Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Dr. Lenk Gusztáv
„a mindenkin segíteni akaró, tudós férfiú”


Karcagon született 1841. február 6-án. Tanulmányait Budapesten végezve 1864-ben nyerte el orvostudori oklevelét, majd sebészi és szülészi képesítését. Ezután a honvédség ezredorvosa, majd törzsorvosa lett. 1868-ban tiszti főorvossá választották szülővárosában. 1890-ben a vármegye tiszti főorvosává nevezték ki. Ekkor, az ő javaslatára döntötte el „vármegyénk nemes közönsége, hogy a 13 éve vajúdó vármegyei kórház ügyét minden körülmények között megvalósítja”. Az ő szakismerete és bölcs tanácsai révén sikerült leküzdeni a nehézségeket, s 1896-ban megnyílt az I. Ferencz József kórház, mely ma Hetényi Géza nevét viseli. Ő volt első igazgatója, főorvosa. Érdemei elismeréseként királyi egészségügyi főtanácsosi címet kapott, majd az országos egészségügyi tanács tagjává választották. Kartársai 1919. május hó 1-én történt nyugalomba vonulásakor a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei orvosszövetség díszelnökségével tisztelték meg.

1932. június 15-én bekövetkezett halálakor utóda, Szaller Miklós vármegyei főorvos búcsúztatta: „Emlékezni jöttünk, emlékezni néhai tiszttársunkról, a legjobb emberről, a legjobb barátról és korának legkiválóbb orvosáról. Közel egy évszázadot ért meg, közel egy évszázadig volt köztünk a régi patriarchális élet megszemélyesítője, a melegszívű és gavallér magyar úr mintaképe. Emlékeznünk kell a bölcs és megértő, mindenkinek megbocsátó, a mindenkin segíteni akaró, tudós férfiúra, aki egész életén át meleg szívének szeretetét szertehintette boldogra-boldogtalanra. Egybesereglettünk mindannyian, akik valaha is részesei voltunk meleg barátságának, megértő jóakaratának.

Nyomtatásban: Panel, XI/11. 2008. november, p. 8.

Kezdőlap
Irományok