SZOLNOKI KÖZÉLET
1972–1975, 1980–1990
REPERTÓRIUM

Összeállította:
Kósa KárolyI.
1972–1975

1972. december
1. CZAKÓ Sándor: Előszó.
2. BEKÉNYI Istvánné: Együttműködési megállapodás. = 1–2. p.
   Szolnok Város Tanácsa és a Hazafias Népfront Városi Bizottsága között létrejött megállapodás ismertetése.
3. VTVB TITKÁRSÁG SZERVEZÉSI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLYA: Számotadás. = 2–5. p.
   A jelölőgyűléseken és a tanácstagi beszámolókon tett javaslatok, és a végrehajtásuk érdekében végzett munka ismertetése.

4. BARNA Gábor: A szolnoki piac. = 6–7. p.
5. MOLNÁRNÉ DR. TÓTH ÉVA: A társadalmi munka 1971–1972. évi eredményeiről. = 7–10. p.
6. BARNA Gábor: Köztisztaságról. = 10–14. p.
7. KOLLÁTH György: A tartási szerződéseket ellenőrző társadalmi aktívahálózat kiépítéséről. = 15–16. p.
8. Tények, adatok, események. = 17–22. p.

1973. február, I. szám
9. CSOMA Kálmán: Ciklus után — új választások előtt. = 1–2. p.
   A Városi Tanács kétévi tevékenységének értékelése.
10. TABÁK Lajos: A tanácsválasztások elé... = 3–5. p.
11. KONCZ József: A körzeti egészségügyi szolgálat gondozási munkájának szerepe a lakosság egészségügyi ellátásában. = 5–8. p.
12. KRIZSA Sándor: Tanácsi hivatali munkáról. = 8–11. p.
13. FÉNYI Miklósné: Az út- és közműfejlesztési hozzájárulás kivetésével kapcsolatos problémák. = 11–14. p.
14. ŐZ Lajosné: Szolnok városban magánlakásépítés lehetőségei. = 15–16. p.
15. PÁLDI János: Módosított célokkal és új lendülettel dolgozik a Művelődési Munkaközösség. = 16–18. p.
16. Információk. = 18–20. p.

1973. szeptember, II. szám
17. BARTA László: Kedves Elvtárs/nő! 
   A tanácsi választások utáni első szám bevezetője.
18. CZAKÓ Sándor: Lakó- és utcabizottságok választása Szolnok városban. = 1–2. p.
19. Tanácstagok adatai és választókerületük leírása. = 3–26. p.
20. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Titkárságának és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának 1/1973. számú együttes irányelvei a tanácstagok tájékoztatásáról. = 27–32. p.

1973. november, III. szám
21. BEKÉNYI Istvánné: Az együttműködési megállapodás értékelése. = 1–2. p.
   Szolnok Város Tanácsa és a Hazafias Népfront Városi Bizottsága együttműködéséről.
22. BÍRÓ Boldizsár: Szolnok város fennállásának 900. évfordulójára való felkészülésről... = 2–4. p.
23. FAUSZT Sándor: A közúti közlekedés időszerű problémái. = 5–7. p.
24. BALÁZS Andrásné: A lakóházak házirendjéről szóló tanácsrendelet módosításának előkészítése. = 7–10. p.
25. KOVÁCS Ferencné: Tájékoztatás az Információs Csoport tevékenységéről. = 10–12. p.
26. SIPOS Barnáné: A Hazafias Népfront Nőbizottságának munkájáról. = 12–13. p.
27. TOLVAJ Antalné: A Koltói Anna Klub és a körzeti tanácstagok közös tevékenységéről. = 13–14. p.
   A HNF Városi Bizottságának területi klubja.
28. KOVÁCS Lajosné: Hétvégi házak, üdülők építési problémái. = 14–15. p.
29. Információk, tények, adatok, események. = 16–18. p.
30. Tájékoztató az államigazgatási eljárásokban gyakrabban előforduló illetékekről. = 19–24. p.

1974. február, I. szám
31. BEKÉNYI Istvánné: A demokratizmus lakóhelyi bázisai — a városkörzeti népfrontbizottságok. = 1–2. p.
32. A tanácstagok és tanácsi bizottságok tevékenységét elősegítő munkáról. = 3–12. p.
   A Szolnok Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának jelentése és 24/1973./XII.27/VB. számú határozata.
33. Jubileumi zászló és oklevél alapításáról döntött a Végrehajtó Bizottság. = 12–13. p.
   „Ifjúság Szolnokért — Szolnok az ifjúságért" mozgalom.
34. KUKRI Béla: 1974. év döntő szakasz a városfejlesztésben. = 14–17 p.
35. SZÉP Istvánné: Húsz éves tanácstagi tevékenységemről... = 18–20. p.
36. MÁRTON Antal: Tanácstagi munkámról... = 20–22. p.
37. KÁPLÁR József: Ifjúságpolitikai határozatok végrehajtása Szolnok város általános iskoláiban. = 23–29. p.
38. KOLLÁTH György: Birtokháborítási panaszok megelőzésére. = 30. p.
39. MIKE Imréné: Tájékoztató a Verseghy Diáknapok 1974. évi rendezvényeiről. = 31. p.
40. Információk. = 31–32. p.

1974. április, II. szám
41. MOLNÁRNÉ DR. TÓTH Éva: Az 1974. évi tanácstagi beszámolókról. = 1–4. p.
42. BEKÉNYI Istvánné: Megkezdték működésüket a lakó- és utcabizottságok. = 5–7. p.
43. NÉMETH Mihály: Jó ütemben halad a szolnoki vasúti pályaudvar rekonstrukciója. = 8–11. p.
44. GÁBOS Erzsébet: Tájékoztató a Városi Tanács és a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának március, április havi tevékenységéről. = 12–15. p.
45. MÉSZÁROS Istvánné: A IV. ötéves terv városi célkitűzései időarányos megvalósításának alakulásáról. = 16–20. p.
   Ill.: táblázatok.
46. RÁCZ Emil: Szolnok város általános iskolái a statisztika tükrében. = 21–25. p.
   Ill.: táblázatok.
47. BÁCSI József: Tájékoztató a város kereskedelmi hálózatának jelenlegi helyzetéről és a hálózatfejlesztésről. = 26–28. p.
48. MÁRTON Ernőné: Gondolatok a Városi Tanács ifjúkommunistáinak tömegpolitikai tevékenységéről... = 29–32. p.
49. FAUSZT Sándor: A tanácsi utak, járdák karbantartásának új szervezeti rendje. = 33–34. p.
50. ZENTAI Nándor: Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos tudnivalókról. = 35–36. p.
51. Információk. = 37–38. p.

1974. augusztus, III. szám
52. SÁNDOR László: Alkotmányunk ünnepe. = 1–4. p.
53. KUKRI Béla: Szolnok város általános iskoláinak helyzete, a fejlesztés lehetőségei. = 5–8. p.
54. VARGA Zsigmond: A jubileumi év kiemelt rendezvényeiről. = 9–11. p.
   Szolnok város 1975-ben 900 éves.
55. MAGOSSÁNYI József–MÉSZÁROS Pál: Az épülő új víztisztítómű. = 12–15. p.
   Ill.: elrendezési vázlat.
56. CSÉNYI Gyula: Tájékoztató a Városi Tanács és a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának május, június, július havi tevékenységéről. = 16–19. p.
57. MÁRTON Ernő: Társadalmi munka. = 20–22. p.
58. KÉRI József: Portré. = 23–24. p.
   Ágoston Gyuláné tanácstag.
59. SZAMOSVÁRI János: Így kezdtük mi a IX. körzetben. = 25–26. p.
   Körzeti bizottság a Pletykafaluban.
60. TÁPAI Miklós: A szanálásokról. = 27–29. p.
   Az ingatlanok kisajátítása.
61. Információk. = 30–32. p.

1975. február, I. szám
62. KUKRI Béla: A város lakosságának ünnepi köszöntése. = 1–13. p.
   Szolnok 900 éves.
63. NAGY Sándor: Tájékoztató az 1974. november–december hónapban megtartott tanácstagi beszámolókról. = 14–17. p.
   Ill.: táblázat.
64. A Városi Tanács és szervei hatósági tevékenysége. = 18–25. p.
65. A Városi Tanács és a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának 1974. szeptember, október, november, december és 1975. január havi tevékenységéről. = 26–30. p.
66. FÁBIÁN Ferenc: Utcabizottság tevékenységéről. = 31–32. p.
67. MAGOSSÁNYI József: A Kisgyep-Széchenyi lakótelep és szerepe a város fejlesztésében. = 33–37. p.
68. HUBERT Imre: Az állami népességnyilvántartás. = 38–39. p.
69. KÁPLÁR József: Az óvodai és iskolai KRESZ oktatás helyzete. = 40–43. p.
70. Információk. = 44–46. p.

1975. március, II. szám
71. KUKRI Béla: Ünnepi köszöntő. = 1–8. p.
   Április 4. — Szolnok város 1945 és 1975 között.
   Ill.: Kolozsvári úti lakótelep, Tiszaligeti Stadion, Szolnok vasútállomás személypályaudvar, Vosztok úti Filmszínház (Fotók.)

72. Szolnoki munkásköltő: Iluh István. = 9–14. p.
73. ILUH István versei:
   Válogató nők. = 9. p.
   Este. = 10. p.
   Veled. = 10. p.
   Ébred az élet. = 10. p.
   Meg sem szisszenek. = 10. p.
   Amíg jövőt kutat. = 11. p.
   Félszemű putrik. = 11. p.
   Az szeret. = 11. p.
   Barackfát álmodik a tél. = 11. p.
   Nem vettem zokon. = 12. p.
   Mint mindig. = 13. p.
   Beszélj. = 13–14. p.
   Szárnyaitok alatt. = 14. p.
74. Nők nemzetközi éve. = 15–19. p.
75. Bemutatjuk a városkörnyéki községek tanácselnökeit. = 20–23. p.
   Kovács István — Rákóczifalva, Mészáros József — Tószeg, Szabó Zsigmond — Szajol, Baricza István — Tiszavárkony. Életrajzok és fényképek.
76. MIKE Imréné: A szocialista hazafiaság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései az általános iskolák nevelő-oktató munkájában. = 24–28. p.
77. Adatok Szolnok felszabadulás utáni fejlődéséhez. = 29–36. p.
   Ill.: grafikonok.
78. Az első napok... = 37–38. p.
   Járműjavító Üzem, 1944–1945.

1975. augusztus, III. szám
79. KUKRI Béla: Ünnepi köszöntő. = 1–2. p.
   Augusztus 20. — Alkotmány ünnepe.
80. CSÉNYI Gyula: Bemutatjuk a Szolnok város és városkörnyéki községek országgyűlési képviselőit. = 3–5. p.
   Barta László, Orbán József és Szurgyi Istvánné. Életrajzok és fényképek.
81. BÍRÓ Boldizsár: Egy tanácsrendelet margójára... = 6–8. p.
   A jubileumi év megünneplése.
82. TÓTH Éva: Szolnok város tanácsa a lakosság szolgálatában. = 9–14. p.
   A tájékoztatás és a tanácsadás.
83. MÉSZÁROS Istvánné: A településfejlesztő társadalmi munka Szolnok városban. = 15–18. p.
84. MAGOSSÁNYI József: A Jubileumi tér. = 19–21. p.
   A tér és a „Tanúhegy" emlékmű.
85. BÁNÓCZY Lajos: „Ifjúság Szolnokért — Szolnok az ifjúságért". = 22–24. p.
86. MÁRTON Ernőné: Finn vendégek Szolnokon = 25–26. p.
   Testvérvárosunk, Riihimäki.
87. KRIZSA Sándor: Gondolatok a Városi Tanács 25 évéről. = 27–31. p.

II.
1980 – 1990

1980. december — I. évf. 1. szám
88. TÓTH Éva: A tanácsi testületek és az apparátus feladatairól. = 1–6. p.
89. Az 1980. június 8-án megtartott országgyűlési, képviselő- és tanácstagi választás városi eredménye. = 7–9. p.
   Az országgyűlési képviselők, a tanácstagok, a Végrehajtó Bizottság tagjainak és a szakigazgatási szervek vezetőinek névsora.
90. ZAKAR Zoltán: Küldöttértekezlet után... = 10–12. p.
   A Hazafias Népfront városi küldöttértekezlete.
91. KÉRI József: Tanácsi tervek 1981-re. = 13–15. p.
92. FAUSZT Sándor: A városfejlesztés és városüzemeltetés körében végzett koordinációs tevékenység eredményei és lehetőségei. = 16–19. p.
93. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy. : Kiadványunk grafikáit Donáth Gyula... = 19. p.
   Ld. még a 100. tételt.
94. BERÉNYI András: Város a városért! = 20–24. p.
   A Tanács és a lakosság közös feladata a város lakhatóbbá tétele.
95. KAPOSVÁRI Gyula: Dokumentumok Szolnok város történetéből: „Ez vala szokása régi eleinknek..." = 25–27. p.
   „Batha nevezetű" főnótárius 1770-ből származó, A mi Szolnok városunk jegyzőkönyve című verses műve, egy részletének és latin nnyelvű címének hasonmása és ismertetése.
96. TÓTH Magdolna: Kinek az asztala? = 28–31. p.
   A Városi Tanács szakigazgatási szervei tevékenységének fő területei, az Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége, és más hasznos ismeretek.
97. [Mészáros Ferenc]: A belkereskedelmi miniszter új rendelkezései a magánkereskedők munkájának továbbfejlesztését segítik elő. = 32–34. p.
98. MÉSZÁROS Ferenc: Megjelent az új jövedelemadó-rendelet. = 34. p.
99. BALI Imre: Fontosabb hírek. = 35–36. p.
100. DONÁTH Gyula grafikái:
   (A Tisza Szolnoknál I.) = 6. p.
   (Szolnok 74'.) = 9. p.
   (A Tisza Szolnoknál II.) = 12. p.
   (A szolnoki vásárcsarnok.) 19. p.

