Így éltünk mi…

Kertész Mihály
szolnoki tárcái
Válogatta és szerkesztette: Kósa Károly

Lektorálta: Szurmay Ernő
Illusztrálta: Meggyes László Vendel
Borítóterv: Tóth Lajos
A Verseghy Kör
és a Verseghy Ferenc Könyvtár
közös kiadásában megjelent könyvecske (Szolnok, 2004.)
némileg bővített digitális változata

Tartalom            

Előszó

I. Kávéházak asztalánál…
   Fényes bácsi
   Júliusi esték
   A haditudós
   A centerhalf meg a tüdővészbacilus
   Régi kártyások
   Történnek még csodák

II. Justicia csarnokában…
   Mire visz a féltékenység?
   Ad vocem: dohány…
   A „szerencsétlen” fotográfus
   Mosolygó Justicia

III. Egyszer már írni kell erről…
   Filmre vettek bennünket…
   Vidéki bemutatók
   Ne adj tüzet, kérlek!
   Személyes ügyben!
   Könyvnap
   A mi könyvtárunk
   Természetes szaporodás: 1

IV. Helyi viszonyaink…
   Ind. 8 ó. 20 p. Nyugati p. u.
   Forgatom az idegent
   Hazudtam, kérem…
   Egy régi választás
   A kétéletű ember
   Gyilkos kerestetik
   Egyveleg
   Gyerek-koldusok

V. Boldog békeidők…
   Farsangi ábrándozás
   Az utolsó tímármester
   Iringáltam…
   Meder utca
   Rózsavizes régi húsvétok
   Itt volt a — régi Szolnok

Bibliográfia
 

Előszó


A szolnoki Verseghy Kör és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár közös vállalkozásának, a Verseghy Kiskönyvtár sorozatnak első kötetét tartja kezében a kedves olvasó. A most induló sorozattal azt a célt tűzték maguk elé a kiadók, hogy olyan rég feledett, vagy nyomdafestéket eddig nem is látott, de arra érdemes írásokat tárjanak az olvasók elé, amelyek vagy szerzőjük, vagy tárgyuk révén Szolnok városához kötődnek. Abban a reményben teszik ezt, hogy ezzel is szolgálják a város múltjának mélyebb megismerését, a szolnokiak — őshonosok és ide települtek — azonosságtudatának, a szülő- vagy lakóhelyhez való ragaszkodásának és értékei megbecsülésének erősödését.
Mindkét fenti feltételnek megfelel a tervezett sorozat első kötete: Kertész Mihály tárcáinak megjelentetése. Kertész Mihály (Kertész Mihály Miksa, Gardener Michel) 1888. február 4-én Szolnokon született. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után jogot tanult, de ügyvédi vizsgát csak 1918-ban, harminc éves korában tett. Életének alakulásába, mint annyi más kortársáéba, beleszólt az első világháború, amelyet végigharcolva a kommün után Romániában, Nagybányán telepedett le, és itt nyitott ügyvédi irodát. Az ügyvédi teendők mellett ifjúkori hajlamainak engedve újságírással is foglalkozott. A Cimbora című gyermeklapban publikált. Így került kapcsolatba Benedek Elekkel, akivel hosszabb időn át levelezett. Ifjúsági regényei, elbeszélései Szatmáron, Aradon egymást követően jelentek meg a húszas évek első felében. Regényei jelentős részének cselekménye gyermekkorának szolnoki élményeiből táplálkozik. Bár a város nevét nem említi, a helyszínek kétségkívül Szolnokra utalnak: pl. Szökés a teknőben (két kicsapott diák kalandjai a Tiszán), vagy a már Budapesten megjelent A csudálatos sárkány. Szerzőnk ugyanis 1926-ban hazatelepült Szolnokra. Ügyvédi irodájában, vagy a Nemzeti Kávéház asztalánál írta további ifjúsági, majd társadalmi regényeit. Drámaírással is foglalkozott, s nem is sikertelenül. Kabaréjeleneteit, egyfelvonásosait a budapesti Andrássy úti és a Belvárosi színház gyakran tűzte műsorára. Jelenetei, novellái a szolnoki Irodalmi Kurírban, majd a Szolnoki Tükörben kaptak helyet, de a fővárosi lapok is szívesen közölték írásait.
Az egyik szolnoki lap 1927 októberében hírül adta egy film tervét. Bonyhádi Klingl Róbert rendező irányításával német filmet készültek forgatni november 5-étől Szolnokon szerzőnk Szökés a teknőben című regényéből. A téma később felbukkan Kertész Mihály — kötetünkben is olvasható — Meder utca című tárcájában. (A filmről nem találtunk további híreket, s a filmográfiák sem említik. Ha mégis elkészült, akkor becses kockákat tartalmazhat városunk akkori állapotáról.)
A Szolnoki Újság tette közzé 1933-1934-ben Kertész Mihály Vasárnapi Krónikáit. Ezek a sokkal inkább irodalmi tárcához, mintsem krónikához hasonló írások a korabeli szolnoki társadalom főleg középosztálybeli rétegének mindennapi életéből kiragadott „apróságok” felmutatásával tartanak tükröt olvasóik elé. Esetenként egy-egy fonákság láttán, vagy pusztán nosztalgiából kitűnő emlékezőtehetségének révén szívesen visszakalandozik gyermekkori világába. Ezek az emlékezések sok érdekességet tartalmaznak az első világháború előtti évtized szolnoki életéből. Olvasmányos, csevegő stílusa, élénk és kifejező párbeszédei jól illenek a választott műfaj sajátosságaihoz. Külön érdeme, hogy néhány vonással is képes a jellemek ábrázolására.
Az ebben a kis kötetben található írásokat tehát éppen tipikus „szolnokiságuk” miatt tartották e füzet kiadói utánközlésre érdemesnek. Kósa Károly értő válogatása Kertész Mihály „krónikái” közül a legsikerültebbeket emelte ki. Az általa öt fejezetbe tömörített tárcákat nem megírásuk időrendje, hanem azok tartalma szerint csoportosította, ezzel is segítve a mai olvasót a „régi” Szolnok életében való eligazodásban.
Szurmay Ernő


