Tücsök & Blogár - 020

 Szubjektív háztörténet
2016. október. 22.

Ez a szolnoki, Sütő utcai ház egykor Király András tulajdona volt. Hogy ő építette-e, az kérdés, de nagyon valószínű, hiszen pallér (építési munkavazető) volt. Kunszentmártonban született 1876. január 1-én, s 1909-ben még ott élt. Erről tanúskodik Józsa László tanár úr az „Isten hajléka az emberek között” – A kunszentmártonirómai katolikus nagytemplom (Szeged-Budapest, 2009.) című könyve. A templom felújításakor ugyanis két megoldás között kellett dönteni, s a helyes döntést igazolta, hogy »amikor megkezdték a bontást, az első kalapácsütésre az egész tégla boltívezet lezuhant. Ezt az egész veszélyes munkát egyébként úgy végezték, hogy Király András főmunkavezető derekánál fogva a tetőgerendázathoz köttette magát, s fentről omlasztotta be a boltívet. Mikor ez megtörtént, Király Andrást munkatársa ... csigán engedte le a magasból.«
1932-ben azonban — a vármegyei címtár tanúsítja — már biztosan ő volt a Sütő utca 12. szám alatti épület tulajdonosa. Szüleim ismerete szerint azonban ő sosem élt benne. Sipos István építési vállalkozó szintén Kunszentmártonból jött Szolnokra — bizonyára ő hívta ide munkatársul Király Andrást, hiszen a kunszentmártoni templomfelújítást is együtt végezték —, s az utca végén volt két igatlana. Ott lakott az agglegény Király András, továbbá nagymamám (a házvezetőnője), bádogos és vízvezeték-szerelő nagyapám és édesanyám is.
A 12. számú házban (legalábbis az 1950-es évek elején) Kun Elek és Papi Lajos (a kisújszállásiként ismert szobrász lakott) lakott a családjával. Én 1955-ben születtem, s 1956 nyarán járványos gyermekbénulást kaptam. Október 24-én kellett volna befeküdnöm egy budapesti kórházba, de — talán egy közben szintén elkapott bárányhimlő  következtében — itthon maradtam. (Így is volt elég aggódni valójuk miattam felmenőimnek.) Mi akkor már a Hold utcában laktunk, de — mivel szüleim dolgoztak — időközben ide költözött nagyszüleimnél töltöttem a forradalom napjait.
Király András egyébként 1956. február 1-én hunyt el. Ha most élne, sok kérdésem lenne hozzá, hiszen ő volt — többek között — a közgazdasági szakközépiskola, az OTI (SZTK), a Kossuth-téri irodaház építésének vezetője. Talán még az utóbbi felhúzásakor eltűnt Szentháromság-szobor sorsáról is lenne mondanivalója...

 Hatvan éve történt
2016. okt. 3.

EGY FÉNYKÉP AZ ÍRÁSHOZ vagy EMLÉKIRAT EGY KÉPHEZ 
Rékasy Ildikó (1938–2015) költő, bibliográfus őrizte meg a fenti fényképet, melynek hátoldalán olvasható az ajánlás, melyet Szathmáry György (1928–1990) költő, Ildikó későbbi férje írt neki. Megismerkedésük történetét Rékasy Ildikó közzétette (fénykép nélkül) az ESŐ című irodalmi lap 2010/3. számában Emlékeim Szathmáry Györgyről címmel:
»1956 számomra a csodák éve volt. Érettségi, majd a hosszú, napsütéses ősz: forradalom, első szerelem, a felnőtt élet kezdete. Gyurka azon a nyáron szabadult a váci börtönből, ahol négy évet töltött le a „fegyveres összeesküvés” miatt kapott tízből. Mielőtt megismerkedtünk volna, egy kicsit már szerelmes voltam bele amolyan kislányos, romantikus módon, ahogy néhány Jókai-hősbe és Ady Endrébe is. De ő mégis más volt: élő, valóságos személy, akinek arcképét, egy levelét és néhány versét a húga mutatta meg nekem (gimnáziumi osztálytársak voltunk), s az édesanyjuk beszámolt a fiának új rajongójáról; erre Gyurka egy másik hazaírt levélben néhány kedves sorral reflektált. Amikor meghallottam, hogy kiszabadult, itthon van, legszívesebben azonnal odarohantam volna, de nem mertem, szégyelltem Szathmáryékhoz beállítani.
Augusztus végén, pár nappal előbb, mint ahogy Szegedre utaztam (felvettek az egyetemre), mégis illett elmenni, elköszönni. Gyurkát egyedül találtam otthon egy barátjával. Beinvitáltak: mindjárt megjön a család többi tagja is, várjam meg őket. Addig Gyurka szórakoztatott, zongorázott nekem, s végleg elbűvölt. (Elbűvölt ő nálam kevésbé fogékony nőket is: sármos férfi volt, s nagyon tudott bánni a hallgatóságával.) Estére mindnyájan a cirkuszba készültek, meghívtak engem is. De az oda-vissza út volt az igazi élmény! Gyurkával ketten elől mentünk, verseket mondott, nagyon szépeket, számomra ismeretlen szerzőktől. Különösen megfogott egy Verlaine-vers (Verlaine nevét épp csak megemlítették az iskolában Ady kapcsán). Ki fordította? – kérdeztem. Én, válaszolt Gyurka szerényen. Na, több nem is kellett már nekem! [...]
A hátralévő három napot reggeltől estig együtt töltöttük. Eljött hozzánk, lementünk a Tiszára (akkor még megvolt a régi potyastrand, gyönyörű homokos terület a Tisza bal partján a vízművel szemben, oda járt az egész város), hozta a gitárját, játszott, felolvasott. Csókolództunk, és már akkor felvetette, hogy ne menjek az egyetemre, legyek a felesége; nem tudtam megítélni, mennyire gondolta ezt komolyan. Aztán a szüleimmel együtt kikísért a vonathoz [...]«

