Magyar agár. Forrás: http://www.sighthound-trophy.com/madb/testmating_show.php?sire=345&dam=721&actio%20n=Check AGÁR DERBY
Szolnok okt. 14. 15 és 16-án
[1908. október 14–16.]

(Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XIX/81. 1908. okt. 18. p. 4.)
Az országos agarász szövetség úgy látszik a Szolnok melletti Szanda, Kengyel és Tenyő pusztákon összpontosítja ez idei összes versenyeit, mert az ezelőtt a hortobágyi pusztán tartott agárderbyt is a versenyekre kiválóan alkalmas területekre helyezte át.

A versenyekre kitűzött idő a lehető legkedvezőbb volt, a verőfényes őszi napsugár derűs napokat hozott, és a mezőnyön megjelent díszes közönség számára a legkellemesebb időtöltés kínálkozott az érdeklődést keltő futamokon. Egy körülmény mégis zavarólag hatott a versenyekre, mert a talaj az uralgó szárazság miatt oly kemény volt, hogy az agarak legnagyobb része már az első összevetés lefuttatása után már sérülten tért vissza, úgy hogy a második összevetésnél már ritkaságszámba ment az ép lábú agár.

A verseny f. hó 14-én vette kezdetét. Azon az intézőség részéről a következők vettek részt:
Elnök: báró Podmaniczky Géza Ő Felsége valóságos belső titkos tanácsosa.
Igazgatóság: báró Harkányi Andor, Magyari Kossa Béla, ifj. gróf Nemes János.
Bíró: Liptay Béla.
Titkár: dr. Hajdu Béla.

Díjak: 1200 korona a győztesnek, tiszteletdíj a győztes tenyésztőnek, 400 korona a döntő futamban leesett agárnak, 200–200 kor. az utolsó előtti leesett agarak mindegyikének.

A versenyekre f. évi március hó 1-én összesen 56 agár neveztetett, azonban az összevetésnél ezek száma a következő 36-ra olvadt le:
Baghy Béla úr Becsali fh. fk. sz.
Bikfic fk. k.
Baghy Gyula úr Birokra sz. zs.
Bóbita fh. fk. sz.
Bíbor fh. zs. sz.
Borbély György úr Szemfény fh. sz.
Fáy Antal úr Tentás fk. fh. k.
Gerliczy Ferenc báró Golyhó zs. k.
Ginetta fh. sz.
Göre D. zs. s.
Galambom D. v. sz.
Girhes D. c. k.
Győztes D. v. k.
Geyer Péter úr Galatea v. sz.
Gomba c. sz.
Gröber Gyula fhd. Leila II. zs. sz.
Hámos Antal úr Krumplinudli c. sz.
Kuvik v. k.
Kállay Emil úr Korál v. sz.
Kornis Ferenc úr, ifj. Kuli f. k.
Kornis Ferencné úrnő Kedvenc fk. sz.
Molnár Lajos fhd. Daisy c. sz.
Feigelbaum. c. k.
Nemes János gróf Nympha c. sz.
Orosz Miklós úrr Opál c. sz.
Ordas II. c. k.
Orkán fk. k.
Szontágh Zoltán úr Nyelves zs. sz.
Vay Ádám gróf
Csuszu v. sz.
Vécsey Alfonz báró Purgó v. sz.
Salló c. sz.
Swip [Szvip] fk. sz.
Krakakiri fk. sz.
Fürge III. fk. sz.

I. összevetés
Bóbita Leila II.
Leila II.
Galambom D Orkán
Orkán
Krakakiri Szemfény
Szemfény
Győztes D Győztes D
Golyhó
Feigelbaum Nyelves
Nyelves
Purgó Purgó
Kedvenc
Tentás Tentás
Nympha
Swip Swip
Krumplinudli
Kuvik Kuvik
Galatea
Csuszu Girhes D
Girhes D
Ginetta Ginetta
Birokra
Ordas II. Daisy
Daisy
Bíbor Bíbor
Kuli
Göre D Göre D
Korál
Gomba Fürge III.
Fürge III.
Bikfic Opál
Opál
Salló Becsali
Becsali

