Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Dr. Dizseri Tamás
„mindent megmozgatott a legkisebbekért


1949. november 5-én született. A Szegedi Orvostudományegyetemen szerzett diplomát 1974-ben. Ezután a pécsi orvosegyetem gyermekklinikáján dolgozott 1980-ig, amikor Érden lett gyermekorvos. Ott megszervezte a gyermekegészségügyi alapellátást, a fogyatékos gyermekek napközi otthonát, továbbá Pest megye első családsegítő központját. 1989-től Pest megye anya- és gyermekvédelmi, szociális ügyeinek főorvosa volt. 1992-ben a Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának igazgatója lett. Itt munkatársaival néhány hónap alatt megteremtették — többek között — a megégett gyermekek ellátásának központját. 1988-tól a Gödöllői Családóvó Nyári Egyetem egyik szervezője volt. A Magyar Bioetikai Szemle című folyóirat szerkesztősége tagjának tudhatta.

Mindenekelőtt gyermekorvos volt. Élete középpontjában a kicsinyek testi-lelki egészségének ügye állt, eköré gyűltek egyre gazdagodó életművének elemei. Mindent megmozgatott a legkisebbekért, elmenve ügyükben az éppen adott ’világ’ határáig…” — írták róla 2003. január 20-án bekövetkezett halálakor. A szó jó értelmében vett lobbista volt. Hasznát látta ennek saját kórházán túl a gyermekgyógyász szakma, a gyermekkórházak és klinikák, az egész magyar kórházügy is.

Megkapta az egészségügy legnagyobb elismerését jelentő Batthyány-Strattmann-díjat és a nemzet háláját jelző Széchenyi-díjat is. Halála után Érd — egykori munkahelye és utolsó lakóhelye, ahol utolsó útjára kísérték — díszpolgárává választotta. Városunk ugyan csak születési helye, mégis joggal lehetünk rá büszkék mi is.


Nyomtatásban: Panel, VI/10. 2003. október, p. 12.

Kezdőlap
Irományok