Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Csekey István
az európai hírű jogtudós

1889. február 2-án született Szolnokon. Édesapja református lelkész, édesanyja polgári iskolai tanár volt. A Szolnoki Állami Főgimnázium (a mai Verseghy F. G.) elvégzése után a kolozsvári, majd a strassburgi és heidelbergi egyetemen tanult. 1911-ben az állam-, 1913-ban a jogtudományok doktorává avatták. Pályafutását a kecskeméti jogakadémián kezdte 1912-ben. 1923-ban az észtországi Tartu egyetemének professzora, egyben az ottani magyar tudományos intézet igazgatója lett. 1931-ben hazatért, s Szegeden, 1940-től Kolozsváron, 1946-tól 1951-ben történt nyugdíjazásáig Pécsett tanított. Szegeden 1938-39-ben, Pécsett 1947-49-ben a jog- és államtudományi kar dékánja volt.

Már egyetemi hallgató korában jelentős jogtörténeti tanulmányokat írt, később európai hírű jogtudóssá, a magyar jogtudomány és kultúrtörténet kiemelkedő tudósává vált. Ezen kívül jelentős munkásságot fejtett ki az észt-finn-magyar történelmi, kulturális és jogrendszerbeli kapcsolatok kutatásában, de foglalkoztatta pl. Liszt Ferenc magyarságának kérdése, idősebb korában pedig Baranya megye helytörténete.

A Magyar-Finn Társaság elnökévé, a Magyar-Észt Társaság társelnökévé, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Társadalomtudományi Társaság és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagjává választotta. Az MTA Jogtudományi Bizottságának meghívott tagja volt 1943-tól. Az Észt Tudós Társaság örökös tagsággal, a tartui egyetem tiszteletbeli doktori címmel tisztelte meg.

Az 1963. augusztus 17-én, Pécsett elhunyt tudós emlékét szülővárosában sem emléktábla, sem utcanév nem őrzi.

Nyomtatásban: Panel, VI/5. 2003. május, p. 12.

Kezdőlap
Irományok