 A Szolnok-tenyőszigeti Beke Pál halom 1939-ben
2016. jún. 18.

Sőregi János (1892–1982) régész, muzeológus (1936-tól 1950-ig a Debreceni Déri Múzeum igazgatója) 1939-ben, a Kengyel-tenyőszigeti bronzkori urnatemető feltárására utaztában (április 24.) látta Tenyőszigeten Beke Pál halmát, s beszámoló jelentésében így emlékezett meg róla: »A szolnoki állomáson Rátkay [György] tanító fogattal várt. A városon és a tiszai hídon áthaladva a Holttisza partján kocsiztunk a kunszentmártoni műúton. Innen jól megfigyelhettem a vízinövényzettel szegélyezett holtmeder gazdag madárvilágát, vadrécék, szárcsák, vöcskök, vízicsibék ott költő párjait. Madártani gyűjtésre és megfigyelésre elsőrendű terep lehet. Ahol a műút a Holt-Tiszától elválik, rátértünk az ugyanott balfelé elágazó mezőtúri útra. Parti dűnéken keresztül vitt utunk. Jellegzetes dűnecsoport egyikén megtekintettem Beke Pál-halmát, ... mely kerek hordott halom. Fiatal fák borítják, közepén mély horpadás, nyugati oldalán lövészárok nyoma. Utóbbi az oláh betörés emléke. A hagyomány szerint a halomban Beke Pál magyar vitéz van eltemetve lovával együtt. A szolnoki vár úrnője nyilazta le.«
(A fenti kép és a szöveg forrása: A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1939–1940. Összeáll. Sőregi János. Debrecen, 1941.)

Lásd még honlapomon:
E. S. [Elek Salamon]: Beke Pál halma
Remellay Gusztáv: Beke Pál halma

 „Divatos divatok” és az ORI
2016. jún. 18.