1981. május — I. évf. 2. száma
101. FENYVESI József: Várospolitikai célkitűzések a VI. ötéves tervben. = 1–7. p.
102. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának Nemzeti Zászlaját kapta Szolnok városa a településfejlesztési munkáért. = 8. p.
   Ill.: Szolnok város címere. (Rajz.)
103. TICHI Ilona: 100 éves a Magyar Vöröskereszt. A Városi Vöröskereszt szervezetek Szolnokért. = 9–10. p.
   Ill.: a Magyar Vöröskereszt emblémája.
104. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy.: A Magyar Vöröskereszt szolnoki történetéből. = 11–13. p.
   Ill.: 1917-ben megjelent kiadvány címlapja, a Szolnoki Újság cikke 1928-ból. (Hasonmások.)
105. HALÁSZ István: Szolnok, a felsőfokú központ. = 14–16. p.
106. BAKI Magda: Társadalmi ankétokról. 17–18. p.
   A cigányok helyzetéről, gondjaikról, problémáik megoldásáról.
107. LÉVAI István: Lakóhelyünk környezete nekünk szép, dolgozzunk érte! 19–20. p.
108. TÁL Gizella: Így élünk a Varga Katalin Klubban. = 21–22. p.
   Pintér Béláné és az idősek klubja.
109. 125 éves a MÁV Szolnoki Járműjavító üzem. = 23–24. p.
   Ill.: az üzem emblémája, a Szabad Nép cikke. (Hasonmások.)
110. KAPOSVÁRI Gyula: Dokumentumok Szolnok város történetéből. „Estére idejöttem Szolnokra..." = 25–28. p.
   Kossuth Lajos Szolnokon, 1848-ban.
   Ill.: Szolnokról írt levele. (Hasonmás.)

111. SEBŐ György: Tájékoztató az 1981/82-es iskolai tanév előkészítéséről. = 29–30. p.
112. BAKI Magda–KISS Józsefné: Tájékoztató az 1981. évi bölcsődei-óvodai felvételekről. = 31–32. p.
113. KRIZSA Sándor: Lakásgazdálkodás hatékonyságát emelő végrehajtó bizottsági döntések. = 33–36. p.
114. NÉMETH Mihály: Sportegyesületi vezetőségválasztó közgyűlések után. =37–38. p.
115. BALI Imre: Rövid hírek. = 39. p.
116. Szolnok-montázs. Grafika. = 36. p.
   Vesd össze a 266. tétellel!

1981. október — I. évf. 3. szám
117. Negyedszázada történt... = 1–3. p.
   Szolnok 1956-ban.
   Ill.: Részlet a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1956. november 4-i felhívásáról. (Hasonmás.)

118. TÓTH Magdolna: Felkészülés az államigazgatási eljárásról szóló 1981. évi I. törvény alkalmazására. = 4–6. p.
119. SZŐKE Béla: Bemutatkoznak a városkörnyéki községek. = 7–8. p.
   Rákóczifalva.
120. MÉSZÁROS Istvánné: Társadalmi munka 1981. első félévi eredményei és feladatai. = 9. p.
121. ÉZSIÁS Kálmánné: 1981. szeptemberi bölcsődei felvételek. = 10. p.
122. KISS Józsefné: Tájékoztató az 1981/82. tanév óvodai felvételéről. = 11. p.
123. SIMON János: Ülnökök lettünk. = 12. p.
   A népi ülnökök szerepéről.
124. 150 éves a Verseghy Ferenc Gimnázium. = 13–14. p.
   Ill.: Benedek Jenő linómetszete.
125. KAPOSVÁRI Gyula: Dokumentumok Szolnok város történetéből. Utazók, utasok Szolnokon a múlt század közepén. = 15–17. p.
   Ill.: Szárazmalom Szolnokon, Alföldi utazás 1853 tavaszán. (Rézkarcok.)
126. NAGY Imréné: Az időskorúak gondozásáról. = 18–20. p.
127. MÁRTON Ernő: Kisüzem — kisszövetkezet — kisipar. = 21–23. p.
128. ŐZ Lajosné: Magánlakás építők figyelmébe. = 24–26. p.
129. BALI Imre: Rövid hírek. = 27. p.
130. FAZEKAS (Magdolna): (Öregasszony.) (Grafika.) = 20. p.

1982. február — II. évf. 1. szám
131. FENYVESI József: Várospolitika 1982-ben. = 1–4. p.
132. BÍRÓ Boldizsár: Gondolatok az ifjúsági parlamentekről. = 5–8. p.
133. TÓTH Éva: A tanácstagi beszámolók tapasztalatairól. = 9–12. p.
134. FAUSZT Sándor: A társadalmi munka 1981. évi tapasztalatai, az 1982. évi feladatok. = 12–14. p.
135. MÁRTON Ernőné: Gondolatok a Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat Szervező Iroda egy évtizedes tevékenysége után. = 15–17. p.
136. BAKI Magda: Üdülőhely lett a Tiszaliget. = 17–18. p.
137. KAPOSVÁRI Gyula: „A mi életünkből — 1932". Szociofotó kiállítás (1932–1982.). = 19–22. p.
138. KAPOSVÁRI Gyula: Dokumentumok Szolnok város történetéből. = 23–25. p.
   A vár és a Tiszapart ingatlanainak megvásárlásáról 1882-ben kelt szerződés ismertetése.
139. BERECZ Bernadett: Jelentősebb közművelődési rendezvények 1982. évben. = 26–28. p.
140. BAKI Magdolna: 5 napos munkahét az egészségügyben. = 28–29. p.
141. MÁRTON Ernő: Új gazdasági szervezeti formák. = 30–33. p.
142. BÁCSI József: Adópolitika. = 34–36. p.
143. TENYERI István: A szolnoki tömegsportegyesületről. = 36–38. p.
144. BALI Imre: Rövid hírek. = 39. p
145. A „Centrum-sarok" új épülete két nézetből. (Rajzok.) = 4., 8. p.
146. LENGYEL Lajos: Erőszak. (Fotó.) = 20. p.
147. TABÁK Lajos fotói:
   Modern csendélet. = 21. p.
   Kassák Lajos 1966. október 9-én a szolnoki múzeumban megnyitja a szociofotó kiállítást. = 22. p.

1983. január — III. évf. 1. szám
148. FENYVESI József: Új év — új feladatok. = 1–4. p.
149. BAKI Magda: Hogyan gondoskodunk városunkban az idős emberekről? = 5–7. p.
150. PATAKI Mihály: Kodály születésének 100. évfordulójára. = 8–9. p.
151. Városrendezés a felszabadulástól napjainkig. = 10–13. p.
   I. KAPOSVÁRI Gyula: 75 éve született Papp Imre, Szolnok 1946-os területfelhasználási tervének készítője.
   II. BERÉNYI András: Napjaink városrendezése.
152. VARGA Sándor: A Tiszamenti Vegyiművek helyzete 1983-ban. = 15–17. p.
   Ill.: Csík Ferenc fotója.
153. KAPOSVÁRI Gyula: 80 éves a Szolnoki Művésztelep. = 18–22. p.
   Ill.: A Szolnoki Művésztelep művészei 1904-ben: Bihari Sándor a műtermében, Zombory Lajos a műtermében, Szilágyi Lajos a műtermében, Nagy Vilmos festi Mihalikot az utóbbi műtermében, Nagy Vilmos, Barta Ernő, Olgyai Ferenc, Gruber József és Mihalik a telep pázsitján, Falus Elek, Pólya Tibor és Frecskay Endre közös műtermükben. (Fotók.), Grafika a Művésztelepről.
154. Emlékkiállítás Chiovíni Ferenc festőművész műtermében. = 23–24. p.
   Ill.: Chiovíni Ferenc. (Fotó.)
155. PATAKI Mihály: Szolnoki nyár 1982–1983. = 25–29. p.
156. BALI Imre: Lakáselosztás, lakásgazdálkodás 1983. január 1-től. = 30–33. p.
157. KÉRI József: A Széchenyi. = 34–39. p.
   A lakótelep. Szerkesztői kiegészítéssel.
158. Rövid hírek. = 4, 39. p.
159. ZÁDOR István: Tabán. (Rézkarc.) = 7. p.
160. CHIOVÍNI Ferenc grafikái:
   Gátépítők. = 14. p.
   Gémeskútnál. = 22. p.
   Hazafelé. = 24. p.
   Lovaskocsi. = 24. p.

1983. június — III. évf. 2. szám
161. TÓTH Éva: Formalitástól mentes — közvetlen találkozások. = l–4. p.
   A tanácstagi beszámolók.
162. SZŐKE Béla: Rákóczifalva jubileuma 1883–1983. = 5–6. p.
   Ill.: Rákóczifalva 100 éves. (Rajz.)
163. BAGYULA Györgyné: Bemutatkozik a Hazafias Népfront XIII. körzete. = 7–9. p.
164. MÉSZÁROS Istvánné: Piaci helyzetkép. = 10–11. p.
165. DEÁK László: Gázvezeték létesítés helyi erőből. = 12–13. p.
166. KAPOSVÁRI Gyula: Vidovszky Béla festőművész a Szolnoki Művésztelepen. = 14–16. p.
   Ill.: ld. a 175. és a 176. tételt.
167. KAPOSVÁRI Gyula: „Adja az ég, hogy ezen közlak városunk felvirágzásának és lakosai boldogságának tanúja legyen!" 100 esztendeje helyezték le a mai városi tanácsháza alapkövét. = 17–21. p.
   Ill.: Fiókáit tápláló pelikán (Grafika.), Az 1811-ben épült földszintes városháza, Az 1882–84-ben épült városháza, Az 1919. május 1-i ünnepség a Városi Tanácsháza előtt, A Városi Tanács épülete az 1950-es években. (Fotók.)
168. [KAPOSVÁRI Gyula:] Új utcaelnevezések Szolnokon. = 22. p.
169. PATAKI Mihály: Az 1983/84-es tanév előkészítése. = 23–27. p.
170. A nevelő óvodáért? = 28–29. p.
   A Hazafias Népfront Művelődéspolitikai Munkabizottságának közleménye.
171. KOVÁCS Ferencné: Amit az új anyakönyvi jogszabályról tudni kell! = 30–31. p.
172. MILOTTÁNÉ DR. LÁZÁR Judit: Szabálysértésekről — Szolnokon. = 32–33. p.
173. BAKOS József: A kóbor ebek bejelentéséről. = 34–35. p.
   Városi Tanács Közterületfenntartó Intézményének Városgondnoksága, gyepmester.
174. Rövid hírek. = 35. p.
175. VIDOVSZKY Béla festményei:
   (A Szolnoki Művésztelep.) = 14. p.
   Holt-Tisza. = 14. p.
176. PÓLYA Tibor: Szolnoki művészek 1927-ben a művésztelepen. (Festmény.) = 14. p.
   Fényes Adolf, Zombory Lajos, Szilágyi Lajos, Szüle Péter, Vidovszky Béla, Zádor István, Pólya Tibor és Pólya Iván.

1983. szeptember — III. évf. 3. szám
177. BARNA Gábor: Nyílt Hetek a magyar városokban — a közösség településfejlesztési részvételéről. = 1–3. p.
178. SZABÓ Zsigmond: Bemutatkoznak a városkörnyéki községek: Szajol. = 4–7. p.
179. HAJDÚ Imre: Szolnok város közegészségügyi és járványügyi helyzete. = 8–10. p.
180. BEKÉNYI Istvánné: A lakóbizottságok jelene és jövője. = 11–12. p.
181. SIMON Ferenc: A köztéri alkotások védelméről. = 13–16. p.
   Emlékművek, szobrok.
182. KAPOSVÁRI Gyula: Képeslapok — fotók — városképek. = 17–20. p.
   Kiállítás Szolnokon.
   Ill.: Indóház, Víztorony, A Kereskedelmi Bank székháza, A Kádár cukrászda, Szapáry utca, Tisza-részlet, Művésztelep az Anonymus szoborral. (Képeslapok.)

183. KAPOSVÁRI Gyula: Művészportrék, szobrok a Szolnoki Művésztelepen. = 21–22. p.
184. KUKRI Béla: A Szolnoki Galéria Baráti Köre életéből. = 23–25. p.
185. KONCZ József: Tájékoztató a Városi Tanács Bölcsődei Igazgatóság szervezetéről és működéséről. = 26–29. p.
186. SZAUTNER János: A Városi Tanács Sportlétesítmények Igazgatósága munkájáról. = 30–32. p.
187. Kitüntetések. = 33–34. p.
188. Személyi hírek. = 34. p.
189. Hírek. = 35. p.