Bibliográfia

Kertész Mihály itt közölt írásait a Szolnoki Újság 1933-1934. évi számaiban megjelent Vasárnapi krónika című sorozatából válogattuk. Jegyzékünk a teljes listát tartalmazza eredeti közlési rendjében, *-gal jelölve az itt közölt írásokat.
1933. VIII. évf.
* Iringáltam... = 153. sz. (szám). dec. 24. p. (pagina, oldal). 18.
* Az utolsó tímármester. = 155. sz. dec. 31. p. 5.
1934. IX. évf.
* Régi kártyások. = 2. sz. jan. 7. p. 5.
* Farsangi ábrándozás. = 5. sz. jan. 14. p. 5.
* Ad vocem: dohány... = 8. sz. jan. 21. p. 5.
Amerika. = 11. sz. jan. 28. p. 5.
* Egy régi választás. = 14. sz. febr. 4. p. 5.
* Természetes szaporodás: 1. = 17. sz. febr. 11. p. 5.
Mi van itt? = 20. sz. febr. 18. p. 5.
* Meder-utca. = 23. sz. febr. 25. p. 5.
* Egyveleg. = 26. sz. márc. 4. p. 5.
Az orvos. = 29. sz. márc. 11. p. 5.
* Vidéki bemutatók. = 32. sz. márc. 18. p. 5.
* Hazudtam, kérem… = 35. sz. márc. 25. p. 5.
* Rózsavizes régi húsvétok. = 38. sz. ápr. 1. p. 6.
Mi van ezekkel a kesztyűkkel? = 40. sz. ápr. 8. p. 5.
Javul-e a gazdasági helyzet? = 43. sz. ápr. 15. p. 5.
* Mosolygó Justicia. = 46. sz. ápr. 22. p. 5.
Itt a harmadik. = 52. sz. máj. 6. p. 5.
Nehéz sor az apaság. = 60. sz. máj. 27. p. 8.
* Könyvnap. = 66. sz. jún. 10. p. 6.
Ártatlanság. = 69. sz. jún. 17. p. 6.
* Személyes ügyben. = 72. sz. jún. 24. p. 5.
* Gyerek-koldusok. = 75. sz. júl. 1. p. 5.
* Fényes bácsi. = 78. sz. júl. 8. p. 5.
Meggyes László Vendel rajza
 
Tovább az I. fejezethez

Kezdőlap
Vendégoldal