Az Országos Rendező Iroda (ORI) a könnyűzenéért és a belföldi koncertszervezésért felelős monopóliumjellegű állami szervezet volt a Kádár-rendszer idején, melyet 1958-ban alapítottak, s 1991-ig működött. Ma szinte csak dícséreteket lehet olvasni róla, pedig a maga korában kapott bírálatokat is. Erre kiváló példa az egyik szolnoki rendezvényükről írt cikk, melyet a Szolnok Megyei Néplap 1962. augusztus 22-iki száma  közölt -ht- (azaz Hernádi Tibor) tollából:
»Ilyent nem kérünk többet!
Az Országos Rendező Irodát már számtalanszor megbírálták, a lapok humor rovatában pedig „bérelt helye” van. A humoristák pedig nem ok nélkül foglalkoznak egy-egy szerv visszatérő hibáival.
Őszintén szólva gondolkoztam, hogy kroki formájában kellene foglalkozni a vasárnap esti „szórakozással”, amelyet számunkra a szolnoki szabadtéri színpadon nyújtott egy ORI brigád. Aztán úgy voltam, ezt már nem lehet néhány tréfás megjegyzéssel elintézni. Annál is inkább nem, mert a szolnoki közönség a pénzéért egyik gyenge produkciót a másik után kapja. A múlt szerdai Álomkastély előadásról már írtunk, ezúttal a Divatos divatok című, úgynevezett esztrádműsorról szeretnék „méltóképpen” megemlékezni.
A dolog már a plakátoknál kezdődött. A Nemzeti [Étterem] egyik kirakatablakába kitett műsorplakáton szerepelt Horváth Ferenc. Nem jött el. A kis kézi röplapon [a fenti kép – a Verseghy Könyvtár gyűjteményéből] helyette már Benedek Tibor neve volt található. Ő sem jött el. A nagy plakáton Reményi József jóhírű zenekara ékesítette a műsort. Nem jött. A röplapon Eötvös Marcell, a kitűnő művész és karmester együttese hívogatott. Nem jelent meg. Megjelent ezzel szemben Velencei István, akit jó színésznek ismerünk, de ezúttal eléggé halvány volt. És megjelent a három zenészből álló Ritmus együttes, amely enyhén szólva méltatlan volt a nevéhez. Rendkívül gyenge, pontatlan játékukkal csak bosszankodást okoztak, különösen, amikor kísértek. Varinkó Ágnes szovjet dalénekesnőt (a színlapon szereplő Margaréta Petrova helyett lépett fel!!!) valósággal zavarba hozta a zongorista, aki egészen más fekvésben kísért, mint ahogyan ő énekelt. Egyénileg sikert aratott az örökifjú Salamon Béla bácsi, akit nagy-nagy szeretettel fogadott a közönség, továbbá Komlós Juci és Hollós Ilona. Szolnoki Gyula rutinos, tehetséges konferanszié, ezúttal azonban látható volt rajta a verítékes erőlködés, hogy megváltoztassa a fentebb vázolt okokból fagyos hangulatot. Az emberek ugyanis nem szeretik, ha orruknál fogva vezetik őket.
Még egy megjegyzés, amely nem az ORI-t terheli: az Alföldi Állami Áruház szakíthatna azzal a gyakorlattal, hogy valóban ízléses ruháit saját alkalmazottain mutatja be. Az alkalmi manekenek gyakorlatlan mozgása eltereli a figyelmet a bemutatott ruhákról, ahelyett, hogy rájuk irányítaná.
Egy szó, mint száz, ilyent többet nem kérünk. Ennek és az ehhez hasonló eseteknek az lesz a következménye, hogy a különben is nehezen mozdítható szolnoki közönséget teljesen elidegenítik a színházba járástól. Erre pedig semmi szükségünk.«
Lásd még: A szolnoki szabadtéri színpad töredékes története

 Németh József és Németh László szolnoki évei (1903–1905)
2016. ápr. 11.
Németh József
Németh József és Németh László
Németh József 1903-ban
Németh József és Németh László 1905-ben
Szigeti Henrik felvételei, Szolnok (forrás: nemethlaszlo.eu)
Németh József (1873–1946) középiskolai földrajz- és történelemtenár 1903. március 1-től a következő tanév végéig a szolnoki Magyar Királyi Állami Főgimnázium (a mai Verseghy Ferenc Gimnázium) tanára volt. Így ebben az időben Szolnokon lakott fia, az 1901. április 18-án született, s évszázadának egyik legkiválóbb írójává lett Németh László is. Németh József részletesen beszámol „Napló”-jában az itt töltött hónapokról. Az 1903. március 11-én történtekről pl. így ír: »Tegnap d.u. Németh Illéséknél [nem rokon — KK] borfejtés volt, ami jó ramslival végződött 1/2 9-ig. Akkor a bor hatása alatt nem tudtunk szétoszlani, hanem Ficsór Jóskával — vén korhely drusza — elhívtuk őket vendégül mihozzánk a Schefcsikbe. Ott a mi vendégeink voltak vagy 1/2-11-ig (5+5 frtba került kettőnknek), s tarokkoztunk, 3-an meg 21-eztek de 30-40 frtig. Akkor még kávéházba is elmentünk, ahol húzta a cigány, s kiadtunk összesen 25 frtot. (3 frt 80 esett rám). 4-kor elszöktem tőlük, lefeküdtem...« Természetesen Németh László is megosztotta velünk emlékeit Magam helyett című írásában: »Anyámról a legkorábbi emlékem még Szolnokról való. Ott áll a verandán, egy hosszú pongyola van rajta, amely hátul még nála is hosszabb egy farkocskával, s műhajakkal bélelt frizurája órjás ereszt alkot sovány arcocskája fülött. Maradt egy képe akkoriból: azon is ilyen. Ma ízlésnek inkább ijesztő, akkor azonban ilyenek voltak otthonukban a szép úriasszonyok...« Szolnoki ötszobás bérlakásuk helyéről csak ennyit tudunk: »Kétéves koromban már Szolnokon laktunk. Tavaly átutaztam a városon; harmincöt év után még fölismertem a vasút útján a porelvásta házat, amelynek az udvarán a háziasszonyék Rózsikájával a téglákat cepeltük...«

Régebbi bejegyzések
Kezdőlap
Újabb bejegyzések