1983. december III. évf. 4. szám
190. BEKÉNYI Istvánné: Vita után — döntés előtt. A választási törvénytervezet vitájáról. = 1–2. p.
   A HNF által rendezett viták tapasztalatai.
191. FENYVESI József: Számadás a körzetért végzett munkáról. = 3–4. p.
   Tanácstagi beszámolók.
192. MÉSZÁROS József: Bemutatkoznak a városkörnyéki községek... Tószeg. = 5–8. p.
   Ill.: Régészeti lelet. (Rajz)
193. PÁLDI János: Nevelés — család — iskola — társadalom. = 8–10. p.
194. Köszöntjük a város új „Pro Urbe Szolnok" díjasait. = 11–12. p.
   Bartha Sándorné és Szurmay Ernő.
   Ill.: 1-1 fotó.

195. Személyi hírek. = 12. p.
196. TÓTH Éva: Felelősséggel fogadjuk az új vonzáskörzeti kapcsolatokat. = 13–16. p.
197. KAPOSVÁRI Gyula: Egy szobor vándorútja. = 17–20. p.
   Nepomuki Szent János szolnoki szobra.
   Ill.: A Nepomuki Szt. János szobor 1951-ben. (2 fotó.)
   Ld. még a 206–209. tételt.

198. KAPOSVÁRI Gyula: Egy szolnoki írónő: K. Tóth Lenke. = 21. p.
   Ld. még a következő tételt.
199. K. TÓTH Lenke: Az Attila-úttól a Vörös Hadsereg útjáig... = 22. p.
   1945-ös hangulatkép.
   Ld. még az előző tételt.

200. SZABÓ Zoltán: A parkfenntartás és a városi parkok helyzete. = 23–24. p.
201. ACSAY Attila: 25 éves az Alföldi Olajbányász SE. 1958–1983. = 25–26. p.
202. KORPÁS László: Kapcsolatteremtés... (Megállapodás bizottságok között.) = 27–28. p.
   A békéscsabai és szolnoki Városi Tanács Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának együttműködése.
203. PATAKI Mihály: Az 1983/84-es tanévkezdés tapasztalatai. = 29–33. p.
204. Kitüntetések. = 34. p.
205. Hírek. = 35. p.
206. DEÁK ÉBNER Lajos: Piaci kávémérés Szolnokon. (Rajz.) = 16. p.
207. FÉNYES Adolf: Szolnoki részlet. (Festmény.) = 17 p.
208. A szolnoki tiszahíd környéke a 19. század közepén. (Metszet.) = 18. p.
209. Az 1847-ben felavatott Tiszai pályaudvar látképe Szolnokon. (Metszet.) = 19. p.

1984. március — IV. évf. 1. szám
210. FENYVESI József: A szoros összefogás alapvető érdekünk. = 3–4. p.
   Az üzemek, intézmények és a Városi Tanács együttműködése.
211. KÉRI József: Igények és lehetőségek 1984-ben. = 5–6. p.
   Gondolatok a költségvetés kapcsán.
212. BAKI Magda: Az anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság egészségvédelem helyzete Szolnok városban. = 7–8. p.
213. CSOMA Kálmán: Gondolatok az építészeti kritikánkról. = 9–11. p.
214. KÁDÁR György–BERÉNYI András: „Jót, s jól, ebben áll a nagy titok". = 12–13. p.
   A Hazafias Népfront Környezetvédelmi és Városszépítési Bizottsága tervei.
215. BERÉNYI András: Környezetünkért. = 13–14. p.
   A Széchényi lakótelepi társadalmi munka.
216. PATAKI Mihály: Lakóklubok a Széchenyi lakótelepen. = 15–16. p.
   Ill.: Szabadidős programok a Széchenyi lakótelepen. (Plakát hasonmás.)
217. KAPOSVÁRI Gyula: A szolnoki vasút történetéből. Szolnok-Pest-Bécs. = 17–20. p.
   Ill.: Vasúti menetrend 1851-ből Szolnok-Pest-Pozsony-Bécs közti vonalra, német nyelven. (Hasonmás.), A Derű elnevezésű mozdonymodell, amelyet 1847-ban Szolnokon a vasút felavatásakor bemutattak. (Fotó.)
218. Lapozgató. = 21–23. p.
   Részletek a KSH „Szolnok népessége és társadalma" című kiadványából.
219. GÉCZI László: Bemutatkozik a Szolnoki Vegyiművek SE. = 24–25. p.
   Ill.: Játék közben a Tiszamenti Vegyiművek SE NB I-es női röplabda csapata. (Fotó.)
220. HORVÁTHNÉ MAGYARÓSY Éva: A cigányság foglalkoztatási helyzete. = 26–27. p.
221. KRIZSA Sándor: A lakásügyi tanácsrendelet módosításának, kiegészítésének néhány vonásáról. = 28–30. p.
222. MÁRTON Ernő: A jövedelemszabályozás új vonásai. = 31–32. p.
   A jövedelemadó.
223. Mennyi adót kell fizetni? = 32–33. p.
   Jövedelemadó-táblázat.
224. Személyi hírek. = 34. p.
225. Hírek. = 35. p.
226. OLGYAY Ferenc festménye a Damjanich szobor elhelyezéséhez. = borító 1. p.
227. GYÖRFI Sándor: Damjanich portré. = borító 2. p.

1984. június — III. évf. 2. szám

228. TÓTH István: A településfejlesztési versenyben elért eredményekről. = 3–4. p.
229. BÁCSI József: Téglajegy a középiskoláért. = 5–6. p.
   Ill.: a téglajegyek hasonmása.
230. ORAVECZ Károly: Bemutatkoznak Szolnok vonzáskörzeti települései: Martfű. = 7–9. p.
231. CSOMA Kálmán–BÍRÓ Boldizsár: 15 éve történt... A Szolnok-Riihimäki testvérvárosi kapcsolat létrejöttének évfordulójára. = 10–12. p.
   Ill.: Finn vendégek egy csoportja 1972. nyarán a Szolnoki Galériában. (Fotó.)
232. CSOMA Kálmán: A városközpontról nosztalgia nélkül. = 13–16. p.
   Ill.: Alapkőletételi ünnepség a mai Vízügyi Székház helyén. (Fotó: Kardos Tamás.)
  Az új városközpont tervének makett-fotója. (4. p.)
233. CSOMA Kálmán: In memoriam: Zsemlye Ferenc. = 17–18. p.
   Ill.: A Damjanich uszoda makettje. Készítette: Papp Dénes városi főkertész,
   Az 1949. március 5-én megnyílt Damjanich uszoda. (Fotók: K.Gy.)

234. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok I. = 19–13. p.
   Szolnok, 1944. március 19. – 1944. június 2.
   Ill.: Dokumentum az 1944. március 19-i német megszállásról, a Verseghy Gimnázium jegyzőkönyvéből,
röplapok 1944. áprilisából a Damjanich Múzeum gyűjteményéből. (Hasonmások.), Az 1944. június 2-i bombázás után. (Fotók.)

235. BÁNFI Miklósné: „Szolnoki Nyár '84." jelentősebb kulturális események június-július-augusztus hónapban. =     24–25. p.
236. HAJDÚ Imre: A kertbarát mozgalom. = 26–27. p.
237. KŐVÁRI Lászlóné: Szolnok város tömegsport életéről. = 28–30. p.
238. SZEGEDI András: A Szolnoki Tejipari Vállalat tevékenysége és további célkitűzései. = 31–32. p.
239. BAKI Magda: A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról, szociális ellátásáról. = 33–34. p.
240. SZABÓ Rudolfné: Gondolatok a szolgáltató jellegű munkaerőközvetítésről. = 35–36. p.
   Munkaerő Szolgálati Iroda.
241. Hírek. = 37–39. p.
242. Személyi hírek. = 39. p.
243. KARDOS Tamás fotói:
   A Jubileum tér a Vasútállomással. = 1. p.
   Üzletközpont a Jubileum téren. = 2. p.

1984. szeptember — III. évf. 3. szám
244. CSOMA Kálmán: Negyven év korszakos eseményeiből: a szolnoki földgáz ellátásról. = 3–6. p.
245. BEKÉNYI Istvánné: Alkotmányunk születésnapjára: alkotmány és alkotás. = 7–8. p.
246. KOZÁK János: Csatlakozás a Hazafias Népfront Országos Tanácsának felhívásához. = 8–9. p.
   „Köszöntsük céltudatos és eredményes munkával felszabadulásunk négy évtizedes jubileumát..." Társadalmi munkafelajánlások Szolnokon.
247. NAGY József: Bemutatkoznak Szolnok vonzáskörzeti települései: Újszász. = 10–12. p.
   Ill.: Képek Újszász életéből. (Fotók.)
248. HAGYÁK László: Szolnok város tömegközlekedéséről. = 13–16. p.
   Ill.: Szolnok város autóbusz vonalhálózata. (Térképvázlat.)
249. HAZÁM Istvánné: Városunk idegenforgalmáról. = 17. p.
250. BAKOS József: „Diszponibilis", avagy „bármire hasznosítható helyiség". = 18. p.
   A lakótelepi épületek földszinti helyiségeinek hasznosítása.
251. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok II. = 19–23. p.
Szolnok, 1944. július 2. –1944. augusztus 20.
   Ill.: Szolnokon, 1944. nyarán ledobott náci ellenes röplapok. (Hasonmások.),
   Fényképek a lebombázott városról.

252. LOVÁSZ Gábor: Fakultáció az általános iskolában. = 24–25. p.
253. NAGY Imréné: Látogatás a Vörös Csillag úti idősek napközi otthonában. = 26–27. p.
   Ill.: Kardos Tamás fotói.
254. VINCZE Kálmán: Veszélyeztetett kiskorúak városunkban. = 28–29. p.
255. CSOMA Kálmán: Vonzódás a szűkebb pátriához. (Egy újsághír nyomán). = 30–31. p.
   A Megye Baráti Köre.
256. CSOMA Kálmán: A reform és a városépítés a hatvanas évek tükrében. 32–36. p.
   Melléklet: kivonat a Népszabadság 1986. nov. 16-i számából: Városok Budapesten.
   Ill.: A Szolnok megyei Néplap 1967. nov. 7-i számából.

257. Személyi hírek. = 37. p.
258. Hírek. = 37–38. p.
259. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy. fotói:
   Elkészült a Tejüzem. = 40. p.
   Vörös Csillag úti lakások. = 40. p.
260. KARDOS Tamás fotói:
   Madártávlati kép a Széchenyi lakótelepről. = 1. p.
   A Zagyvatorkolat környéke. = 2. p.
   Tükrözés a Zagyván = 2. p.
   Esti hangulat a Zagyván. = 25. p.

1984. december — IV. évf. 4. szám
261. A város új „Pro Urbe Szolnok" díjasai. = 2. p.
   Turóczy Ferencné és Kerekes Ferenc.
   Ill.: fényképek.

262. FENYVESI József: 40 éve szabad Szolnok. = 3–5. p.
263. CSOMA Kálmán: Emlékezetes látogatás, lelkesítő szavak. Kádár János Szolnokon. = 6–7. p.
   1969. október 29–30.
   Ill.: Meghívó. (Hasonmás.), Kádár János és kísérete. (Fotó.)
264. BEKÉNYI Istvánné–SZÉNÁSI István: A tanácsi demokrácia fórumai. = 8–9. p.
   A tanácstagi beszámolók, a lakó- és utcabizottságok.
265. CSONTOS Imréné: Bemutatkoznak Szolnok vonzáskörzeti települései: Tiszaföldvár. = 10–12. p.
   Ill.: Ungvári Lajos Hajnóczy-szobra a Hajnóczy József Gimnázium előtt. (Fotó.)
266. CSOMA Kálmán — CZIBULKÁNÉ DR. NÉMETH Emília: Vita a településfejlesztésről. = 13–18. p.
   A HNF Városi Bizottsága által szervezett megbeszélés összefoglalása.
   Ill.: Szolnok-montázs. (Grafika.)
   Vesd össze a 116. tétellel!

267. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok III. = 19–23. p.
   Szolnok, 1944. szeptember 19.–1944. november 4.
   Ill.: Dokumentum-hasonmások, A németek által felrobbantott Szolnoki Cukorgyár részletei. (Fotók.) (40. p.)
   Ld. még a 279. tételt.

268. DEÁK Lajosné: Az új oktatási törvény vitájának tapasztalatai. = 24–25. p.
269. KAPOSVÁRI Gyula: Kétágú síp. 50 éve nyílt meg Szolnok város Közkönyvtára és Múzeuma. = 26–27. p.
270. BERÉNYI András: A főutca. = 28–29. p.
   A HNF Városszépítési és Környezetvédelmi Munkacsoportja tanulmányának ismertetése.
271. CSOMA Kálmán: Vallomás a városról. Megjelent a Szolnok képekben c. kötet. = 30. p.
   Könyvismertetés.
272. BERÉNYI András: Szolnok felszabadulás utáni városépítésének főbb állomásai. = 31–33. p.
   Ill.: Madártávlati kép az új városközpont környékéről. (Fotó: Kardos Tamás.)
273. ROTYIS György: Szolnok város gyermekkörzeti orvosi hálózata 20 éves. = 34–35. p.
   Ill.: Élet a gyermekkörzeti váróban. (Fotó.)
274. CS. KOVÁCS Sándorné: Az alkoholellenes klubok a gyógyult és gyógyulni akaró alkoholbetegek öngyógyító szervezete. = 36. p.
275. Hírek. = 37. p.
276. Személyi hírek. = 38. p.
277. KŐVÁRI Lászlóné: Sportesemények a 40. évforduló jegyében. = 38. p.
278. KAPOSVÁRI Gyula: Madártávlati kép a Tiszáról a déli iparterülettel, 1952-ben. (Fotó.) = 1. p.
279. ÁMOS Imre: Szolnoki vázlatkönyv. (Rajzok.) = 19. p.

