Tücsök & Blogár - 011

 A Kisgyeptől a Széchenyi lakótelepig — előadás Szolnokon 2012. szept. 9.
Az AURIGA Sport és Szabadidős Klub (a Civil Városmarketing Kerekasztal tagja) szeretettel meghív minden érdeklődőt "Házunk tája" című honismereti sorozata következő rendezvényére. Az előadás tárgya: "A Kisgyeptől a Széchenyi lakótelepig" Időpontja: 2012.09.13. (csütörtök) 17.00 óra Helyszín: Széchenyi lakótelep, Zöld Ház, földszinti klubszoba. Előadó: Kósa Károly

 Varga Sándor Frigyes Kunhalom című verse 2012. aug. 30.
Varga Sándor Frigyes
Kunhalom
Dr. Györffy Kálmánnak
Mint a szűzleány keble:
kerek és szelíd,
kalászt ringat és a
távolba tekint.
   Álmodozva szunnyad
   puszták közepén,
   régi messzeségből
   integet felém.
Mélye tán legendás
kincseket rejteget:
görbe szablyát, kardot
s holt vitézeket.
   Ide temettek el
   tán egy barna kánt,
   az ükunokája
   dalolgatva szánt.
Ide temették száz
arany poharát,
három hű cselédjét
s a fehér lovát.
   Körül kerek az ég
   s nagy a nyugalom,
   délibábra bámul
   a vén Kunhalom.

Mintha megállt volna
az idő s a nap,
dalolva zuhognak
szent napsugarak.
   Sárga kalásztenger
   csobban és zizeg,
   itt-ott pipacs lángol,
   szép nyári szívek.
Ameddig a szem lát,
álmos messzeség,
dús, kincses magyar nyár
szőke tűzben ég.
   Mintha titkos bánat,
   keleti varázs
   égetné a szívem:
   ősi, bús parázs: —
Mért nem nézhetek hát
e domb tetején
a magyar jövőbe,
puszták közepén?
(Túrkevei Hírlap, 1933. szept. 3.)

A Póhamarai-halom Túrkeve határában. Fotó: Kósa Károly, 2010.07.09.

 Örökös butiksarok Szolnokon 2012. jún. 21.

A fenti képet a Hodobay Aukciós Ház honlapjáról mentettem el pár hónapja. (Ott most sajnos már nem találtam meg.) A bal szélén látható épületről ismertem rá a helyre: a Baross út és a Petőfi út találkozására. Ezt támasztja alá az 1932–34-es címtár is, mely itt tünteti fel Fonyó Sándorné festékházát (és ékszerutánzat-kereskedését ). Ebből tudható az is, hogy özv. Petrencsik Józsefné tulajdonában állt az épület (Petrencsik-ház). Így a fenti kép 1930 tájáról származhat, míg az alsót a napokban készítetttem.

 A szolnoki Tulipán Presszó 1958. október 10-én 2012. jún. 21.
Szolnok, Tulipán Presszó, 1958
Az Axio Kft. honlapján találtam ezt a fényképet, mely egy 2011. évi árverezés tárgya volt.

 100 éves a szolnoki színházépület 2012. máj. 12.
   Szép Ernő: Prológ
   Felolvasta a szerző 1912. április 20-án,
   a színházépület avató ünnepségén

Körülnézünk itten álmélkodó szemmel,
Milyen fényesség és együtt mennyi ember,
Milyen ünnepi csönd, mily rendkívüli este,
Új nagy ház, falai ragyogóra festve,
Mennyezete ékes, bársonyos a párkány,
Csillag ragyog, vagy maga a napsugár tán?
Felzendült a villany kristály lombozatja.
Szórja tündérfényét büszke, friss falakra,
Páholyok fészkébe, földszint mezejére,
Fel a karzatra s le az elbújt zenére,
És a nagy függönynek bezárt kapujára,
Két szárnya mögött, mint mesék kapuin túl,
Más világ kezdődik, csudás élet indul.
Festett felhők néznek festett fűre-fára,
Mennydörög, villámlik ügyelő szavára,
Pamutból havazik, villanyból süt a nap,
Varázscsengetésre jönnek erdők, falak,
Melynek kinyílását száz, meg száz szem várja.
Ó mennyi rejtelem, varázslatnak tetsző:
Szuffita, kulissza, súgólyuk, süllyesztő.
És ti idejöttök, mikor este vagyon,
Itt leültök körbe szépen, hallgatagon,
Kitágul szemetek, mind csak ide néz fel,
Sóvár gyermekszívvel, hívő gyermekésszel,
S e tündérvilágból a múzsának ajka
Innen mesél nektek, mint régen a dajka.
Hallgassátok szépen a dajka meséit,
S mint gyermekkorban, úgy higyjetek nékik,
Szemetek elfárad a nappali lázban,
Sugározzon majd fel este a színházban.
Lelketek lankasztja a gond, meg a vétek,
E szebbik világban itt megfürösszétek.
Nézzétek a festett eget, pingált rózsát,
S higyjétek el kérlek, hogy ez a valóság.
— Nézzetek szent hittel a komédiásra,
Aki nektek önönmagatokat játssza.
Sóhajotok szálljon, könnyetek eredjen,
Áldott kacagásnak gyöngyszeme peregjen.
Gyönyörködjetek, ha száll a táncnak lába,
Andalodjatok el bűvös muzsikába.
Szívetek olvadjon szerelem dalába,
Árva magyar nyelvnek gyönyörű szavába,
Szálljon a magyar dal, szálljon a magyar szó,
Legyen mint az erdők vihara, viharzó,
Legyen komoly, mint az oltárok kótája,
Legyen tüzes, mint a cimbalom nótája,
Legyen édes, mint a violának méze,
Legyen gyenge, szép, mint gerlice nyögése.
Szóljon a magyar szó e gyönyörű házba,
Nevünk trombitálva, hírünk harsonázva,
Áradjon, öntsön ki innen dicsősége,
Mint a Tisza, mikor kiönt, s nem látszik a vége...


A Szigligeti Színház honlapja:
http://szigligeti-szinhaz.hu

A Szigligeti Színház műsora és bibliográfiája 1978-tól 1985-ig honlapomon:
 http://www.kosakaroly.hu/sz-sz-sz
1912
Tervező: Spiegel Frigyes és Englerth Károly
1926–1927
Tervező: Sebestyén Artur
1962
Tervező: Nagy Ferenc
1990
Tervező: Siklós Mária és Schinagl Gábor

 Levéltári esték - Kósa Károly előadása 2012. máj. 3.
Valóra váltott és meghiúsult filmforgatási tervek Szolnokon a II. világháború előtt

Régebbi bejegyzések Kezdőlap Újabb bejegyzések