Jász-Nagykun-Szolnok megyei panteon

Az 1919. évi proletárdiktatúra szolnoki áldozatainak
síremlékei és emléktáblái

1919-ben kivégzett szolnokiak síremlékei és emlékműve a katolikus temetőben. (Háttérben jobbra a régi izraelita temető.) Fotó: Kósa Károly.
A Római Katolikus Temetőbizottság által 2005-ben állíttatott emlékkő.
A polgári körök és Szolnok város adakozó lakossága által 2004-ben állított emléktábla,
Pogány Gábor Benő alkotása.
A Római Katolikus Temetőbizottság által 2005-ben állíttatott emlékkő.
Síremlékek a római katolikus temetőben (23. tábla, a 4. sz. út mellett):
Király Árpád magy. kir. tüzérfőhadnagy (szül. Bogyoszlón 1895, vértanú halált halt 1919. év május 4-én) síremléke. Fotó: Kósa Károly. Tallósi Vámossy István cs. és kir. főhadnagy (szül. 1895. szept. 4., megh. 1919. máj. 3.) síremléke. Fotó: Kósa Károly.
Stögermayer Antal (vértanú halált halt 55 éves korában, 1919. május hó 6.) síremléke. Fotó: Kósa Károly. László Imre MÁV elöljáró, élt 41 évet, ... halált halt 1919. máj. 4.) síremléke. Fotó: Kósa Károly.
Palesco Jenő honv. huszár őrnagy, vértanú halált halt 1919. máj. 4.) síremléke. Fotó: Kósa Károly. A lefelé fordított törrel jelölt sírok egyike. Fotó: Kósa Károly.
Síremlékek a régi izraelita temetőben:
Az 1919-ben kivégzettek sírjait jelölő tábla részlete. Ösztreicher Nándor (1877-1919) síremléke. Fotó: Kósa Károly. Berger Albert (1878. okt. 21. - 1919. máj. 4.) síremléke. Fotó: Kósa Károly.
Sugár Miklós (1894. április 24. - 1919. május 3.) síremléke. Fotó: Kósa Károly. Spiller Aladár (szül. 1881, mártírhalált halt 1919. máj. 6.) síremléke. Fotó: Kósa Károly.

Irodalom:
Kósa Károly: Fehér kövek

Kezdőlap
Képtár Panteon