1985. március–június — V. évf. 1–2. szám
280. [KAPOSVÁRI Gyula]: A Szolnok Városi Tanács működése (1950–1985). = 1–19. p.
281. [BERÉNYI András–TÓTH István]: Szolnok városépítésének felszabadulás utáni állomásai. = 20–26. p.
282. [BÁNFI Miklósné–DEÁK Lajosné–KOLTAI Ivánné–MACSAI Béla–PATAKI Mihály–SÁMOLY Györgyné–SOÓS Károlyné]: A művelődésügy négy évtizede Szolnokon. = 27–38. p.
283. [BAKI Magda–NAGY Imréné]: Szolnok város lakossága egészségügyi és szociális ellátásának 40 éves fejlődése. = 39–43. p.
284. [KÉRI József–HORVÁTHNÉ MAGYARÓSY Éva]: Pénzügyek, munkaügyek. = 45–60. p.
285. VINCZE Kálmán: Az Igazgatási Osztály munkájáról. = 61–62. p.
286. [KŐVÁRI Lászlóné]: Szolnok város testnevelésének és sportjának 40 éve. = 63–66. p.
287. Hírek. = 66–69. p.
288. Személyi hírek. = 69. p.
289. KARDOS Tamás fotói:
   A Városi Tanács székháza. = borító 1.
   Az új Árkád-üzletközpont 1985-ben. = borító 2.
   Ünnepi könyvhét az új városközpontban. = 26. p.
   A Török-úti új általános iskola. = 38. p.
   A Megyei Kórház új épülete. = 44. p.
   A XIII. Szolnok Megyei Tudományos Napok. = 44. p.
   A Papírgyár új irodaépülete. = 60. p.
   A Gyermekváros részlete a Széchenyi városban. = 62. p.

1985. szeptember — V. évf. 3. szám
290. FENYVESI József: Új követelmények a tanácsi munkában. = 1–2. p.
291. VÁLASZTÁSI ELNÖKSÉG: Az általános választások városi eredményei. 3–5. p.
292. BEKÉNYI Istvánné: Készülünk a Hazafias Népfront VIII. kongresszusára. = 6. p.
293. SIMON Ferenc: A szabadságszobor felújítása. = 7–8. p.
   Ill.: lásd a 310. tételt.
294. KÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS: Szolnok vonzáskörzeti települései: Tiszajenő-Vezseny. = 9–11. p.
   Ill.: A Mira víz palackozó üzeme 1922-ből Tiszajenőn, A Mira víz ívókútja 1922-ből, Felszabadulási emlékmű Tiszajenőn, (Nagy István alkotása), Felszabadulási emlékmű Vezsenyen, Vezsenyi utcarészlet. (Fotók.)
295. CSOMA Kálmán: Együttműködés a körzetben. = 12–14. p.
   Fábián Lajos körzeti párttitkár nyilatkozata a tanácstagok és a pártszervezetek együttműködéséről.
296. BERÉNYI András: Egy testületi anyag elé... Gondolatok a módosított általános rendezési tervről. = 15–17. p.
297. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezés a szolnoki pályaudvar beruházási főmérnökére. Gallovich Jenő (1912–1985). = 18. p.
   Ill.:. fénykép Gallovich Jenőről.
298. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok IV. = 19–21. p.
   1944. november 4. – 1955. január 25. Szolnok.
   Ill.: Nyomtatott plakátok Szolnokon 1944. novemberéből és decemberéből. (Hasonmások.),
   A közmunka bélyegek metszetei. (Benedek Jenő festőművész munkája.)

299. FENYVESI József: Szolnok megye VII. ötéves tervkoncepciójáról. = 22. p.
   Hozzászólás a Megyei Tanács ülésén.
300. LUGOSI János: Szolnoki nyár — 1985. = 23–24. p.
301. PATAKI Mihály: Általános iskolai tanulók nyári napközis foglalkoztatása. = 25. p.
302. BAKOS József: Piac a városunk kapujában. = 16. p.
   Zöldség-gyümölcs nagybani piac.
303. BAKI Magda: Szolnok városban élő időskorúak helyzetéről. A felmérési eredménye értékelése. = 27–29. p.
304. BUNCSEK Zoltán: A fiatal házaspárok lakáshoz jutásáról. = 29–31. p.
305. CSOMA Kálmán: Építészet — urbanisztika. = 32–26. p.
306. VINCZE Kálmán: Felügyelők a városban.... (avagy mi is az a közterület-felügyelet?) = 37–38. p.
307. Személyi hírek. = 38. p.
308. Hírek. = 39–40. p.
309. [KAPOSVÁRI Gyula]: Olvasóinkhoz! = borító 3. p.
310. KARDOS Tamás fotói:
   (A Tisza-parti sétány.) = borító 1. p.
   Élet az óvodában. = borító 2. p.
   Benke Zoltán és Simon Ferenc szobrászok felhelyezik a talapzatra az új szobrot (1849-es emlékmű). = 8. p.
   Új bölcsőde a szandaszőlősi városrészen. = 40. p.
311. DONÁTH Gyula rajzai Szolnokról:
   (A Zagyva.) = 2. p.
   (Tisza-híd.) = 14. p.
   (Belváros.) = 17. p.
   (Tiszaliget.) = 36. p.

1985. december — V. évf. 4. szám
312. Köszöntjük a város új „Pro Urbe Szolnok" díjasát. = borító 2. p.
   Ambrus János.
   Ill.: fénykép Ambrus Jánosról.

313. CSOMA Kálmán: In memoriam Ulveczki Tibor. = 1–2. p.
   Ill.: fénykép Ulveczi Tiborról.
314. BEKÉNYI Istvánné: AHNF városi bizottsága életéből. = 3–4. p.
315. ROMÁNY Pál: Kemény László köszöntése. = 5–6. p.
   Az Új Írás című folyóiratban megjelent emlékezés részletének hasonmása szerkesztőségi bevezetővel.
316. BOROS Emil: Szolnok vonzáskörzeti települései: Besenyszög. = 7–9. p.
   Ill.: Besenyszögi részletek, A községi tanácsháza Besenyszögön. (Fotók.)
317. MADARÁSZ Tibor: Elkészült a szolnoki Technika háza. = 10–13. p.
   Ill.: A szolnoki Technika háza. (Fotó: Jáger István.), Pál Lénárd köszöntése, Dr. Pál Lénárd és dr. Majoros Károly a pincegalériában. (Fotók.), Földszinti és emeleti alaprajz.
318. BERÉNYI András: Egy terv a város jövőjéért... Gondolatok az elkészült általános rendezési terv kapcsán. = 14–16. p.
319. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok V. = 17–18. p.
   Szolnok, 1945. jan. 25.
320. KAPOSVÁRI Gyula: A szolnoki vár 17. századi látképeiből. = 19–22. p.
   Ld. a 329–332. tételt.
321. Egy bemutatkozás elé... = 23–25. p.
   I. CSOMA Kálmán: A Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat szolnoki egységének letelepedése előzményeiről.
   II. MOLNÁR István: A SZÜV Szolnoki számítóközpontjának fejlődése az elmúlt 15 évben.
   Ill.: A SZÜV és a KSH új székháza a József Attila úton. (Fotó: Nagy László.)
322. BAKI Magdolna: Tegyünk többet az egészségünkért! = 26–27. p.
323. CSOMA Kálmán: A megújuló népképviseletek. = 28–31. p.
   Horváth István a Pártéletben megjelent írásának a tanácsokra vonatkozó részei kivonatosan, ismertetéssel.
324. TÓTH István: A Nemzetközi Lakásügyi és Területtervezési Szövetség, az IFMP budapesti kongresszusáról. = 32–34. p.
   A lakótelepek leromlása és rehabilitációja.
325. HAZÁM Istvánné: A Fogyasztók Szolnok Városi Tanácsa. = 35–36. p.
326. Személyi hírek. = 37. p.
327. Hírek. = 38–41. p.
328. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy.: „Szolnoki Csendélet — 1946." A háttérben az evangélikus templom, a Tisza Szálló és a színház épülete jobbra a Szigligeti utca. (Fotó.) = 18. p.
329. BIRKENSTEIN, Burckhard von: A szolnoki vár látképe lovas jelenettel 1686-ból. (Metszet.) = 19, és borító 1. p.
330. SIEBMACHER Johann: A szolnoki vár, ahogyan a törökök 1552-ben megszállták és elfoglalták. (Metszet.) = 19. p.
331. HOUFNAGLIUS, Georgius: Szolnok Felső-Magyarország városa. (Metszet.) = 20–21. p.
333. BOROS Gáspár: A Kossuth út eleje: Megyei Tanácsháza, Technika Háza. (Fotó.) =31. p.

1986. március — VI. évf. 1. szám
334. BÁLINT Ferenc: Rügyfakasztó tavasz. = 1–2. p.
   Április 4.
   Ill.: Az 1945. május 1-én felavatott szovjet hősi emlékmű. (Fotó.)

335. TÓTH István: Lakosság a városfejlesztésért. = 3–4. p.
336. NAGY István: Bemutatkozik egy új tanácstag. = 5–7. p.
   Nagy István építészmérnök bemutatkozása Csorna Kálmán bevezetőjével.
   Ill.: Nagy István vázlata a Tabán főteréről.

337. LENGYEL Boldizsár: A Szolnoki Szimfonikus Zenekar köszöntése. = 8–10. p.
   Ill.: A zenekart Bali József vezényli a zenekar jubileumán. (Fotók.) (29. p.)
338. KISS János: Bemutatkoznak Szolnok vonzáskörzeti települései: Rákócziújfalu. = 11–12. p.
   Ill.: Képek Rákócziújfalu életéből. (Fotók.)
339. KONCZ János: Rehabilitációs jellegű bölcsődei csoport szervezése a Vörös Csillag úti bölcsődében. = 13. p.
340. BAKI Magda: Új típusú gondozó-nevelő intézet létesült Szolnok városban. = 14–15. p.
   Értelmi fogyatékosak napközi otthona.
   Ill.: A napközi otthon életéből. (Fotó: Kardos Tamás.)

341. LENGYEL Boldizsár: Párizsi festő szolnoki képeinek tárlatán. = 16–18. p.
   Serge Delaveau.
   Ill.: Serge Delaveau francia festő a Szolnoki Művésztelep vendégműtermében. (Fotó.) (37. p.)
   Ld. még a 352. tételt.

342. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok VI. = 19–23. p.
   Szolnok, 1945. január 27.–1945. május 27.
   Ill.: Alulírottak a Szolnoki Cukorgyár Rt. alkalmazottai..., A Tiszavidék című lap egy oldala. (Hasonmások.),
Az 1945. május 1-i ünnepség történetéből. (Fotó.)

343. VAJDA Jenő: A mi televíziónk — szolnokiak, szolnokiakról, szolnokiaknak. = 24–25. p.
   A Szolnok Városi Televízió.
344. PATAKI Mihály: Az 1986–1990. évekre szóló művelődéspolitikai program. = 26–29. p.
345. MARTON Ernőné: Másokért... A Szolnoki Családi Intézet. = 30–32. p.
   Előző neve: Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat Szervező Iroda.
346. PINTÉR Irén: A gazdasági munkaközösségek működésének tapasztalatai Szolnokon. = 33–34. p.
347. KOVACSICS Lászlóné: A szabálysértési ügyintézés alakulása Szolnokon. = 35. p.
348. IVÁNYINÉ RADNAY Mária: Az ifjúsági klubmozgalom életéből. = 36–37. p.
349. Személyi hírek. = 38. p.
350. Hírek. = 38–40. p.
351. KAPOSVÁRI Gyula fotói:
   A Koltói utca a felszabadulás után. = borító 1. p.
   A Zagyvapart környéke a felszabadulás után. = borító 2. p.
   Madártávlati kép a Tárház tetejéről a felszabadulás után. = 25. p.
   A József Attila út környéke a felszabadulás után. = borító 4. p.
352. DELAVEAU, Serge: Szolnoki Tabán télen. (Festmény.) = 18. p.

1986. június — VI. évf. 2. szám
353. A társadalmi munka ünnepe Szolnokon. = 1–2. p.
   Részletek Sarlós István, Mohácsi Ottó és Bálint Ferenc beszédéből.
   Ill.: a meghívó hasonmása, Sarlós István átadja a Nemzeti Zászlót Bálint Ferenc tanácselnöknek. (Fotó.)