II. összevetés
Leila II. Tentás
Tentás
Purgó Purgó
Gizella
Görhes D Daisy
Daisy
Opál Kuvik
Kuvik
Becsali Bibor
Bibor
Nyelves Nyelves
Győztes D
Szemfény Szemfény
Göre D
Fürge III. Swip
Swip
Orkán Orkán
erővesztő

III. összevetés
Szemfény Kuvik
Kuvik
Swip Swip
Purgó
Orkán Orkán
Bíbor
Tentás Daisy
Daisy
Nyelves Nyelves
erővesztő

IV. összevetés
Swip Swip
Nyelves
Daisy Orkán
Orkán
Kuvik Kuvik
erővesztő

V. összevetés
Kuvik Orkán
Orkán
Swip Swip
erővesztő

Döntő futam
Orkán Orkán
Swip

I.    Orosz Miklós úr Orkánja,
II.   báró Vécsey Alfonz Swipje,
III.  Hámos úr Kuvikja.

A bírói tisztet általános elismerés mellett Liptay Béla teljesítette, ki ez alkalomra Bácsi, Veruda és Alföld nevű ismert versenylovait vette igénybe.

A győztes agár erős küzdelemmel jutott a kiérdemelt díjhoz, az agár tulajdonosa a sóvárgott dicsőséghez. A második helyet nyert Swip is rendkívül nehéz körülmények között versenyzett a második díjért, mert a verseny második napján a IV. összevetésben holtversenyt futott Nyelvessel, mely összevetés újabb lefutása a 3. versenynapra maradt. Majd ismét a talaj hullámossága szolgált akadályul a bírói ítéletnél. Ezért Swip hat nyúl helyett kilencre lett eresztve. Mindhárom első helyen nyert agár nemcsak bírói ítélet által, de általában kiváló minőségnek lett jelezve.

A versenyen jelen volt hölgyek: gróf Almásy Imréné, Blaskovich Elemérné Waldeck Kornélia grófnő, Baghy Béláné, Baghy Gyuláné, Baghy Irma, Benkó Albertné, Benedikty Gyuláné, Fáy Lászlóné, Fáy Vilma, Fejér Miklósné, Fejér Izidóra, Gorove Lászlóné, báró Harkányi Andorné, Hámos Béláné, Kövér Jánosné, özv. Kövér Jánosné Kende Paula, Lipthay Arthurné, Mészáros Béláné, Mészáros Irén, ifj. gróf Nemes Jánosné, özv. Polgár Béláné Messena Stefánia bárónő, Szombathy Olga, Schwartzleitner Babsi, Taxis Benza hercegnő, gróf Waldeck Frigyesné.

Férfiak: dr. gróf Almásy Imre, Baghy Béla, Baghy Gyula, Benedikty Gyula, Borbély György, Borbély Gábor, Busa Ákos, Fáy Antal, Fáy György, Fáy László, Geyer Péter, báró Gerliczy Ferenc, Gorove László, Goszthony Sándor, Grőber Gyula fhd., báró Harkányi Andor, Hajdu Béla, Hámos Antal, Horthy Szabolcs, Jurenák Lajos, Kiss Ernő, Kludik Gyula, Kövér János, Kövér Aladár, Kövér Vladimír, Kövér Gusztáv, Kövér Gyula, Liptay Béla, Lipthay Arthur, Lippich István, Magyary Kossa Béla, Magyary Kossa Ödön, Magyary Kossa Pál, Mészáros Béla, Mészáros Lajos, Molnár Lajos fhd., ifj. gróf Nemes János, Orosz Miklós, báró Podmaniczky Géza, Szeleczky Zoltán, gróf Vay Ádám, báró Vécsey Alfonz, gróf Waldeck Frigyes stb.

A három napig tartó versenyek alatt megjelent előkelő közönség étkezéséről Monszpart és Társa szolnoki csemege- és borkereskedő cég gondoskodott, nagy választékú dejeuneux-t és kitűnő italokat servírozván, melyek a legfokozottabb igényeket is kielégítették.

Az agarász társaság a legközelebbi viszontlátásig búcsúzott, hogy a vármegyei vagy az országos versenyeken itt ismét találkozzanak.

Orosz agár                         (Forrás: Brehm: Az állatok világa)                                   Angol agár  

Kezdőlap Lásd még: Agarászat 1909 Vendégoldal