Tücsök & Blogár - 008

 Vannak még csodák 2011. okt. 20.
Ezt a kis öntöttvas tárgyat 2003-ban fényképeztem le egy tiszántúli település temetőjében, egy feszület talapzatához  támasztva. És ott állt még 2011. október 19-én is! (Nem pontosítom a helyet, hogy újabb 8 év múlva is ott legyen.)


 Aradi vértanúk emlékműve — Jászszentandrás 2011. okt. 6.
Aradi vértanúk emlékműve, Jászszentandrás. Fotó: Kósa Károly. 2010.08.08.
A bronz domborművet szülőfalujának ajándékozta: Szerencsés Ilona (1995).

 Szolnok város első női futballcsapata — 1970 2011. okt. 6.
Az első női futtballcsapat Szolnokon.
A fenti képen Szolnok város első női futballcsapata látható. A lentin ugyanők a Fősped lányaival.
Mindkettő 1970-ben készült az MTE-pályán. (A fotós neve ismeretlen.)
Szolnok első női futballcsapata a Fősped hölgyfocistái.

 9/11 — Biró Zoltán megálmodta? 2011. szept. 9.
A szolnoki/fegyverneki/örményesi Biró Zoltán 1928-ban félszáz magyar társával hajózott az Egyesült Államokba, a New York-i Kossuth-szobor avatására. Hazatérte után könyvet írt Amerika – magyarok a modern csodák világában címmel. A csaknem háromszáz oldalas útleírásban elmeséli egy különös álmát is, melyet egy világháborús európai hadszíntéren játszódó amerikai film megtekintése után látott "... egyszer csak az utcára kerültem s a közeli Times Square felé tartok... De mit látok? ... A Times Building és felhőkarcoló szomszédai rettentő képet mutatnak. Égettek, kormosak, összetöröttek; tetejükön kiállnak a vasvázak és összehajolva, széjjelborzolva merednek égnek. Előttük kő- és vasváztörmelék zárja el az utat s közöttük autóroncsok és emberi hullák hevernek mindenütt. Mi történt itt? ... Nem tudom semmi okát adni, de így van, ez a szörnyű valóság. Valami eszeveszett recsegő durranás ráz meg mindent, mintha a pokol kapuit csapta volna be mögöttem az alvilág szele. Repülőbomba csapott le s a földhöz vágott egy rozzant felhőkarcolót. Rohanva menekülök a felémhajló lámpaoszlopok és a felhőkarcolók utánam nyúló acélkarjai elől..."


Biró Zoltán fotója (bal) és Chiovíni Ferenc grafikája (jobb). — Chiovíni nem vett részt az utazáson, tehát ő  Bíró Zoltán beszámolója és fényképei alapján készítette a grafikát. Ez a képzőművészettel is foglalkozó földbirtokos és a művésztelep alkotóinak szoros kapcsolatára vall.

Kenéz Béla és az 1932. évi BNV fotói egy eladásra kínált albumban 2011. aug. 26.
Egy érdekes fotóalbum bukkant fel a mai napon a Zsibvásár című honlapon. Idézem az eladó ajánlását:
Kenéz Béla 1932 Kereskedelmi Miniszter (BNV album)
Kenéz Béla a Károlyi Gyula kormány (1931-32) Kereskedelmi Minisztere volt. Az album az ő személyén keresztül mutatja meg az 1932-es Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitását. Az album bőrkötésű. Az album 13 képet tartalmaz, melyből csak néhányra van lehetőségem feltölteni. A képek elsősorban a minisztert és az akkor fontos gazdasági arisztokráciát képviselő személyeket mutatja, valamint az 1932-es vásárt.
A szolnoki születésű és szolnoki temetőben nyugvó Kenéz Béla (Szolnok, 1874. márc. 15. – Bp. 1946. ápr. 1.) statisztikus (az Országos Statisztikai Tanács és a Magyar Statisztikai Társaság elnöke), egyetemi tanár, kereskedelemügyi miniszter (1931-1932), az MTA levelező tagja, 1920-tól 1939-ig Szolnok város országgyűlési képviselője volt. Nagyrészt neki köszönhető pl. a szolnoki tárház felépítése, mellyel fontos kereskedelmi központtá vált a város. Jó lenne, ha ez az album szolnoki közgyűjteménybe, vagy legalább szolnoki gyűjtő kezébe kerülne.