354. KONCZ József: Emlékülés az I. Országos Bölcsődei Ankét 15. évfordulója alkalmából. = 3–4. p.
   Ill.: A bölcsődei tanácskozás elnöksége és résztvevői. (Fotók.)
355. CSOMA Kálmán: Emlékezés az I. Országos Bölcsődei Ankét munkájára. = 5–9. p.
356. KUN István: A szolnoki tűzoltóság megalakulásának 100 éves évfordulójára. = 10–12. p.
357. KOLLÁR István: Szolnok vonzáskörzeti települései. Kőtelek Nagyközségi Közös Tanács. = 13–17. p.
   Kőtelek székhely, Nagykörű és Tiszasüly társközség.
358. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy.: Élesdy István kiállítása az Aba-Novák Teremben. = 18. p.
   Ill.: ld. a 369. tételt.
359. KAPOSVÁRI Gyula: Negyven éve történt... A hitleri csapatok által felrobbantott Tiszahíd helyébe a Kossuth hídhoz hasonló új közúti híd épült. = 19–24. p.
   Ill.: A szolnoki Tiszahíd a 30-as években. (Fotó.) (borító 1.), Szolnoki közúti Tiszahíd. (Tervrajz.), Az 1946-ban felavatott Szolnoki Tiszahíd. (Fotó: K.Gy.), Élet a Tiszán, háttérben az új Tiszahíd. (Fotó.)
Az új szolnoki Tiszahíd 1946-ban, háttérben a Zagyvahíd. (Fotó.) (26. p.), Ld. még a 370. tételt.

360. BUDAINÉ KISS Mária: Gondolatok a KISZ Szolnok városi küldöttgyűléséről. = 25–26. p.
361. KAPOSVÁRI Gyula: Pólya Tibor emlékezete. = 27–28. p.
  Ill.: ld. a 368. tételt.
362. SZERKESZTŐSÉG: Országos Zöldfelületi Konferencia Szolnokon. = 29. p.
363. CSOMA Kálmán: Szolnoki helyzetkép, tapasztalatok és problémák a zöldterületi fejlesztés tükrében. = 29–34. p.
364. KŐVÁRI Lászlóné: A XXXV. Falusi Spartakiád országos döntője Szolnokon. = 35–36. p.
365. SOLTI Istvánné: Egy lépés adórendszerünk korszerűsítésében. = 37. p.
366. LÁSZLÓ József: Az Ingatlankezelő Vállalat lakóházfelújítási lehetőségei a VII. ötéves tervidőszak alatt. = 38–40. p.
367. Hírek. = 40–41. p.
368. PÓLYA Tibor:
   A Szolnoki Művészeti Egyesület... (Plakát.) = borító 2. p.
   Korcsolyázó gyerekek. (Festmény.) = 27. p.
   Baromfiudvar télen. (Festmény.) = 28. p.
369. ÉLESDY István festményei:
   Folyópart télen. = 12. p.
   Szolnoki Tabán télen. = 18. p.
370. CHIOVÍNI Ferenc: Hídépítők — 1946. (Lavírozott tus.) = 20. p.
371. „Szolnoki Nyár 1986". (Műsorfüzet címlap-grafikájának hasonmása.) = 36. p.

1986. szeptember — VI. évf. 3. szám
372. LUKÁCS Pál: A területi statisztikai szolgálat 35 éve. = 1–3. p.
373. FÖLDES Imre: Szolnok vonzáskörzeti települései: Zagyvarékas Községi Közös Tanács. = 4–7. p.
   Zagyvarékas székhely és Szászberek társközség.
   Ill.: Tanácsháza Zagyvarékason. (Fotó.)

374. MOLNÁR Lajos: A szászbereki elöljáróság tevékenységéről. = 8–9. p.
375. BAKI Magda: Szolnok város bölcsődei ellátásának helyzete, a bölcsődék családsegítő munkája. = 10–12. p.
376. L. MENYHÉRT László: Művésztelepi kiállítás Chaterourau-ban. = 13–14. p.
   Ill.: a meghívó hasonmása, a „La Nouvelle Republigue" című lap közleményeinek hasonmása.
377. CSOMA Kálmán: 75 éves az intézmények közgazdasági képzése Szolnokon — a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola jubileumára. = 15–20. p.
378. KAPOSVÁRI Gyula: Emlékezetes napok VII. = 21–27. p.
   Vidor Győző felsőkereskedelmi iskolai tanár — az 1944–48-as évek kiemelkedő politikai-kulturális vezetőjének visszaemlékezése.
   Ill.: az emlékezés részletének hasonmása.

379. KAPOSVÁRI Gyula: K. Tóth Lenke „Isten veled melasz!" = 28–29. p.
   Ill.: K. Tóth Lenke írásának hasonmása.
380. BÁNFI Miklósné: Szolnoki Nyár — 1986. = 30–32. p.
   Ill.: meghívó borítójának hasonmása.
381. A XXIV. tiszaligeti napok rendezvényei. 1986. szeptember 20–29-ig. =33. p.
382. NAGY Lajos: „Tisza" Nyári Egyetem '86. = 34–35. p.
   Ill.: fényképek.
383. PATAKI Mihály: Az 1986/87-es tanév előkészítése. = 36–37. p.
384. Hírek. = 37–38. p.
385. PUSZTAI Tamás: V. Országos Zöldfelület Konferencia Szolnokon. = 39–40. p.
386. Szolnok város végleg elnyerte a területi fejlesztési verseny vándorzászlóját. (A zászló fényképe.) = borító 1. p.
387. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa vándorzászlóját kapta Szolnok „a településfejlesztési társadalmi munkában 1985. évben elért kiemelkedő eredményekért." (A zászló fényképe.) = borító 2. p.
388. DELAVEAU, Serge: A Szolnoki Művésztelep franciaországi plakátja. = borító 4. p.

1986. december — VI. évf. 4. szám
389. Három évtized múltán. = 1–2. p.
Szolnok, 1956. október-november.
Ill.: A Szolnok Megyei Tanács Székháza. (Fotó.) (borító 1. p.),
Az MSZMP és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását megörökítő márványtábla a Megyei Tanács Székházában. (Fotó.) (borító 2. p.)
390. CSOMA Kálmán: Egy rendhagyó bemutatkozás. = 3–4. p.
   Kerekes Ferenc tanácstag.
391. KEREKES Ferenc: Szolnok város és vonzáskörzet települései, autóbuszközlekedése. Gondolatok a hosszútávú fokozatos fejlesztésre. = 4–9. p.
   Ill.: 1985. évi forgalomszámlálási helyek. (Térképvázlat.)
392. L. MENYHÉRT László: Szolnok Városi Televízió. = 10. p.
393. PATAKI Mihály: Beszélgetés az oktatási törvényről és megvalósításáról. = 11–13. p.
394. KAPOSVÁRI Gyula: Pávai Vajna Ferenc geológus, "a hévvizek atyja" (1896–1964). = 14–20. p.
   Ill.: a Magyar Életrajzi lexikon szócikkének hasonmása, Pávai Vajna Ferencet ábrázoló fénykép, Pávai Vajna Ferenc szolnoki síremléke (Fotó.) és emléktáblájának szövege, "Pávay-Vajna a főgeológus nyilatkozata". (Újságcikkek hasonmása.) (borító 3. p.)
395. Köszöntjük a város új "Pro Urbe Szolnok" díjasait. = melléklet I–II. p.
   Sándor László és Buday Péter.
   Ill.: egy-egy fénykép.

396. CSOMA Kálmán: Egy szolnoki Hild emlék-érmesről. = melléklet III–IV. p.
   Barna Gábor.
397. KAPOSVÁRI Gyula: A Közlekedési Műszaki Egyetem Szolnokon (1952–1956). = 21–31. p.
   Ill.: "Oda épül a Közlekedési Műszaki Egyetem!" (Fotó: K. Gy.), A Közlekedési Műszaki Egyetem tervei, Szolnok megyei Néplap, 1956. szept. 9. (Hasonmás.), Statisztikai adatok a Közlekedési Műszaki Egyetem hallgatóiról. (Hasonmás.)
398. BAKI Magda: Az alkoholizmus elleni küzdelem helyzete Szolnok városban. = 32–35. p.
399. MÁRTON Ernő: Módosították a magánkereskedelemről szóló jogszabályokat. = 36–38. p.
490. Hírek. = 39–40. p.
401. Orvosi rendelő és gyógyszertár épülete a Széchenyi városrészben. (Fotó.). = 40. p.
402. Felszabadulási emlékmű. (Rajz.) = melléklet IV. p.

1987. március — VII. évf. 1. szám
403. CZIBULKÁNÉ DR. NÉMETH Emília: A településfejlesztési hozzájárulás bevezetéséről. = 1. p.
   Ill.: az előkészítésben résztvevőknek adományozott oklevél hasonmása (borító 2. p.)
404. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Szolnok Városi Tanács és Végrehajtó Bizottsága 1987. évi munkatervéből. = 2. p.
405. JUHÁSZ József: Bemutatkoznak Szolnok város tanácstagjai. = 3–4 p.
   A 47. sz. választókerület tanácstagjának bemutatkozása.
406. CSOMA Kálmán: Ismerjünk meg egy póttanácstagot is! = 5–6. p.
   Tóthné Galló Marietta.
407. BERÉNYI András: Mit ér a rendezési terv, ha... általános...? (Egy testületi döntés margójára.) = 7–9. p.
408. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy.: Dokumentum. Szolnok város az újjáépítés után. = 10–12. p.
   Bajor József városi főmérnök cikkének és Chiovíni Ferenc festőművész nyilatkozatának ismertetése.
   Ill.: a Tiszavidék 1946. szeptember 1-i számának címlapja. (Hasonmás.)

409. SZALAY László: A Tiszamenti Vegyiművek. = 13–15. p.
   Ill.: grafika.
410. TÓTH István: A környezetvédelem és az infrastruktúra kapcsolata. = 16–18. p.
411. ELEK István: Szolnok jelentősége a magyar művészetben. (Felhívás a magyar képzőművészet barátaihoz). = 19–22. p.
   A Vándortűz c. folyóirat 1947. májusi számában megjelent cikk hasonmása a szerkesztő utószavával.
412. KAPOSVÁRI Gyula: Mégegyszer a szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetemről. = 23–24. p.
   Ld. még a 397. és a 413. tételt.
413. Olvasóink írják. = 24–26. p.
   Dr. Szana Antalné és Dr. Bedey Endre levele a Közlekedési Műszaki Egyetemről.
   Ld. az előző tételt.

414. JUHÁSZ Irma: Testi-lelki-szellemi egészségünk megőrzéséért. = 27–29. p.
415. KAPOSVÁRI Gyula: Akiről a Várkonyi István teret elnevezték. = 30–33. p.
416. POSTÁS László: A Spartacus bemutatkozik. = 34. p.
   A Szolnoki Spartacus Sport Egyesület.
   Ill.: A Szolnoki Spartacus S. E. NB II-es női kézilabda csapata. (Fotó.) (29. p.)

417. PRÓBÁLD Ferenc: Tájékoztatás a lakásellátás társadalmi-gazdasági programjáról. = 35–38. p.
418. VARGÁNÉ BODOR Katalin: Milyen lesz az új házadó jogszabály? = 39–40. p.
419. Hírek. = 40–41. p.
420. HEGEDŰS Lajos: Jégzajlás a Tiszán 1946 telén a Móricz-liget utolsó fáival. (Fotó.) = borító 1. p.
421. ZÁDOR István:
   A romos Művésztelep. (Rajz.) = 12. p.
   Szolnoki táj. (Festmény.) = 19. p.
422. ÁGOTHA Margit: Tiszapart. (Linómetszet.) = 18. p.
423. BERNÁTH Aurél: Csendélet. (Festmény.) = 21. p.
424. PÓLYA Tibor: Téli örömök. (Festmény.) = 26. p.

1987. május — VII. évf. 2. szám
425. KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda: A Nemzeti Zászló átadásakor elhangzott szavak. = borító 2. p.
   A HNF Országos Tanácsa nevében, a településfejlesztő társadalmi munkáért.
426. BEKÉNYI Istvánné–TÓTH István: A település-fejlesztési munka 1982. évi eredményeiről. = 1–3. p.
   Ill.: az ünnepi ülés meghívója, a Szolnok Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok programfüzetének címlapja. (Hasonmások.)
427. BÁLINT Ferenc–BEKÉNYI Istvánné: Az 1986. évi tanácstagi beszámolókról. = 4–6. p.
428. ESZES László: Az I. Városszépítő tábor tapasztalatai Szolnokon. = 7–9. p.
429. KAPOSVÁRI Gyula: 40 éves a Tisza Táncegyüttes. = 10–11. p.
   Ill.: a Tisza Táncegyüttes (Fotó.), 40 éves a Tisza Táncegyüttes, Országos Néptánc Fesztivál, Szolnok. (Kiadványok szövegének és grafikájának hasonmása.)
430. VÁRNAI Rupertné: "Az Anyanyelv hete immár hagyományos eseményeinek az idén Szolnok város ad méltó otthont". = 12–14. p.
   Szerkesztői utószó: A Verseghy-hagyományápolás történetéből.
   Ill.: a programfüzet címlapja (Hasonmás.), képek az "Anyanyelv hete" megnyitójáról. (Fotó: T. Katona László.)

431. KEMÉNY László: A "szolnoki hárfás". = 15–18. p.
   Verseghy Ferenc. A Hajnalodik című folyóiratban megjelent cikk hasonmása.
432. KAPOSVÁRI Gyula: "Szolnok a magyar képzőművészetben". Kiállítás a Vármegyeháza közgyűlési termében. 1947. május 15–24. = 19–20. p.
   Ill.: Dr. Elek István katalógus-előszava, Szép Ernő cikke Zádor István rajzával. (Hasonmások.)
433. Kassák Lajos — szociofotó — Szolnok. = 21. p.
   Ill.: Meghívó szövege Kassák Lajos aláírásával, 1968-ból. (Hasonmás.),
   Tabák Lajos, Lengyel Lajos, Kassák Lajos és Gönczi Sándor. (Fotó.)

