Munkatársával új véralvadási tényezőt fedezett fel, mely a Laki-Lóránd-faktor, illetve a XIII faktor elnevezést kapta a nemzetközi szakirodalomban.

Tudományos pályájának termése másfélszáz tudományos közlemény és három, szerkesztésében megjelent angol nyelvű monográfia. 1946-ban az MTA levelező tagjává választotta. Az Egyesült Államokban a New York-i és a washingtoni tudományos akadémia tagja lett. Szolnok város önkormányzata 2001-ben Laki Kálmán díjat alapított a tudományos-szakmai munka elismerésére, s 2003. szeptember 1-én emléktáblát helyezett el tiszteletére a Sóház utca 1. alatti épület falán a Szolnokért Egyesület.

Nyomtatásban: Panel, XII/2. 2009. február, p. 8.

Kezdőlap
Irományok