AGARÁSZAT
Az országos agarász szövetség versenye
1909. november 11–13.


(Jász-Nagykun-Szolnok-megyei Lapok,
XX/88. 1909. nov. 14. p. 3–4.)

Amidőn ezelőtt alig egy pár évtizeddel néhai Almássy Géza, a vármegye akkori főispánja megindította a mozgalmat „az országos agarász szövetség” szervezése érdekében, senki sem gondolt arra, hogy ez az előkelő sport társaság, mely hazánk különböző vidékeinek az agarászatot, ez ősi magyar sportot kedvelő férfiaiból alakult meg, oly nagy föllendülésnek és virágzásnak fog örvendeni. Ma már „az országos agarász szövetség” Szolnok mellett évenkint rendezett országos versenyei rendkívüli érdeklődés tárgyai, minek fényes bizonyítéka azon előkelő közönség tömeges megjelenése, mely ez alkalomból évenként Szolnokon szokott egymásnak találkát adni.

Az idei versenyek is, melyeknek a már előhaladott késő őszi idő rendkívül kedvezett, nagy érdeklődés mellett folytak le P.-Tenyőn, a gróf Almássy Pál-féle hitbizományi birtokon. A versenyek első napján, 11-én a reggeli köd csak 10 óra után oszlott szét, így csak délelőtti fél 11 órakor kezdhették meg a versenyeket.

A versenytéren megjelent „az országos agarász szövetség” elnöke, báró Podmaniczky Géza v. b. t. t., az igazgatóság részéről: báró Harkányi Andor, Gencsy Albert, Magyary Kossa Béla, gróf Nemes János, gróf Szapáry György igazgatósági tagok, dr. Hajdu Béla titkár, a versenyek főrendezője.

A bírói tisztet ez alkalommal először Purgly Emil teljesítette, mégpedig közmegelégedésre, kifogástalan gentlemanlick előzékenységgel.

A versenyen megjelentek a földmívelődésügyi miniszter képviseletében gróf Szapáry Péter miniszteri tanácsos, dr. gróf Almássy Imre főispán, gróf Bolza Rudolf, Magyary Kossa István; a versenyző agártulajdonosok közül gróf Szapáry György 2, Baghy Gyula 3, Borbély György 1, gróf Nemes János 2, dr. Kiss Ernő 2, báró Gerliczy Ferenc 4, Lelbach Gyula 2, Hámos Antal 1, Gencsy Károly 1, Mészöly István 2, Mihályi Endre 1, Baghy Béla 3, Windisch József 1, Borbély Gábor 1, Gencsy Ferenc 3, gróf Vécsey Alfonz 3 agárral, továbbá Lipthay Arthur, Jurenák Lajos, Busa Ákos, Kludik Gyula, Kövér Aladár, Borbély Balázs és előkelő, díszes hölgyközönség.

Az agarászat első napján a „Nemzeti Szálló”-ban jött össze, hol este 7 órakor ebéd volt. Gróf Almássy Imre az agarászok nesztorát, a szövetség illusztris elnökét, Podmaniczky bárót köszöntötte fel. Az elnök szellemes tósztban a jelenlevő szép hölgyeket éltette, akik közül jelen voltak Blaskovich Elemérné Waldeck Cornélia comtesse, Magyary Kossa Istvánné Uray baronesse, gróf Bolza Rudolfné, Bíró Lajosné, Fáy Györgyné, Visontai Kovács Lászlóné, gróf Bolza Alice, Carola és Mária, Bíró Lili. Ebéd után tánc következett, mely a legkedélyesebb hangulat mellett a reggeli órákban ért véget.

A három napos versenyek rendkívüli érdeklődés mellett folytak le, sok kitűnő, s már billikomos champion agár jelent meg a küzdtéren, hogy tulajdonosa részére megszerezze a majdnem 4000 korona értékű I-ső díjat.

Versenydíjak: a győztesnek 1000 korona, a nm. m. kir. földmívelésügyi miniszter által adományozott bábolnai ménesbeli fiatal kanca, és 1200 korona ért. tiszteletdíj, az utolsó előtti összevetésben leesett agaraknak 200–200 korona.

Vigaszdíj: a győztesnek 500 korona és 400 korona értékű tiszteletdíj, a másodiknak 200 korona, az utolsó előtti összevetésben leesett agaraknak 100–100 korona.

I. összevetés


Baghy Gyula Bíbor
Szapáry György gróf Kártyás


Borbély György Buborék
Nemes János gróf Náci


Kiss Ernő Pipacs
Gerliczy Ferenc báró Golyhó


Lelbach Gyula Pityke
Hámos Antal Turka


Gencsy Károly Finom Móric
Baghy Gyula  Bokréta


Mészöly István Motolla
Mihályi Endre fhd. Cipra


Baghy Béla Bocskor II.
Baghy Gyula Bojtorján


Nemes János gróf Néni
Windisch József Durbints II.


Gerliczy Ferenc báró Győztes
Borbély Gábor Jegyes


Gencsy Ferenc Vágjad
Vécsey Alfonz báró Krakakiri


Kiss Ernő Aranyom
Vécsey Alfonz báró Swip [Szvip]


Baghy Béla Bocskoros
Gencsy Ferenc Rajkó V.


Gerliczy Ferenc báró Gombház D.
Mészöly István Mustos


Gerliczy Ferenc báró Galambom D.
Lelbach Gyula Pisicki


Baghy Béla Bohó
Szapáry György gróf Korhely

II. összevetés


Varázs Cipra
Korhely III. Swip


Gombház D. Náci
Galambom Finom Móric


Pipacs II. Néni
Kártyás Bojtorján


Győztes D. Vágjad
Turka Bocskoros


III. összevetés


Vágjad Swip
Néni Turka


Galambom Varázs
Finom Móric Kártyás

IV. összevetés


Vágjad Turka
Kártyás erővesztő


Finom Móric visszavonva

V. döntő futam


Turka Turka
Kártyás

Az I. díjat Turka, a II. díjat Kártyás, a III. díjat Vágjad nyerte el.

A vigaszversenyen: az I. díjat Baghy Béla Bocskorosa, a II. díjat Mihályi Endre Ciprája, a III. díjat Baghy Béla Bojtorjánja vitte el.

Kezdőlap Lásd még: Agár derby 1908 Vendégoldal