434. CSOMA Kálmán: Akkor is reform előtt álltunk! A gazdasági irányítás átalakítása előestéjén. = 22–26. p.
   Napló 1967-ből. Folytatását ld. a 452. tételszám alatt.
435. LUGOSI János: Urbanizáció — Lakótelep — Életmód. = 27. p.
   A szolnoki regionális konferencia programja.
436. CSOMA Kálmán: Felszólalás a Szolnoki Galéria Baráti Kör közgyűlésén. = 28–29. p.
437. CSOMA Kálmán: Szolnokon is megalakult a Szeniorok Bizottsága. = 30–31. p.
   A MTESZ keretében működő egyesület tevékenysége.
438. BAKI Magda: Családsegítő Központ létesült Szolnokon. = 32–33. p.
439. NAGY Imréné: A területi szociális gondozás egyes kérdéseinek egységes értelmezéséhez és végrehajtásához. = 34–37. p.
   Ill.: táblázatok.
440. Hírek. = 38–40. p.
441. A Szolnoki Közélet visszhangja. = borító 3. p.
   A Magyar Hírlap cikkének ismertetése.
   Ill.: A "Szolnoki közélet" c. cikk hasonmása.

442. MEUNIER, Constantin Emile: Munkásfej. (Dombormű). = borító 1. p.

1987. szeptember — VII. évf. 3. szám
443. A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége indokai a Hild János-érem Szolnoknak ítélésekor. = borító 2. p.
444. CSOMA Kálmán: Elismerés a tervszerű fejlesztésért. 10 éve Hild-érmes Szolnok város. = 1–3. p.
445. KAPOSVÁRI Gyula: Beszélgetés Hegedűs Lajos Pro Urbe-díjassal. = 4–8. p.
   Ill.: Hegedűs Lajos fényképe, dokumentum-hasonmások.
446. PETHŐ László: Szociológiai tábor a Széchenyi városrészben. = 9–10. p.
447. L. MENYHÉRT László: "Új kalendár". A Széchenyi városrész jelentkezik. = 11–12. p.
   Ill.: a kalendárium borítójának hasonmása.
448. VINCZE Kálmán: Néhány sor a víziéletről. = 13. p.
   Ill.: fürdőzők és napozók a szabadstrandon. (Fotók.)
449. [BARANYÓ Sándor]: Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit: Baranyó Sándor festőművész önvallomása. = 14–18. p.
   Ill.: ld. a 456. tételt.
450. KAPOSVÁRI Gyula: 140 éves a Pest-szolnoki vasút. = 19–22. p.
   Ill.: A "125 éves a Pest-szolnoki vasút" kiállítás a megnyitó előtt és a megnyitáskor 1972-ben a Szolnoki Galériában. (Fotók.) borító 1, 4. p., Kétféle meghívó a megnyitásra (Hasonmás.), Az 1847-ben felavatott tiszai pályaudvar látképe Szolnokon (Metszet.)
451. [KAPOSVÁRI Gyula]: Búcsú Papi Lajos szobrászművésztől (1921–1987).= 23–27. p.
   Csankó Lajos: Szívem alatt kilenc rózsa és Kardosné Benke Irén: Kötöny Király című, Papi Lajosnak ajánlott versével.
   Ill.: Papi Lajos fényképe, Papi Lajos kisújszállási kiállításának megnyitója 1968-ban (Fotó.)
   Ld. még a 455. tételt.

452. CSOMA Kálmán: Akkor is reform előtt álltunk. Naplórészlet II. rész. = 28–36. p.
   1967.
   Előzményét ld. a 434. tételszám alatt.

453. A szomszédban láttuk... = 37. p.
   Kesjár Mátyás Változások az építésengedélyezési és használatbavételi jogszabályban című, a „Csabai Hírmondó"-ban megjelent cikkének hasonmása.
454. Hírek. = 38–40. p.
455. PAPI Lajos szobrai:
   Kútszobor a Tisza Gyógyfürdőben. = 3. p.
   Apám, 1953. = 24. p.
   Kopernikus. = 24. p.
   István király. = 27. p.
   Vazul. = 27. p.
456. BARANYÓ Sándor festményei:
   (Cím nélkül.) = 15. p.
   (Cím nélkül.) = 15. p.
   (Cím nélkül.) = 18. p.
   Halászok. = 36. p.
457. KANDINSZKIJ, Vaszilij linómetszetei:
   Három figura, 1942. = 17. p.
   Fehér alak, 1943. = 17. p.

1987. december — VII. évf. 4. szám
458. Hild térnek nevezzék el az új városközpont centrális terét! A Szolnoki Közélet javaslata. = borító 1. p.
   Ill.: a Hild-emlékérem. (Fotó.)
459. BÁLINT Ferenc: Nehéz döntés előtt állunk. = 1–2. p.
   Az 1988. év tanácsi tervezése.
460. TÁLAS László: A szolnoki múzeum tudományos eredményeiről. Gondolatok a szolnoki neolit kiállításról. = 3–6. p.
   Ill.: Köpeczi Béla akadémikus, művelődési miniszter megnyitója a Szolnoki Galériában, Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára megnyitja a konferenciát, Részletek a Neolit kiállításról. (Fotók.)
461. BÉNYI József: Serge Delaveau festőművész tárlata a Duna Galériában. = 7–8. p.
   A megnyitó szövege.
   Ill.: Serge Delaveau festőművész képei között (Fotó.)

462. CSOMA Kálmán: Emlékek az első hároméves tervről. A népgazdasági tervezés 40. évfordulóján. = 9–13. p.
   Szolnok, 1946–1948. Zsemlye Ferenc 1947. április 20-i Szabad Nép-beli cikkének részleteivel.
463. Köszöntjük a város új „Pro Urbe Szolnok" díjasát. = 14. p.
   Bekényi Istvánné.
464. VINCZE Kálmán: Néhány szó a nyugdíjasházról. = 15–16. p.
465. NAGY István–PÁR Nándor: Építészek — tervek — megvalósulások. = 17–22. p.
   A két építész bemutatkozása, tervezői tevékenységük ismertetése.
   Ill.: Vázlat a Tabánról a Tabánhoz (16. p., borító 3. p.), A Szolnoki Művésztelep nyugati pavilonjának homlokzati tervei, A pavilonok közé épülő két új szobrászati műterem homlokzata (Vázlatrajzok.),
Tabán 50. sz. házának rekonstrukciója most a Tisza Tájvédelmi Körzet központja. (Fotó.)

466. SZURMAY Ernő: Egy szolnoki a Szolnoki Közéletről. = 23–24. p.
467. TABÁK Lajos: Tisztelt Szerkesztőség! = 24. p.
   Levél hasonmása.
468. Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit.
   I. FAZEKAS Magdolna festőművész önvallomása. = 25–27. p.
   II. LENGYEL Boldizsár: Gondolatok Fazekas Magdolna művészetéről egy megnyitó ürügyén. = 28–30. p.
   Ill.: Fazekas Magdolna fényképe.
   Ld. még a 474. tételt.

469. CSORTOS Ferenc: A Széchenyi városrész egy tanácstagja önmagáról. = 31–32. p.
470. [KAPOSVÁRI Gyula]: K. Gy.: A tiszta lakásokért. Csótányirtás házilag. = 32. p.
471. KAPOSVÁRI Gyöngyi: Kalevala egy szolnoki iskolában. Beszélgetés Szávai István rajztanárral. = 33–38. p.
   Ld. még a 475. tételt.
472. Rövid hírek. =39–41. p.
473. ÉLESDY István: Tabán. (Rézkarc.) = borító 1. p.
474. FAZEKAS Magdolna festményei:
   Téli alkony. = 26. p.
   Leányfej. = 26. p.
   Öreg ember. = 26. p.
   Táj napraforgóval. = 27. p.
   Vihar után. =28. p.
   Marika. = 30. p.
475. SZOLNOKI METSZŐKÖR:
   Metszőkör, Szolnok. = 33. p.
   A világ teremtése, Vajnő születése. = 34. p.
   Vejnemöjnen és Ilmarinen leánykérőbe indul Északra. = 35. p.
   A tűz elfogása. = 36. p.
   Lakodalom Északon. = 37. p.

1988. január — VIII. évf. 1. szám
476. TÓTH István: A 4-es főút Szolnok várost elkerülő szakasza. = 1–2. p.
   Ill.: térkép, az új Tisza-híd építésére kibocsátott kötvény. (Hasonmás.)
477. CSOMA Kálmán: In memoriam Polónyi Szűcs Lajos. = 3–5. p.
478. Gratulánunk! = 6–7. p.
   Dr. Baki Magda Április 4. Érdemrendet kapott.
   Ill.: Sóskúti Júlia cikke a Szolnok Megyei Néplap 1987. február 14-i számából (Hasonmás.), A kitüntetést átadásán (Fotó.)

479. DRÁVAI Gyuláné: Új bankszékház épül Szolnokon. = 8. p.
   Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
   Ill.: az épület tervrajza.

480. SZÉNÁSI István: Szolnok város feladatai a megyében is bevezetett kétszintű államigazgatást követően. = 9–10. p.
481. [NAGY István]: Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit. Nagy István szobrászművész életéről, munkásságáról. = 11–14. p.
   Ill.: Nagy István fényképe.
   Ld. még a 493. tételt.

482. MÁCSAI Béla–POLÓNYI István: Teremgondok a középfokú oktatásban. = 15–18. p.
483. KOVÁCS József: Építészek — tervek — megvalósulások. = 19–25. p.
   Az építész bemutatkozása.
   Ill.: Szolnokon a Várban épült 2 db 32 lakásos épület a Tiszaparton (Kovács József) (5. p.), Szolnok Kossuth téri 77 lakás (Kovács József–Boháty Lajos), A Magyar u. torkolata 1960-ban, s új terve (Kovács Lajos–Boháty Lajos), Szolnok, Tervező Iroda (Kovács József–Nagy Ferenc) (Fotók), Helyszínrajz, A Múzeum mellé tervezett 40 lakásos épület távlati képe a rajzasztalon, Városrendezési kiállítás plakátja (Kovács József–Boháty Lajos) (borító 4. p.)

484. LENGYEL Boldizsár: Válasz a Szolnoki Közéletnek. = 26. p.
   A Városi Tanács elnökhelyettesének levele.
485. MÉSZÁROS Magda: Így látja az olvasó! = 26–27. p.
486. Válaszol a Szerkesztőség. = 27–28. p.
487. LITS Józsefné: Bemutatkozik a Bőr- és Textilipari Szövetkezet. = 29–30. p.
488. SZABÓ Béla: Mit kell tudni a tartós földhasználatról 1987. szeptember 1-je után. = 31. p.
489. HOLLÓY Tamás: Közhelyek nélkül — őszintén a megye legnagyobb klubjáról. = 32–34. p.
   Szolnoki MÁV-MTE Sportegyesület.
   Ill.: A zöld gyepen, Társadalmi aktívák köszöntése (Fotók.)

490. KŐVÁRI Lászlóné: Szolnok diáksportjáról. = 35–37. p.
   Ill.: Diáksport Egyesület gyűlése... (Fotó.)
491. Hat év a Tanácsnál a művelődés szolgálatában. = 38. p.
   Dr. Pataki Mihály köszöntése.
492. Hírek. = 39–40. p.
493. NAGY István szobrai:
   Szilaj pásztorok. (Kútterv.) = borító 1. p.
   Mamával. = 12. p.
   Sünkirály. = 12. p.
   Anya gyermekkel. = 12. p.
   Bimbózó szerelem. = 12. p.
   Háztájiban. = 14. p.

1988. június — VIII. évf. 2. szám
494. BÁLINT Ferenc: Egy testületi ülés margójára. = 1–2. p.
   A végrehajtó bizottság feladatterve a kormány társadalmi-gazdasági kibontakozási programjából adódó helyi feladatok végrehajtására. Szövegét ld. a következő tételnél!
495. BÁLINT Ferenc: Feladatterv. A Minisztertanács 1987. szeptember 17-én elfogadott gazdasági-társadalmi kibontakozási munkaprogramjából adódó helyi feladatok végrehajtására. = 4–8. p.
   Ismertetését ld. az előző tétel alatt!
496. CSOMA Kálmán: Aki a hatvanas években kapott "nemesi" előnevet Nemes Gerzson emlékére. = 9–11. p.
   Ill.: Nemes Gerzson fényképe.
497. MADARÁSZ Tibor: A közcélú villamosenergia-szolgáltatás 100 és 60 éves jubileuma. = 12–13. p.
498. [SIMON Ferenc]: Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit: Simon Ferenc szobrászművész önvallomása. = 14–18. p.
   Ill.: Simon Ferenc fényképe.
   Ld. még az 508. tételt.

