Melléklet A szolnoki temetők története című összeállításhoz. (Fotó: Kósa Károly.)


FORRÁSOK
 • Balyi János: Adatok és események Szolnok megye egyháztörténetéből. In. Váci egyházmegyei almanach II. Szerk. Bánk József. Vác, 1980. p. 7–46.
 • Botár Imre: Szolnok város települési viszonyai a XIX. században. Kézirat. Szolnok, é. n.
 • Botár Imre: Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. században. Szolnok, 1941.
 • Csató Dávid: A szolnoki izraelita hitközség. = VIDOR, p. 25–29.
 • Cseh Géza: A béke útjelzői. = Jászkunság, 1990/3. p. 79–88.
 • Heves Kornél: Új hiszekegy. Beszédek, imádságok és egyéb írások. Szolnok, 1938.
 • Heynke Gusztáv: A Magy. Kir. Államvasutak szolnoki műhelyében fennálló „Millennium” Önképző-, Dal- és Zeneegylet keletkezése és működése. Bp. 1898.
 • Kaposvári Gyula: Szolnok képekben. Szolnok, 1984.
 • Kaposvári Gyula: Varia Museologica. Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok, 1996.
 • Karkecz Alajos: Szolnokváros közoktatásának és plébániájának története. Eger, 1885.
 • Kósa Károly: Ötven éve történt. A munka ünnepe Szolnokon. = Jászkun Krónika, 1995. ápr. 29. p. 5.
 • Kósa Károly: Fehér kövek. A kommün szolnoki áldozatai. = Jászkun Krónika, 1995. máj. 4. p. 9.
 • Kósa Károly: Szolnoki temetőkalauz. = Jászkun Krónika, 1995. okt. 28. p. 11.
 • Kósa Károly: A százéves szolnoki temető. = Jászkun Krónika, 1997. aug. 8. p. 9.
 • Kövesi László: A szolnoki Jézus Szíve plébánia. Kézirat. é. n.
 • Majsai Mór: A római katolikus plebánia. = VIDOR, p. 11-19.
 • Nagy József: Adatok a Szolnok-belvárosi nagytemplom múltjából. Kézirat. 1. füzet. é. n.
 • Nagy László: Alakok és történetek a régi Szolnok vármegye életéből. Kézirat. Mezőtúr, 1964.
 • Soós László: A református egyházközség története. = VIDOR, p. 20-24.
 • Sóskúti Margit: Emlékiratok. Kézirat.
 • Szathmáry István: Megszólal a sírvilág. = Új Néplap, IV/128. 1993. jún. 4. p. 8.
 • A szolnoki református egyház története. Kézirat. é. n.
 • Szurmay László: Szolnok város élete 1685-1847. = Szolnok város története I. Szerk. Kaposvári Gyula és Mészáros Ferenc. Szolnok, 1975.
 • Vidor Győző (szerk.): Szolnok. Fejezetek a város múltjából. Szolnok, 1927. (= VIDOR)
 • Vörös István: Rajzok Szolnok város múltjából és Szolnok R. T. város története. Szolnok, é. n. (újabb kiadása: Szolnok, 2006.)
 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár helyismereti gyűjteménye,
 • a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár iratai és térképei.

  Vissza az 1 részhez!
A szolnoki temetők története Vissza a 2. részhez!