Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Dr. Elek István
„a legtöbbet dolgozó és a legkülönfélébb munkát
végző szolnoki”


Szolnokon született 1883. augusztus 29-én, s ugyanitt végezte el a középiskolát is. Tanulmányait a budapesti tudományegyetem orvosi karán folytatta, ahol 1906-ban orvosdoktorrá avatták. Kórházi gyakorlatot budapesti klinikákon szerzett.

1909-ben szülővárosában nyitott magánorvosi rendelőt, s ebben az évben megválasztották városi tiszti orvosnak. A háború elején bevonult, és tartalékos főorvosként szerelt le. 1919-ben, a tiszai front harcai idején élete kockáztatásával mentette az utcákon a polgári áldozatokat és a katonai kórházban a harcok sebesültjeit. 1944 őszén sem hagyta el a csaknem néptelenné vált Szolnokot, s a Városháza földszintjén lévő Szele-féle patikában látta el szolgálatát. A koalíciós években megyei tisztiorvosként segítette a kórház építésének befejezését.

Tevékenysége sosem szorítkozott egyébként egész embert kívánó hivatására. Cikkeket, tanulmányokat írt, ismeretterjesztő előadásokat tartott, verseket fordított. Agitált a szolnoki torkolattal építendő Duna-Tisza csatorna érdekében.
Ismertette az itt alkotó művészek munkásságát, gyűjtötte alkotásaikat. A II. világháború után a Szolnoki Művészeti Egyesület ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett a művészeti élet újraélesztéséért és felvirágoztatásáért. Jelentős művészeti gyűjteményét a helyi múzeumnak adományozta.

A „munkáshatalom” beköszöntével idegeneket költöztettek lakásába. Ezután városunk elhagyására kényszerült, s csak röviddel 1958. március 23-án bekövetkezett halála előtt költözhetett vissza Szapári utcai lakásának egyik szobájába.

A város lakói — köztük az őt betegeihez szállító fiákeresek — már a temetésen kifejezték hálájukat. 1990-ben utcát neveztek el róla.

Nyomtatásban: Panel, XI/5. 2008. május, p. 8.

Kezdőlap
Irományok