499. KAPOSVÁRI Gyula: Az államalapító István király emlékezete. = 19–22. p.
   Ill.: István király (?) képe a koronázási paláston, Az Aranyvonat és a Szent Jobb 1938-ban a szolnoki vasútállomáson. Indul a körmenet a Kossuth térre, Szolnoki népviseletbe öltözött ünneplők a Városháza előtt. (Dr. Nádas Gyula fotói.)
500. TABÁK Lajos: Fotóélet Szolnokon a századfordulótól a felszabadulásig. Adalékok. = 23–25. p.
   Ill.: Tabák Lajos cikke a Szolnoki Tükör 1933. szept. 1-i számában. (Hasonmás), Tabák Lajos fényképei a Képes Újság címlapjain a 30-as évek elején.
501. CSOMA János: Bemutatkozik a Szolnok Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat. = 26–28. p.
   Ill.: az Állatforgalmi és Húsipari Vállalat újonnan épült székháza (Fotó.),
   Szabó Ferenc államtitkár felavatja az új üzemet. (Fotó: H. L.)
502. NAGY Elek: Bemutatkozik egy tanácstag. = 29–30. p.
503. DUSA István: Építészek — tervek — megvalósulások. = 31–36. p.
   Az építész bemutatkozása.
   Ill.: Szolnok Kossuth téri lakóház, Szolnok Tiszaligeti Termálstrand részlete, Szolnok Bajcsy-Zsilinszky úti 234 lakás, Karcag Kossuth téri "toronyház" (Fotók.), Szolnok Külkereskedelmi Bank székháza (Tervrajz.)

504. MOLNÁR Imre: Az egészségmegőrzés társadalmi programja. = 37–39. p.
505. KALYDY Sándor: Az iskolatanács az iskoláért. = 39–40. p.
   Szandaszőlősi Általános Iskola.
506. Hírek. = borító 2, 3. p.
507. Szolnok-belváros térképe. = borító 2. p.
508. SIMON Ferenc szobrai:
   Transzfiguráció. = 3. p.
   Miska. Bronz fej. = 16. p.
   Villás. = 16. p.
   A költő emlékére. (József Attila). = 16. p.
   Embervirág. = 17. p.

1988. szeptember — VIII. évf. 3. szám
509. CSOMA Kálmán: Megújuló településrendezés. = 1–3. p.
510. BOROS Pálné–TISZA Tiborné: "Ujjé a ligetben..." = 4. p.
   Napközis tábor a Tiszaligetben.
   Ill.: új napközis tábor a Tiszaligetben, Strandolás, (Fotók.)

511. BÁLINT Ferenc: Finnországi IV. testvérvárosi konferencia. = 5–6. p.
512. LENGYEL Boldizsár: Együtt a jobb, tartalmasabb életért! = 7–8. p.
   A szolnoki cigányok életkörülményeinek leírása és javításának tervei.
513. KUKRI Béla: A közösség szolgálatában. = 9–12. p.
   Szolnoki Galéria Baráti Kör Kulturális Egyesület.
514. [SZABÓ László]: Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit. Szabó László szobrászművész önvallomása. = 13–18. p.
   Ill.: Szabó László portréja (Fotó: Tóth István)
   Ld. még az 521. tételt.

515. KAPOSVÁRI Gyula: Széchenyi István és Szolnok. = 19–22. p.
   Ill.: Széchenyi István levele (Hasonmás)
516. ZSIDAI Emilné: Építészek — tervek — megvalósulások. = 23–28. p.
   Az építészmérnök bemutatkozása.
   Ill.: Vízügyi Szakközépiskola, jelenleg Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola (Fotók.) (25–28. p.), Abádszalók két gát közötti üdülőterület részletes rendezési terve. (26–27. p.)

517. KAPOSVÁRI Gyula: Akik Szolnokról indultak... Tarján Imre akadémikus. = 29–33. p.
   A diákéveit városunkba töltött orvosprofesszor bemutatása és önéletrajzának részlete.
   Ill.: Tarján Imre fényképe, az „Orvos Egyetem”-ben megjelent írásának részlete, levele. (Hasonmások.)

518. CSOMA Kálmán: Így kezdődött... 20 éve mutatkozott be Szolnok először a fővárosban. = 34–36. p.
   Ill.: a meghívó hasonmása.
519. TÓTH István: Az önerős közműfejlesztés városunkban. = 37–38. p.
520. Hírek. = 39–41. p.
521. SZABÓ László szobrai:
   Táncoló lányok. = borító 1. p.
   Kislányfej. = 12. p.
   Famunkás emlékmű. = 15. p.
   Felszabadulási emlékmű. = 15. p.
   Lackó. = 17. p.
   Feleségem. = 17. p.
   Ági.= 18. p.
   Dante a Purgatórium kapujában. = 18. p.

1988. december — VIII. évf. 4. szám
522. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy. : "A forradalom hétköznapjai". Az 1918–1919-es polgári demokratikus forradalom szolnoki eseményeiből. = 1–6. p.
523. KAPOSVÁRI Gyula: Akikről Szolnok utcáit elnevezték... Molnár Anna. = 7–11. p.
   Ill.: Molnár Anna 1918/19-ben, Molnár Anna fényképei az 1918 előtti évekből, Molnár Anna a Szapáry-szoborral, Molnár Anna a Tanácsköztársaság 40. évfordulóján. (Fotók.), Varga Viktória cikke Molnár Annáról (Hasonmás.), Az egykori Balaton kávéház épülete. (Fotó.)
524. CSOMA Kálmán: Csupáncsak emlék? Visszatekintés egy mindig aktuális témájú eseményre. = 12–14. p.
   Egy 1968-as "Kulturális Fórum" a fiatalok művelődési, sportolási és szabadidő-eltöltési lehetőségeiről.
525. Köszöntjük Szolnok új "Pro Urbe" díjasát. = 15. p.
   Kemény László.
   Ill.: Kemény László fényképe.

526. DUSA István–PÁLINKÁS István: Új korszerű tornacsarnok épült a Széchenyi Gimnázium mellett. = 16–18. p.
   Ill.: Bejárat a Tornacsarnokba, A Széchenyi városrész új Tornacsarnoka, A tornacsarnok belseje. (Fotók.)
527. TÁLAS László: Barcsay hagyaték a Szolnoki Múzeumnak! Mednyánszky László festőművész 17 védett festménye került a Damjanich Múzeum tulajdonába. = 19–23. p.
   Ill.: Mednyánszky képek Barcsay Jenő műtermében. (Fotó.)
   Ld. még az 537. tételt.

528. [KAPOSVÁRI Gyula]: Kner Izidor gyomai nyomdász és Szolnok. Ismeretlen adalékok Szolnok város életéből. = 24–27. p.
   Kner Izidor: Szolnok közelmúltjából című írásának hasonmása a szerkesztő bevezetőjével.
529. DEÁK László: Építészek — tervek — megvalósulások. = 28–30. p.
   Az építészmérnök bemutatkozása.
   Ill.: Az Árkád üzletközpontról. (Fotók.)

530. KÓTI Márton: A lakásellátási és lakásgazdálkodási rendelet megújításáról. = 31–32. p.
531. SZABÓ Zsuzsanna–ERDŐS Ferencné: Még egyszer a tanácsi bérlakásokról. = 32–33. p.
532. Módosult a vásárokról, piacokról szóló tanácsrendelet. = 34–37. p.
533. Hírek. = 38–40. p.
534. PÓLYA Tibor karikatúrái:
   1918. = borító 1. p.
   Százezrek zsúrja — százezrek zsírja. = 2. p.
   A tavasz 1918-ban. = 3. p.
   Perszonál-únió. = 4. p.
   Rekvirálják a kaszinókat. = 5. p.
536. ZÁDOR István: Károlyi Mihály. (Rajz.) = borító 2. p.
537. MEDNYÁNSZKY László festményei:
   Pihenő csavargó. = 20. p.
   Halott katonák. = 20. p.
   Két fej. = 21. p.
   Rokkant katona idős nővel. = 21. p.
   Rokkant katona. = 22. p.
   Csavargó. = 22. p.
538. Szolnok déli iparterület a századfordulón. (Képeslap.) = 24. p.
539. GÁCSI Mihály: Szolnok anno... (Karikatúra.) = borító 3. p.

1989. március — IX. évf. 1. szám
540. 1919. forradalmi tavasza Szolnokon. = 1. p.
   Bevezető a következő tételhez.
531. URBÁN Lajos: Az 1919-es szolnoki harcok krónikája. = 2–7. p.
   Ill.: Vöröskatonák pihenőben a szolnoki Tisza-híd feljárójánál, Úttorlasz eltávolítása az ártéri hídról 1919-ben, A Vártemplom 1919-ben, Vörös utászok a "százlábú hidat" javítják (Fotók.)
542. BEKÉNYI Istvánné: Megkezdődtek a tanácstagi beszámolók. = 8. p.
543. JUHÁSZ József: Kerekasztal beszélgetés Szolnok képviselőivel. = 9–13. p.
   Boros András (I. választókerület), Dr. Sziráki András (II. vk.) és Czibulka Péter (III. vk.) a képviselői munkáról és a választókkal való kapcsolatukról.
544. [MEGGYES László]: Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep művészeit. Meggyes László festőművész önvallomása. = 15–18. p.
   Ill.: Meggyes László fényképe.
   Ld. még a 553. tételt.

545. LENGYEL Boldizsár: Bizalom és pártvezetés. =19–20. p.
   A tanácselnök-helyettes (el nem hangzott) felszólalása a városi pártértekezleten.
546. KAPOSVÁRI Gyula: Az 1849. március 5-iki szolnoki csata. = 21–23. p.
   Ill.: A Szolnoki csata színhelye és lefolyása (Térképvázlat.)
547. ELEK István: A szolnoki hévvíz. = 24–28. p.
   A Vándortűz című folyóiratban megjelent cikk hasonmása a szerkesztő utószavával.
548. KUKLIS Erzsébet: Kész a nagy mű... (igen?) Gondolatok az új családjogi törvényről. = 29–31. p.
549. TÓTH István: Leszázalékolt lakások, avagy miért kell megjavítani Juló néni kéményét? = 32–34. p.
550. KŐVÁRI Lászlóné: 1988/89-es tanév eddig lezajlott diáksport versenyei. = 35–38. p.
   Ill.: Az Olimpiai ötpróba népes mezője Szolnok központjában, Kerékpártúra a besenyszögi úton. (Fotók.)
551. Hírek. = 39–40. p.
552. A tanácsi szervek új ügyfélfogadási rendje. = borító 3. p.
553. MEGGYES László:
   Felhős táj. = borító 1. p.
   Tabán. = 14. p.
   Téli fák. = 14. p.
   Csónakok a Zagyvaparton. = 16. p.
   Őszi délután. = 17. p.
   Csónakok a Tiszán. = 18. p.
554. PÓLYA Iván plakátja 1919-ből. = borító 2. p.
555. ZÁDOR István: A Tanácsok Országos gyűlése... (Rajz.) = 1. p.
556. THAN Mór: Damjanich az 1849. márc. 5-i szolnoki csatában. (Rajz.) = 21. p.
557. UDVARY Dezső: A szolnoki piac. (Festmény.) = 31. p.

1989. június — IX. évf. 2. szám
558. Kodály Zoltán III. országos és nemzetközi kórustalálkozó. Szolnok, 1989. április 22–23. = 1–4. p.
   I. LENGYEL Boldizsár: Üdvözlés.
   II. TÓTHPÁL József: Megnyitó.
   III. SZOKOLAY Sándor: Zárszó.
   Ill.: Szokolay Sándor, a Kodály Társaság elnöke... (Fotó) (borító 2. p.), A riihimäkiek férfikórusa (Fotó: T. Katona László.) (borító 2. p.), Az észt karnagyok kórusa Tallinnból. (Fotó.) (13. p.)
559. [KAPOSVÁRI Gyula] K.Gy.: Temetők — sírok — síremlékek. = 5–7. p.
   A Szolnokon és a városon kívül nyugvó halottak emlékének ápolásáról, K. Tóth Lenke Katonasír c. versével.
560. CSEH Géza: I. és II. világháborús hősi emlékmű a szolnoki katonatemetőben. = 7–10. p.
   Vesd össze az 559. tétellel.
   Ill.: A hősi temetőben felállítandó új Hősi emlékmű terve,
   Az 1949-ben felállított II. világháborús emlékmű (részlete). (Fotó.)

561. JUHÁSZ József: Rendhagyó tudósítás a városi népfrontgyűlésről az aggódás és a bizakodás jogán. = 11–13. p.
562. BÉKÉSI Anikó: Egy tanácstag bemutatkozik. = 14–15. p.
   A 10. sz. választókerület tanácstagjának bemutatkozása.
563. BOKROS László: Bemutatjuk a Szolnoki Művésztelep alkotóit. Bokros László festőművész önvallomása. = 16–18. p.
   Ill.: Bokros László fényképe.
   Ld. még az 574. tételt.

564. KAPOSVÁRI Gyula: Illyés Gyula és Szolnok. = 19–22. p.
   Ill.: Iniciálé-grafikák.
565. [KAPOSVÁRI Gyula]: Egy szolnoki dokumentum a Történelmi Albizottság 1956-os események értékeléséhez. = 23–26. p.
   A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság 1956-os jelentésének hasonmása bevezetővel.
   Ld. még a 601. tételt.

566. CSOMA Kálmán: "Közvetett" hozzászólás — idézetekkel — egy múltértékeléshez. = 27–30. p.
   Az infrastruktúra 1956 utáni fejlesztése.
567. ÉZSIÁS Kálmánné: A családsegítés több, mint anyagi támogatás. = 30. p.
568. BAROTAI Imre: A Szolnok belvárosi Nagytemplom részleges felújításának története. = 31. p.
569. LUGOSI János: A Művésztelep és a színház rekonstrukciója. = 32–33. p.
570. GOMBKÖTŐ Béla: Egy névváltozás kapcsán a Verseghy Nyomdáról. = 34–35. p.
   Ill.: Verseghy Ferenc.
   A névadó ünnepség megnyitója (Fotó.)