 Elmúlás után "feltámadás" 2011. aug. 8.
Elülső kéményes, kültéri kemence, tűzhellyel. Fotó: kemax.hu
"Tücskeim és B(l)ogaraim" első oldalán közöltem 1995-ben és 2009-ben készült fényképeket egy Tiszakürt Tüzes-szőlőbeli udvari kemencéről. Tartottam tőle, hogy ezek az utolsó nyomai ennek a szép "ősépítménynek". Ebben sajnos nem is tévedtem. A napokban azonban kaptam egy értesítést Fábián Lajostól, a KEMAX Kft ügyvezető igazgatójától az alábbi tartalommal: "... Örömmel tájékoztatom, hogy az ... Ön által készített és megőrzött fényképek alapján, sikerült rekonstruálnunk a kemencét. A tiszakürti önkormányzat, Tálas László polgármester, a Helytörténeti Gyűjteményt megálmodó Varga tanár Úr, és helyi lokálpatrióták megkeresése alapján ... vállalkozásom és kemenceépítő tulajdonostársam segítségével megépítettük a ... kemence másolatát, amely a tiszakürti falumúzeum udvarán kapott helyet...." Az új életre támadt, eredeti rendeltetésének kiválóan megfelelő kemencéről (és az építés folyamatáról) további képeket láthatunk a helyreállítást végző cég honlapján.

 Anno 1927 — Stefánia gyermeknap Szolnokon 2011. aug. 8.
1927. augusztus 14-én nagyszabású ünnepséget szervezett a városban a Stefánia Szövetség. Az eseményről részletesen beszámolt a Mindnyájunk Lapja című, Budapesten kiadott "szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap". A Rusznák Sándor által jegyzett cikket itt idézem:
Zeneszó ébresztette a várost, hogy ünnepet üljön: a szeretet és jótékonyság ünnepét augusztus 14-én.
A Stefánia-szövetség rendezte fényes sikerrel szokásos évi gyermeknapját, változatos, gazdag programmal.
Délelőtt 11 órai kezdettel sétahangverseny volt a Szapáry-úton. Két cigánybanda is húzta az édes-bús magyar nótákat és az új tingli-tangli tánczenét. Itt megkezdődtek a Magyar-Holland Kulturgazdasági Rt. filmfelvételei az ünnepségről. A szolnoki úrilányok pajkos szöcskék módjára szökdécseltek egyik ismerőstől a másikhoz, bájos szendeséggel kínálgatva a tombolajegyeket, virágokat és konfettit, meg szerpentint a jótékony cél érdekében.
Nagy csődület állja körül a filmoperatőrt, aki éppen Schreiber Vicát és ifj. Nagy Gyulát fotografálja.
Jönnek a templomból... A korzó még jobban megélénkül ... pajkos dévajság mindenütt, egészen déli 1 óráig. Ekkor elnéptelenedik a korzó.  Hazamegy a tömeg ebédelni.
A program második pontja a dr. Halmos Antal által megrendezett díszes felvonulás volt. Fél 4-kor indultak a MÁV Milléneum-zenekar vezetésével. Utána 4–5 éves gyerekek jöttek, kezeikben táblákkal, melyek a csecsemők kívánságait tartalmazták. A hosszú babakocsisor virágdíszes csoportja követte őket, majd a cserkészek, leventék és a magyarruhások festői csoportja következett.
Zeneszóval érkeztek a Kossuth-térre, ahol zölddel feldíszített sátrakban kezdetét vette a Magyar vásár. A sátrakban árultak ételt, italt, trafikot, játékot és mindent, ami szem és szájnak kellemes. A lányok itt tovább buzgólkodtak a tombolajegyek és virágok eladásával.
Hat órakor kihirdették a tombolaeredményeket és a nyertesek   átvették  nyereménytárgyaikat.
Este a Móric-ligeti Aranylakat-vendéglőben volt táncmulatság. Tíz órakor gyönyörű pittoreszk látványt nyújtott a lampionos csónak-felvonulás és a tűzijáték. Egy rakéta a vízre pattant és úgy nézett ki, mintha csillogó máglyát gyújtottak volna a Tisza szőke hullámain.
A Lakatban tizenegy óra körül kezdetét vette a tánc, amit Schreiber Vica és ifj. Nagy Gyula, meg Lénárt Ági és Botta Andor nyitottak meg.
Az egész nap nagyon jól sikerült úgy anyagilag, mint erkölcsileg.
A rendezésből kivette részét tetemesen dr. Tóth Tamásné úrnő, polgármesterünk szeretett neje, de a többiek: Küry Albertné, dr. Kiss Gábor, dr. Halmos Andor, Goór László, Mauler Miklós és ifj. Nagy Gyula fáradságot nem kímélve buzgólkodtak a siker érdekében.
A szolnoki Stefánia épülete. A Szolnoki Tükör című lap által 1934-ben közölt fénykép. Fotó: Dobos István.

Régebbi Kezdőlap Újabb