Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Czakó Elemér
a könyvdíszítés művésze

1876. december 16-án, Szolnokon született. 1896–97-ben Párizsban, a Sorbonne Egyetemen és az École de Louvre-on tanult. 1904-ben Budapesten szerzett jogi doktori oklevelet.

Foglalkozására nézve — az életrajzi lexikonok besorolása szerint — „könyvkiadó, iparművészeti szakíró”. Életműve azonban ennél jóval sokrétűbb. 1911-től az iparművészeti iskola igazgatója, 1916-tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tanácsosa, 1925–1934 között az általa újjászervezett Egyetemi Nyomda főigazgatója volt. 1915-ben helyettes államtitkári címet kapott. 1906–07-ben a milánói világkiállítás magyar kormánydelegáltja, 1915-ben a berlini, konstantinápolyi és 1928-ban a kölni kiállítás magyar részlegének kormánybiztosi rangú rendezője volt. Olasz, francia és német nyelvtudása révén tevékeny tagja lett a nemzetközi bizottságnak. A Magyar Néprajzi Társaság társelnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke, az Országos Iparművészeti Társulat tiszteletbeli tagja, a Tudományos Társulatok Szövetségének ügyvezető alelnöke, a Római Magyar Történeti Intézet Bizottságának tagja. Több bel- és külföldi kitüntetés tulajdonosa. A milánói Brera Akadémia, a berlini Maximillan Gesellschaft, a kölni keletázsiai művelődési társaság meghívott tagja. Egy időben szerkesztette a Díszítőművészet, a Közművelődés, a Diárium, a Könyvbarátok Lapja és a Magyar Iparművészet c. folyóiratokat. Legjelentősebb írásai is a könyvnyomtatás és könyvdíszítés témakörével foglalkoznak.

Dr. Czakó Elemér 1945. április 29-én, Budapesten hagyta el árnyékvilágunkat. 1992-től utca hirdeti nevét szülővárosa Széchenyi városrészében.Nyomtatásban: Panel, VI/1. 2003. január, p. 8. — Síremléke a "Panteon"-ban.

Kezdőlap
Irományok