Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Vörös István
Szolnok történetének „rajzolója”


1881. november 24-én érkezett e világra „Poó”-n, mely ma Kétpó település része. A gimnáziumot Mezőtúron végezte, majd Budapesten szerzett történelem-latin szakos tanári diplomát 1908-ban. Rövid rozsnyói, szentendrei és szentgotthárdi tanítás után 1912 áprilisában lett a szolnoki magyar királyi főgimnázium tanára. 1943-ban történt nyugdíjazása után így búcsúztatták: „intézetünk egyik legrégibb tanára… 32 évig volt igaz nevelője a szolnoki ifjúságnak, és hű kartársa kollégáinak… Igaz ember volt, szerette a keze alá kerülő kis magyarokat, becsülte kartársait… Mind a fiúknak, mind kartársainak Pista bácsi volt, s ez a megszólítás többet jelentett minden kötelező tiszteletnél, mert szívből jövő szeretetet jelzett. Tizenkilenc évig volt az igazgató segítőtársa, helyettese. Ebben a működésében is a pontosság és a rendesség jellemezte…” A Verseghy Irodalmi Kör és a Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület választmányi tagja, a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete vármegyei tagegyesületének felügyelő bizottsági tagja volt.

A mezőtúri céhek élete című monográfiája még Szentgotthárdon jelent meg 1911-ben. A Verseghy Gimnázium évkönyvei is több írásának adtak fórumot. Legjelentősebb A 107 éves szolnoki gimnázium múltjának ismertetése 1831–1938 című iskolatörténete.

Rajzok Szolnok város múltjából című munkája 1921-ben készült, s először a Szolnok és Vidéke című hírlap közölte 1922-ben, tizenkilenc folytatásban. Ez akkor könyvként is megjelent, de a mű ma már ritkaságnak számít. 2006-ban szép illusztrációkkal ismét közreadta a Verseghy Kör, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és a Hild Viktor Városi Könyvtár.

Dr. Vörös István 1972. január 26-án, „90 éves korában, 59 évi házasság után adta vissza lelkét teremtőjének”. Földi maradványait a szolnoki temetőben lévő családi sírbolt rejti.

Nyomtatásban: Panel, IX/4. 2006. május, p. 5.

Kezdőlap
Irományok