Bogdán Boglárka Bíborka


Az 1938. évi
Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus

szolnoki vonatkozásai


Szurmay Ernő visszaemlékezésével

1938 kétszeresen is szentév volt Magyarországon: a budapesti, XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus és Szent István apostoli királyunk halálának 900. évfordulója kapcsolódott össze egy nagyszabású ünnepségsorozatban, ahol egymást szervesen kiegészítették az állami és egyházi, a nemzeti és a keresztény mozzanatok. [...]

1937 végén a Szolnokon megjelenő Katolikus Élet című lap arról tájékoztatja olvasóit, hogy: »Még eddig sohasem tapasztalt lendülettel folyik a felkészülés az Eucharisztikus Világkongresszusra.«  Már több mint fél millió ember viseli a kongresszus jelvényét, ezzel anyagilag is támogatva »A Hősök terén épülő hatalmas, művészi oltár költségeit…«

Arra buzdítják a katolikus híveket, hogy a Kongresszusi Irodában megrendelhető emblémát bátran ajándékozzák karácsonyra szeretteiknek vagy olyan személyeknek, akik anyagi helyzetük miatt nem juthatnának hozzá.
 

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A főoltár dr. Lechner Jenő műépítész alkotása.
Korabeli képeslap Turi Zoltán gyűjteményéből.

Városunkban is minden bizonnyal nagy várakozás előzte meg a szentév nyitányának tekinthető kongresszust. Az imént említett folyóirat 1938. májusi száma címoldalán közölte a Világkongresszus himnuszát, majd a kongresszus részletes programját. Ezt követően felhívja az olvasók figyelmét, hogy városunkból két alkalommal (május 24-én és 28-án) különvonat indul Budapestre, a jeles eseményre. Ugyanakkor a ferences plébánián az itthon maradók számára Szentségimádást illetve Szentséges körmenetet tartanak, hogy a távolból is bekapcsolódjanak az ünnepi eseményekbe.
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy sikerült olyan visszaemlékezőt találnunk, aki részt vett az eseményeken. Felidézett élményeit, írásban foglalta össze számunkra. Az ő szavait közöljük. Szurmay Ernő (nyugalmazott könyvtárigazgató):

»A szolnoki Verseghy Ferenc Reálgimnázium 5. osztályának befejezése idején, 1938 kora nyarán mint a Damjanich János cserkészcsapat egyik őrsvezetője vettem részt a Budapesten tartott eucharisztikus kongresszuson. A 10-12 fős küldöttséget Kaposvári Gyula csapattiszt vezette. A mai 4-es út bevezető szakaszán a kőbányai templommal szemben vertünk tábort, azaz ott állítottuk fel sátrainkat. Innen gyalogszerrel vonultunk a Hősök teréig. Akkor már, a széles karimájú cserkészkalap helyett ún. levente sapka egészítette ki egyenruhánkat, élén a liliomos cserkészjelvénnyel. Az 1937-es évtől kezdődően a cserkészet is egyre jobban a katonás szerelés irányába tolódott el.
 
A Hősök terét lezáró királyszobrokkal díszített félkörív fölött kb. 25-30 méter magasban épült meg az oltár. Koronaszerű kupola védte az ott tartózkodókat az erős napfénytől vagy az esőtől. (5. kép) Az emelvénnyel szemben a városligeti tó száraz medrében helyezkedtek el a hívők tízezrei. Apácák, világi és szerzetes papok ültek sorjában a lerakott padokon, s tömbökben a nagy eseményre összegyűlt hívek. A szentmisét széles papi segédlettel celebráló Pacelli pápai nuncius illetve Serédi Jusztinián hercegprímás alakját lentről csak az aranyozott pásztorbotról és a főpapi süvegről lehetett felismerni.

Nagy élmény és felemelő érzés volt a szentmise menetében felhangzó énekszót sok ezer ajakról hallani. Három ének mindannyiszor elhangzott. Az alábbi szövegekre emlékszem:
 


A szentmisét a pápai himnusz zárta. Úrfelmutatás után fehér karinges papok áldoztatták meg a híveket. [...]

Naponta más-más rétegét szólították meg az oltárról a korabeli magyar társadalomnak. Mi az ifjúságin vettünk részt és a nagy tömeget vonzó városligeti szentmisén.

A pápát Pacelli bíboros, pápai nuncius (legátus) képviselte a rendezvényeken. A főpapok sorában nem említettem Kelemen Krizosztomot, a pannonhalmi bencés főapátot. Szolnok szempontjából érdekes, hogy az érsekek, püspökök között ott volt dr. Tóth Tihamér, számos könyv szerzője.« 


Szendy Károly, Budapest polgármestere, Pacelli bíboros és Horthy Miklós kormányzó.
Képeslap Németh István gyűjteményéből.

Helytörténeti vonatkozású érdekesség a kongresszus eseményeivel kapcsolatosan, hogy a Szolnokon született és nevelkedett, ekkor a Clarisseumban tevékenykedő, jelenleg boldoggá avatás előtt álló, 1953-ban vértanúhalált halt szalézi szerzetes Sándor István, országos hírű ministráns gárdájával „a kisklérussal” szintén részt vett a rendezvényen, ahol nagy feltűnést keltett tanítványaival. Az ünnepségen itt tartózkodó Don Pietro Ricaldone szalézi rendfőnök láttukra így fejezte ki csodálatát: „admirabilis et inimitabilis” (csodálatra méltó és utánozhatatlan).

A fentebb említett jelvényen kívül a Damjanich Múzeum tulajdonában van még egy, az Eucharisztikus Kongresszushoz kötődő tárgyi emlék: egy négyzet alakú fehér kendőcske, amelynek széleit színes nemzeti zászlók sora szegélyezi, belülről a magyar nemzeti színek futnak körbe, sarkában pedig a Hősök terei emlékmű látható „EUCHARISZTIKUS SZENTÉV BUDAPEST 1938” felirattal.

Szintén a kongresszushoz kapcsolódik a Levéltár tulajdonában lévő dokumentum. A városi képviselő testület ülésének jegyzőkönyve szerint a településen sikeres gyűjtést szerveztek a kormányzó felesége által meghirdetett „egy tál étel” akció lebonyolítására, melyből 8 napon át mintegy 500 adag ételt osztottak ki. Büszkén állapították meg »az Eucharisztikus Kongresszus hetében városunkban szűkölködő nem volt«.
A köszönetnyilvánításból kiderül, hogy az akció szervezésében és kivitelezésében a Katolikus Nőszövetség, a Szent Ferenc III-ad rend és a Rózsafüzér Társulat tagjai vettek részt.

A kongresszus után a város már a következő nagy eseményre, a Szent Jobb ereklye fogadására készült.


Fénykép a kongresszus emlékkönyvéből (Bp. 1938.)

Részlet Bogdán Boglárka Bíborka „Jött éve csodáknak...” Az 1938-as Szent István-év eseményei Szolnokon
című díjnyertes pályamunkájából (Szolnok, 2013.)

Kezdőlap
Vendégoldal