571. Új tanévre készülünk. = 36–37. p.
   A VTVB Művelődési Osztály közleménye.
572. VARGÁNÉ BODOR Katalin: Adakozzunk, de hogyan? = 38–39. p.
573. Hírek. = 40–41. p.
574. BOKROS László:
   Kapáló (Festmény.) = borító 1. p.
   Pablo Casals emlékére. (Festmény) = 17. p.
   Csontváry emlékérem. = 17. p.
   Ketten egyedül. (Festmény.) = 17. p.
   Tabán. (Rézmetszet.) = 18. p.
   Menekülők. (Festmény.) = 37. p.
575. CHIOVÍNI Ferenc: Alkony a Tiszán. (Festmény.) = 22. p.

1989. szeptember — IX. évf. 3.szám
576. TÁLAS László: Magyar pénzek, érmék Riihimäkiben. Szolnok megyeiek a finn testvérvárosban. = [1]–3. p.
   Ill.: Tanács-határozat a testvérvárosi kapcsolatok felvételéről. (Hasonmás), A kiállítás megnyitója... (Fotó),
Érmek (Fotók.), Finnországi lapok cikkei. (Hasonmások.)

577. KOMJÁTI Katalin: A munkaerőgazdálkodás és foglalkoztatáspolitika Szolnok városi tapasztalatai. = 4–8. p.
578. CSOMA Kálmán: Szolnok megye műemlékei. A képes kiadvány megjelenéséhez. = 9–10. p.
   Ill.: a könyv borítójának hasonmása.
579. MÁCSAI Béla: A diákétkeztetés helyzete Szolnok városban. = 11–12. p.
580. SZURMAY Ernő: Szubjektív gondolatok a Szolnok megye természeti értékei c. könyvről. = 13. p.
   Ill.: a könyv borítójának hasonmása.
581. KAPOSVÁRI Gyula: Eltemették Rékassy Csaba Munkácsy-díjas Kiváló Művészt. = 15–16. p.
   Ld. még az 595. tételt.
582. In memoriam Kemény László: = 17. p.
   A Pro Urbe díjas tanár búcsúztatása Verseghy Ferenc válogatott verseiről írott könyvismertetésének hasonmásával.
583. BOTÁR Imre: Szolnok város címere. = 18–19. p.
   A Szolnoki Újság 1931. március 8-i számában megjelent cikk hasonmása.
584. KAPOSVÁRI Gyula: Szolnok címere. = 20–21. p.
   Ill.: címerrajzok.
585. 75 éves a Szolnoki Cukorgyár. = 22–23. p.
   Ill.: címer-rajz.
586. BÁNFI Miklósné: Beszélgetés Pogány Gábor szobrászművésszel. = 24–28. p.
   Ill.: a szobrász munka közben. (Fotó.)
   Ld. még az 594. tételt.
587. TÓTHNÉ JUHÁSZ Mária: Nyári napközis tábor a Tiszaligetben. = 29. p.
588. Nagy László verse a szolnoki vasútról. = 30–31. p.
   Ill.: a vers gépirata aláírással (Hasonmás.)
589. CSIPES Ferenc: A Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat. = 32–33. p.
590. PAFFÉRI Zoltán: Gasztronómiai Nyári Egyetem indult Szolnokon. = 34–35. p.
   Ill.: fényképek az egyetem életéből.
591. KÓTI Márton: Szolnok Város Tanácsának a lakásellátással és gazdálkodással kapcsolatos új rendeletéről. = 36–37. p.
592. ESZES Jánosné: Árellenőrzési Igazgatási Társulás. = 38. p.
593. Hírek. = 39–41. p.
594. POGÁNY Gábor:
   Ádám és Éva. (Szobor.) = borító 1. p.
   (Szobrok cím nélkül.) = 25–27. p.
   Guggoló. (Szobor.) = 33. p.
595. RÉKASSY Csaba rézmetszetei:
   Noé. = 14. p.
   Camping. = 14. p.
   Prudentia. = 15. p.
   Fortitudo. = 15. p.
   Folyó. = 16. p.

1989. december — IX. évf. 4. szám
596. LENGYEL Boldizsár: Tiszteletadás Bárdos Lajos emlékének. = 1–3. p.
597. HORVÁTH Károly: Barátokat keresünk... Finnugor Népek Baráti Köre alakult Szolnokon. = 4–7. p.
   Ill.: A Városi Könyvtár Riihimäkiben, a riihimäki városi könyvtárban. (Fotók.)
598. IZSÁK János: A Szolnok városi főgyűjtő csatorna építése. = 8–9. p.
   Ill.: térképvázlat.
599. KAPOSVÁRI Gyula: A szolnoki művészeti élet elindítójának emléke. August von Pettenkofen (1822–1889). = 10–14. p.
600. JUHÁSZ József: Hogyan tovább népfront? = 15–16. p.
601. [KAPOVÁRI Gyula:] Újabb szolnoki dokumentum, a Történelmi Albizottság 1956-os értékeléséhez. „A Nép Lapja" 1956. november 4-i száma. = 17–22. p.
   Előzmény: ld. az 565. tételt.
   Ill.: a lapszám (részleges) hasonmása.

602. CSOMA Kálmán: Megjelent a Jászkun Kalendárium, 1990. = 23–25. p.
   Ill.: egy oldal a Kalendáriumból, Ördög Emánuel anekdotáival.
603. „Szolnoki Nevelő" — Viszontlátásra! = 26–27. p.
   A folyóirat búcsúztatása.
   Ill.: az utolsó szám első oldala. (Hasonmás.)

604. KÁNTORNÉ DR. HELLE Gizella: Itt helyi önkormányzati törvény szabályozási koncepciójáról. = 28–32. p.
605. Jász-Nagykun-Szolnok megye címerének kialakulása. = 33. p.
   Ill.: címerrajzok.
606. ZAKÁR Zoltánné: Egy ifjúságpolitikai felmérés tapasztalatai. = 34–37. p.
   A Szolnok városában élő 18–30 éves fiatalok közérzetéről.
607. Hírek. = 38–40. p.
608. PETTENKOFEN, August:
   Parasztlegény és parasztasszony. = borító 1. p.
   Piac Szolnokon. [Olajfestmény] = borító 2. p.
   Két fiú és két leány parasztszekéren. = 10. p.
   Ülő paraszt. (Akvarell) = 12. p.
609. SIMON Ferenc: Pettenkofen érem. = 10–11. p.
610. OLÁH Éva: Pettenkofen bronzportréja. = 12. p.

1990. március — X. évf. 1. szám
611. LENGYEL Boldizsár: Nagybányai hangulatok. = 1–3. p.
612. SZÉNÁSI István: A Városi Tanács politikai érdekegyeztető bizottságának létrehozása, működésének kezdeti tapasztalatai. = 4–5. p.
   Ill.: fénykép.
613. HOMOLYA László: Az újjáépülő Szigligeti Színház. = 6–7. p.
   Ill.: tervrajz.
614. SZABÓ László: Hisztérikus múltpusztítás. = 8. p.
   Szolnok emlékműveiről, köztéri szobrairól a rendszerváltás kapcsán. (Cikk-hasonmás.)
615. KÉRI József: Egy pénzügyi szakember töprengései. = 9–14. p.
616. Mozaikok a megye történelméből. Jász-Nagykun-Szolnok ismét a megye neve 1990. január 1-től... = 15. p.
   Cikk-hasonmás a címer rajzával.
617. KAPOSVÁRI Gyula: Szolnok város képviselői 1848–49-ben. = 16–18. p.
   Graefl József, Damjanich János.
618. Gecse Árpád festőművész köszöntése. = 19. p.
619. Gecse Árpád festőművész életmű kiállítása kapcsán. = 20–22. p.
   Buday Bálint Gecse Árpád, a Jászság festője, és Lakatos Vince A magyar valóság festője című cikkének hasonmásával.
   Ld. még a 632. tételt.

620. BALOGH Béla: Szolnok, időszámítás előtt 1934-ben. = 23–25. p.
   A szolnoki múzeum hiányáról. (Cikk-hasonmás.)
621. A közgyűjtemények jövőjéről. = 26. p.
   A Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságnak 1990. évi nyilatkozata.
622. MRENA István: Ahol a pénz dolgozni kezd. = 27–28. p.
   Az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt szolnoki fiókja.
623. BÉKÉSI Anikó–KAPOSVÁRI Gyula–KEREKES Ferenc: Megjegyzések a "jövőfaggatóban..." című interjúhoz. = 29. p.
   A tanácstagok munkájáról. Válasz a Néplap 1990. február 10-i számában megjelent, a város kulturális ellátottságának fedezetével kapcsolatos cikkre.
624. TÓTH András: Egy régi-új vállalat bemutatkozik. = 30–31. p.
   Égisz Kereskedelmi Vállalat.
625. Új utcanév elnevezés javaslatok Szolnokon. = 32–33. p.
   A Közterületek Elnevezését Véleményező Társadalmi Bizottság közleménye.
626. SZAUTNER János: Javaslat Szolnok Város Tanácsának a Tiszaliget szabadidő és sportcentrummá alakítására. = 34–35. p.
   Levél-hasonmás.
627. URBÁN Mária: Átmeneti szállás. = 36–37. p.
   A Családsegítő Központ intézménye.
628. [KAPOSVÁRI Gyula] K. Gy.: Egy újságoldal a Szolnok Megyei Néplap 1955. januári első számából. = 38–41. p.
   Ill.: az újságoldal hasonmása Chiovíni Ferenc (Verseghy Ferenc, Damjanich János) és Patay Mihály (Lehel kürtje, A téli Zagyva) rajzaival.
629. ZOMBORY Lajos: Követválasztás (Festmény) = borító 1. p.
630. PATAY Mihály: Kalotaszegi szoba. (Fametszet) = borító 2. p.
631. BOLDIZSÁR István: Nagybánya az István-toronnyal. (Grafika) = 3. p.
632. GECSE Árpád festményei:
   [Önarckép] = 20. p.
   Mari néni — Etude. = 21. p.
   Jász paraszt — Etude. = 21. p.
   Reggel a tengeren. (Grafika.) = 28. p.
   Szánkó. = 37. p.
633. Emléklap. Tempókkal a barátságért. Szolnok város lakossági váltója a román forradalom tiszteletére. Szolnok, 1990. január 19–21. (Grafika.) = 33. p.

1990. július — X. évf. 2. szám
634. FÜLE István: Önkormányzat: múlt és jövő. = borító 2. p.
   Beszélgetés Kaposvári Gyulával.
635. CSOMA Kálmán: Reflexiók az önkormányzati törvény vitájához. = 1–5. p.
   A Szerkesztőség bevezetőjével.
636. A Szolnoki Művésztelep a II. világháború pusztításai után. = 6–11. p.
   (1.) Az újjáépítés kezdetei.
   (2.) KAPOSVÁRI Gyula: "A Szolnoki Művésztelep ügyében."
   (3.) Hogyan tovább? A Szolnoki Galéria Baráti Köre Kulturális Egyesület javaslata.
   Ill.: A Szolnoki Művésztelep megújhodott pavilonja (Fotó: Mészáros János.) (borító 1. p.), Kiállítási meghívók többek között Fényes Adolf Fiatal pár c. festményével és Benedek Jenő grafikájával (Hasonmások.)
A Néplap 1956. szeptember 28-i cikkének hasonmása.

637. Szolnok új jelképeiről kéri a tanács a lakosság véleményét. = 12. p.
   Cikk-hasonmás.
   Ill.: a középkori, a barokk és az 1990-ben érvényben lévő címer rajza.

638. Vélemények a városcímerről. = 13. p.
   Papp Dénes javaslata a szerkesztő elő- és utószavával.
   Ill.: Papp Dénes címerrajza.

639. Baranyó Sándor művészetéről. = 14–17. p.
   Ld. még a 645. tételt.
640. Testvérvárosok: Szolnok-Riihimäki. = 18–23. p.
   Kaposvári Gyula Szolnokot és finn kapcsolatait ismertető írásának hasonmása a Suomi-Unkari című lapból, és a cikk magyar nyelvű szövege.
   Ill.: útjelző tábla Riihimäkiben (Fotó.)

641. [KAPOSVÁRI Gyula]: Emlékeztetés a kisgyepi városrész építésével kapcsolatos, "Szolnok város társadalmi és urbanisztikai szerkezete" című szociológiai vizsgálatra. = 24. p.
   Vö. a 642. tétellel.
642. [KONRÁD György]: "Szolnok város társadami és urbanisztikai szerkezete". Bevezető áttekintés. = 25–37. p.
   Bevezető: ld. az előző tételt.
643. Artézi kutak a Zagyva partján. Tervek, megvalósulások. = 38–40. p.
   Ill.: az Új Néplap 1990. augusztus 1-jei cikke Kerényi Éva fotójával, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat jegyzőkönyve (Hasonmások.)
644. [SÓSKÚTI Júlia] - sóskúti -: A régi idők focija! = borító 3. p.
   Emlékezés Szolnok sportjának múltjára.
645. BARANYÓ Sándor festményei:
   Nyári Tisza-part. = 14. p.
   Szolnoki park a megyeházával. = 17. p.


Kezdőlap
Vissza a Sajtótörténeti adatokhoz Vissza a repertórium Bevezetőjéhez