A jász-nagy-kun-szolnok vármegyei agarász-egylet versenye
[1900. október 29–30.]

(Vadász- és Verseny-Lap, 1900. nov. 2. p. 600.)A derült égboltozatról, melynek gyönyörű azúrkékjében az öszi ködös napokon szívesen gyönyörködik a szem — melynek utánozhatatlan színe a festőművészeket is a távol idegenből ide varázsolja —, a kellemes meleget árasztó napsugarak rátűznek a történeti nevezetességű »Beke Pál« halomra. Alkalmasabb helyet az agár-versenyekre alig találhatnánk mert itt nemcsak a verseny közvetlen szemlélői: a versenyző agarak után vágtató bíró és úrlovasok, hanem a díszes hölgytársaság, a nagy közönség a meszsze távolban is beláthatja az érdekes versenyek lefolyását.

A vármegyei agarász-egylet versenyére e hó 29-én a versenyekre nevező egyleti tagokon kívül szép számú és díszes közönség gyűlt össze a Beke Pál halomra. Festői csoportokban foglaltak helyet a hölgyek, a halom emelkedő oldalán concentrált négyes fogatokon. Ott láttuk gróf Nemes Jánosné Csáky Nathália grófnőt, Fejér Miklósnét Gizella és Szidónia leányaival, Gorove Lászlónét nővérével Fáy Vilmával, Benedikty Gyulánét és többeket. Az egylet tevékeny elnöke ifj. gr. Nemes János, Benedikty Gyula a bíró, Magyary K. Béla a gyepvezér, dr. Kiss Ernő titkár tették meg az intézkedéseket a verseny kezdetére. A versenyen megjelentek Lippich Gusztáv a vármegye főispánja, kit nagy férfi társaság vett körül, továbbá gr. Vay Ádám, br. Podmaniczky Endre százados, br. Vécsey Alfons, Gorove László, Graefl Andor, Antos Béla, Tóth Mór, Baghy Béla és Gyula, Kövér Gusztáv, Szőke Kálmán, Magyary K. Pál, dr. Kuszka István, Kludik Gyula, Kiss Kálmán, Horthy Szabolcs, Hajdú Béla, Horánszky István és mások.


Beke Pál halma 1939-ben. Sőregi János felvétele.

Az első napi verseny, a melynek a rendkívül szép derűs idő kedvezett, a kengyeli laposon folyt le; és az első és második összevetések után 14 futammal végződött. — Versenyre keltek nemcsak vármegyénk de Heves, Szabolcs és Zemplén megyék legjobb agarai, többnyire azonban egyéves ivadék, mely kitűnőnek bizonyult. Hatalmas előnyben voltak gróf Vay Ádám (Szabolcs megye) agarai, akinek 3 agara maradt fenn az utolsó, 5 agár között lefolyandó futamokra. A második napi összevetések, Szolnok alatt a Tiszántúl elterülő szandai gyepen folytak le, és pedig a következő eredménnyel:

I. összevetés

Br. Vécsey A.
Kukoriczakapál Lárma
Gr. Vay Á.
Lárma
Szőke K.
Tigris Parmezán
Br. Vécsey A.
Parmezán
Kiss E.
Huszár Holló
ifj. gr. Nemes J.
Holló
Kiss E.
Cica I. Minta
Magyary K. Ö.
Minta
Gr. Vay A.
Bagó Bagó
Br. Vécsey A.
Szarkapál
Magyary K. Ö.
Szélvész Szélvész
Baghy B.
Lenke
Br. Bodmaniczky E.
Hogyan Hogyan
Liptay A.
Mákszem
ifj. gr. Nemes J.
Lepke Lepke
Graefl A.
Cica II.
Gr. Vay Á.
Viganó Viganó
Baghy Gy.
Fecske


(Szolnoki kép hiányában:) Pihenő a miskolci agarászaton. (Színházi Élet 1934.)

II. összevetés

Lárma Lárma
Parmezán
Holló Minta
Minta
Bagó Bagó
Szélvész
Hogyan Hogyan
Lepke
Viganó Viganó
Erővesztő

III. összevetés

Lárma Minta
Minta
Bagó Bagó
Erővesztő
Hogyan Hogyan
Viganó

IV. összevetés

Minta Bagó
Bagó
Hogyan Hogyan
Erővesztő

A döntő verseny Bagó és Hogyan közt folyt le és Bagó, gr. Vay Ádám 1 éves veres kan-agara győzelmével végződött, s így ez vitte el az 1-ső 600 koronás díjat és a hölgyek díját, a szép billikomot. A 200 koronás II-ik díj báró Podmaniczky Endre 1 éves fekete cirmos veres szukájának, Hogyan-nak jutott.


Kezdőlap Lásd még: Agár derby (1908), Agarászat (1909)
Vendégoldal